Europeana Vlaanderen Overlegplatform

Logo Europeana

Europeana is het digitale platform voor cultureel erfgoed van de Europese Commissie. Via Europeana hebben de burgers en de culturele en creatieve industrieën (CCI's) toegang tot de Europese cultuur voor de meest uiteenlopende doeleinden.

Europeana geeft toegang tot meer dan 53 miljoen items, waaronder beeld-, tekst-, geluids-, video- en 3D-materiaal uit de collecties van meer dan 3 700 bibliotheken, archieven, musea, galerieën en audiovisuele collecties in heel Europa. Het kan worden gebruikt door docenten, kunstenaars, professionals in culturele instellingen en creatieve gebieden, maar ook door iedereen die op zoek is naar informatie over cultuur.

Het gedigitaliseerde materiaal van culturele instellingen kan worden hergebruikt voor de ontwikkeling van allerlei doeleinden, zoals: leer- en onderwijsinhoud, documentaires, toeristische toepassingen, games of animaties

De website Europeana Professional geeft uitgebreide achtergrondinformatie. De portalsite www.europeana.eu vormt de bezoekersingang en een eerste blik op wat Europeana aan content te bieden heeft.

Europeana Vlaanderen Overlegplatform

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt deel aan het Europeana Vlaanderen Overlegplatform. Dit platform heeft als doelen:

  • het ontvangen en verder verspreiden van informatie over Europeana naar mogelijke belanghebbenden
  • via de Katholieke Universiteit Leuven (direct betrokken partner in Europeana v1.0 én partner van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek) informatie en advies terugkoppelen naar Europeana. In dit kader zorgt het platform voor de afstemming tussen de verschillende projecten die in het kader van Europeana en op
    Vlaams niveau uitgevoerd worden
  • adviesverstrekking (technisch, politiek, organisatorisch, ...) aan de Katholieke Universiteit Leuven rond de deelname van Vlaanderen in Europeana
  • mogelijk digitaal materiaal voor Europeana te identificeren en de leveranciers te ondersteunen
  • het Europeana-project te promoten
Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
02-2009 - 12-2023
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Deelnemer
  • Activiteit
  • |
  • 26-03-2013