Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Logo Cometa

Het Cometa-model is bedoeld om cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen te helpen bij het in kaart brengen van erfgoedcollecties via het opstellen en ter beschikking stellen van beschrijvingen op (deel)collectieniveau.

Voorgeschiedenis

In 2010 werd naar aanleiding van gesprekken tussen enkele cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen over de problematiek van het onstluiten van erfgoed op collectieniveau binnen het Prisma-traject van FARO een werkgroep Collecties opgestart. Op basis van de bestaande praktijk en enkele internationale standaarden werd een model voor het beschrijven op collectieniveau voor Vlaanderen uitgewerkt. Het model werd aanvaard door de brede werkgroep in februari 2011.

Promotie van het model

Sinds het najaar van 2011 wordt dit model, dat 'Cometa' (collectiemetadata) werd genoemd, actief geoperationaliseerd via documentatie, tools en vorming. Trekkers van deze 'campagne' zijn de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, FARO en PACKED.

Voorpagina Cometa-brochureDe belangrijkste realisaties tot nu toe zijn:

2011

2012

2013

Brochure bestellen

De Cometa-brochure is verkrijgbaar in een gedrukte versie. Exemplaren kunt u tegen kostprijs plus verzendkosten bestellen bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
09-2011 - 12-2028
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Adviseur
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 16-04-2013