FAK(E)simile? (Erfgoeddag 2010)

Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica's waardeloos?

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2010 met als thema FAKE? werkten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen rond het thema FAK(E)simile?. In elke bibliotheek werd aan de hand van de eigen collectie een tentoonstelling georganiseerd rond het fenomeen van de facsimile: het gebruik, de druktechnieken, het publiek, enzovoort. Via een powerpoint met prikkelende stellingen werd de bezoeker uitgenodigd om zelf een oordeel te vormen over de culturele erfgoedwaarde van dergelijke replica’s: Is elke kopie fake? Zijn facsimile’s waardeloos of bedrog?

Op elke locatie werd ook de website met het Antifonarium T’sgrooten gepresenteerd, het topstuk dat na aankoop door de Vlaamse overheid aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd geschonken en dat in digitale vorm als een hedendaagse facsimile kan worden beschouwd. Deze activiteit kreeg van het kwaliteitscomité van Erfgoeddag een speciale vermelding.

Is elke kopie fake? Zijn replica's waardeloos? Oordeel zelf aan de hand van deze vragenlijst!

 

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
12-2009 - 04-2010
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
Gerelateerde activiteiten 
  • Activiteit
  • |
  • 19-05-2010