Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Logo Europeana

Europeana is een thematisch netwerk dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie eContentplus programma, als onderdeel van het i2010 beleid. Oorspronkelijk bekend onder de naam Europees digitaal netwerk van bibliotheken (EDLnet) is het een samenwerking van honderd vertegenwoordigers op het gebied van erfgoed en kennisorganisaties en IT-experts vanuit heel Europa. Ze dragen bij aan de werkpakketten die de technische problemen en gebruiksproblemen oplossen.

Het doel van de Europese Commissie met betrekking tot Europeana is het vergemakkelijken van het gebruik van de Europese rijkdom aan informatie in een online omgeving. Het zal bouwen op het rijke erfgoed van Europa, waarbij multiculturele en meertalige elementen worden gecombineerd met technologische ontwikkeling en nieuwe bedrijfsmodellen.

De website Europeana Professional geeft u alle achtergrondinformatie. De portalsite www.europeana.eu vormt de bezoekersingang en een eerste blik op wat Europeana aan content te bieden heeft.

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt deel aan het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Dit platform heeft als doelen:

  • het ontvangen en verder verspreiden van informatie over Europeana naar mogelijke belanghebbenden
  • via de Katholieke Universiteit Leuven (direct betrokken partner in Europeana v1.0 én partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) informatie en advies terugkoppelen naar Europeana. In dit kader zorgt het platform voor de afstemming tussen de verschillende projecten die in het kader van Europeana en op
    Vlaams niveau uitgevoerd worden
  • adviesverstrekking (technisch, politiek, organisatorisch, ...) aan de Katholieke Universiteit Leuven rond de deelname van Vlaanderen in Europeana
  • mogelijk digitaal materiaal voor Europeana te identificeren en de leveranciers te ondersteunen
  • het Europeana-project te promoten

De verslagen van de platformbijeenkomsten zijn te vinden op de website van het Agentschap Kunsten en Erfgoed.

Bron: Faro

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
02-2009 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Deelnemer
  • Activiteit
  • |
  • 26-03-2013