Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften

Voorpagina van het tijdschrift L'Habitation à bon marché

Historische architectuurtijdschriften als belangrijk cultureel erfgoed zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs. Ze bieden inzicht in de brede architectuurcultuur van een periode, in de bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies en polemieken, invloedrijke auteurs, netwerken, enzovoort.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) bracht in de afgelopen jaren het precieze bezit in kaart van achttien afgesloten architectuurtijdschriften. Deze tijdschriften worden veel geraadpleegd en worden juist daardoor bedreigd: veelvuldige consultatie werkt gebruiksschade immers in de hand. Digitalisering kan de inhoud beter toegankelijk maken en de originelen helpen beschermen.

Steun fonds Inbev-Baillet Latour

In 2013 diende het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven, de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Universiteitsbibliotheek UGent een aanvraag in bij het fonds Inbev-Baillet Latour dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is adviespartner binnen dit project. Ze zorgt er ondermeer voor dat de expertise die zij opbouwt binnen het digitaliseringsproject Nieuws van de Groote Oorlog ook maximaal doorstroomt naar dit project.

In de projectaanvraag stelden de partners de digitalisering van Belgische architectuurtijdschriften voor uit de periode voor de Tweede Wereldoorlog. De keuze van de tijdschriften werd bepaald door hun architectuurhistorische belang en de aanwezigheid van een volledige reeks in de collecties van de partnerbibliotheken. Daarom werd gekozen voor l’Émulation, Habitation à bon marché en Bâtir.

In november 2013 vernamen de partners dat het Fonds de aanvraag honoreerde. De concrete voorbereidingen voor de uitvoering van het project konden dan volop van start gaan. De digitalisering zelf startte in de zomer van 2014 en komt de bewaring en doorzoekbaarheid van deze veel geraadpleegde tijdschriften ten goede.

Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven brengt op haar website verslag uit van de voortgang van de verschillende projectstappen.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
11-2013 - 12-2015
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Adviseur
Rol 
Projectpartner
  • Activiteit
  • |
  • 04-09-2014