Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten

Antifonarium Tsgrooten, in bewaring bij de Universiteitsbibliotheek Gent

Op 1 februari 2008 heeft de Vlaamse Gemeenschap het Antifonarium van Tongerlo, ook wel bekend als het Antifonarium Tsgrooten, aangekocht voor de Collectie Vlaanderen. Het gaat om een bijzonder rijkelijk geïllustreerd koorboek dat door abt Antonius Tsgrooten in 1522 bij scribent Franciscus Van Weert, werkzaam in de abdij van Averbode, werd besteld.

Het Antifonarium was al jaren in het bezit van de familie de Merode en werd door de Vlaamse Gemeenschap in bruikleen gegeven aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het zal bewaard worden door de partnerbibliotheken van de vzw.

De eerstkomende jaren blijft het in de Gentse Universiteitsbibliotheek voor verder onderzoek. Het team van de Boekentoren slaagde erin het 337 pagina tellende handschrift in minder dan een week tijd te digitaliseren en via een website te ontsluiten. Zo is dit uniek stuk muzikaal erfgoed voor iedereen consulteerbaar. U kan er de folio's doorbladeren en krijgt er ook meer achtergrondinformatie over antifonoria, de opdrachtgever of de Vlaamse miniatuurkunst.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
02-2008
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
  • Activiteit
  • |
  • 07-06-2010