Digitale containers voor preservatie

Externe harde schijf met rits

De culturele sector breekt zich al tien jaar het hoofd over de preservatie van digitale objecten. Veel onderzoek werd al verricht en er werden veel theoretische teksten gepubliceerd over het onderwerp. Aan gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om de theorie in de praktijk te brengen ontbreekt het echter nog.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het voorbereiden van digitale objecten voor langetermijnarchivering. Om materiaal aan te bieden aan een digitaal depot moeten het samen met de nodige beschrijvende en technische metadata worden 'verpakt' in een digitale container. Voor de meeste erfgoedinstellingen is dit vandaag veel te complex. Ook ontbreekt het aan een eenvoudige manier om digitale objecten op het internet te publiceren. Ondertussen blijft veel gedigitaliseerd erfgoed op lokale computers staan, waar het kwetsbaar is en ontoegankelijk voor voor het publiek. Belangrijke investeringen in digitalisering renderen daardoor niet optimaal.

Het project 'Digitale containers voor preservatie' wil hierin verandering brengen. Het heeft als doel het creëren van eenvoudig te installeren en te gebruiken ('plug & play') software voor het  verpakken van digitaal erfgoed in digitale containers. Deze containers moeten het mogelijk maken content over te brengen naar een langetermijnarchief én om de content te publiceren op internet.

Het project ontwikkelt hiervoor software, uitgebreide documentatie en gebruikerstraining. Na afloop van het project worden zowel de software als de documentatie onder een open licentie aangeboden.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek helpt de inzetbaarheid van de projectresultaten in erfgoedbibliotheken te bewaken en verzorgt de communicatie van de projectresultaten naar de eigen sector.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
04-2012 - 12-2012
Aanvullende informatie 

Omdat het project nauw aansluit aan bij het gelijktijdig lopende project 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen' van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) werd voor beide projecten één stuugroep opgericht. Meer informatie over dit project vindt u in de AMBV Nieuwsbrief van april 2012.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
Rol 
Projectpartner
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 16-05-2012