Consortium of European Research Librairies

Logo van CERL

Het Consortium of European Research Librairies (CERL) is een netwerk van ruim 57 wetenschappelijke bibliotheken en 122 groepen van bibliotheken. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is sedert 1 juni 2012 lid van deze internationale organisatie. Pierre Delsaerdt, de voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zetelt in de Board of Directors van CERL. Op die manier trachten we internationale expertise over oude drukken naar Vlaanderen te halen en onze kennis te delen binnen een breder netwerk.

Activiteiten

CERL wil de uitwisseling van bronnen en expertise binnen haar netwerk stimuleren met als opzet om de toegang, het gebruik en de bewaring te verbeteren van het Europese gedrukte erfgoed vóór 1830. Daartoe ontwikkelt CERL diverse activiteiten. De belangrijkste zijn o.a.:

  • de Heritage of the Printed Book database: deze HPB-databank bevat circa 3 miljoen  bibliografische beschrijvingen van nationale en wetenschappelijke bibliotheken in Europa en de Verenigde Staten, waaronder binnenkort ook die van Vlaamse erfgoedbibliotheken. De databank is enkel toegankelijk voor de (gebruikers van de) aangesloten instellingen.
  • de CERL Thesaurus: deze thesaursus, die o.a. het zoeken in de HPB-databank vergemakkelijkt, bevat (varianten van) drukkersnamen, personennamen, plaatsnamen en corporatieve auteurs. Dit instrument kan gratis door iedereen worden geconsulteerd.

Missie

De missie van CERL voor 2010-2015 is de volgende:

  • supporting the study of the book heritage of Europe by developing services that support integrated access to high-quality data;
  • developing and maintaining a suite of sophisticated tools appropriate for the study of printed and written heritage materials of Europe by pooling resources and expertise;
  • contributing to joint initiatives for the development of the digital infrastructure for the humanities, including the development and implementation of standards, especially those that facilitate interoperability

Ook lid worden?

Momenteel vertegenwoordigt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in CERL de zes partnerbibliotheken en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, maar andere erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel kunnen evengoed mee aansluiten. Wie meer informatie wenst over dit gedeeld lidmaatschap neemt best contact op met de coördinator. Wie als afzonderlijke bibliotheek wil aansluiten contacteert CERL (Marian Lefferts).

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
06-2012 - 12-2014
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Lid werkgroep
  • Activiteit
  • |
  • 04-06-2012