Flandrica.be (realisering)

Logo Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online

Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het brede erfgoedbeleid. Ook in de sector van de erfgoedbibliotheken is deze evolutie volop aan de gang. Op nationaal en internationaal vlak werden standaarden vastgelegd en grote projecten opgestart.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de inspanningen op het gebied van digitalisering van de Vlaamse erfgoedbibliotheken, en van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het bijzonder, bundelen in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek, die de naam Flandrica.be heeft en te vinden is op www.flandrica.be.

Op deze pagina

Hoogtepunten uit Vlaamse collecties

Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelendMan leest historische kranten aan de ontbijttafel over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.

De nadruk ligt in eerste instantie op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant materiaal, dat ter beschikking wordt gesteld in een hoogwaardige kwaliteit en ruim wordt gecontextualiseerd, onder andere via toelichtende beschrijvingen en rondleidingen. Het gaat om een online collectie van 425 stuks op het moment van de lancering. Daarna wordt Flandrica.be regelmatig worden aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal van de zes partnerbibliotheken.

Flandrica.be gunt zo cultuurliefhebbers en onderzoekers in binnen- en buitenland een blik op de rijkdom van de collecties in Vlaanderen. Iedereen krijgt er vrije toegang tot gedigitaliseerd bibliotheekerfgoed.

Een netwerkproject

Flandrica.be wordt ontwikkeld in een genetwerkt project, waarbij medewerkers uit de verschillende partnerbibliotheken een bijdrage leveren aan de uitvoering van een vijftal werkpakketten (zie het diagram hieronder). Een werkpakket wordt dus niet door één bibliotheek gerealiseerd, maar altijd door alle zes.

Diagram van de vijf werkpakketten: (1) Content en applicatie, (2) Standaarden en processen, (3) Digialisering, (4) Infrastructuur en software, (5) Projectleiding en communicatie

Hiervoor is bewust gekozen met het oog op expertiseopbouw en -uitwisseling, wat een belangrijke tweede doelstelling van het project is. Het project moet alle partnerbibliotheken in staat stellen om erfgoedmateriaal op een kwaliteitsvolle manier te digitaliseren en online ter beschikking te stellen. Daarbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande standaarden, richtlijnen, best practices, etc.

Deze ervaring zal met de sector worden gedeeld om andere bibliotheken in staat te stellen vergelijkbare projecten op een vlotte manier uit te voeren en desgewenst eigen objecten aan te leveren voor het Flandrica.be-portaal.

De globale planning van het project is:

  • oktober 2010 - maart 2011: Projectdefinitie en -opstart
  • april 2011 - augustus 2011: Ontwerpfase
  • september 2011 - oktober 2012: Uitvoeringsfase
  • oktober 2012 - december 2012: Disseminatie resultaten

Flandrica.be wordt gefinancieerd uit de structurele subsidie die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontvangt van de Vlaamse gemeenschap en met bijdragen van de partnerbibliotheken.

Het projectteam

Het projectteam van Flandrica.be bestaat uit vier werkgroepen voor werkpakket 1 t.e.m. 4 en een stuurgroep, die ook de uitvoering van werkpakket 5 op zich neemt.

Groepsfoto projectteam

Aan de werkgroepen van Flandrica.be nemen deel: Ariane Van de Vyver (UGent, leider WP2 en lid stuurgroep), Benny Thys (OBB, WP4), David Coppoolse (VEB, projectcoördicator, leider WP3 en lid stuurgroep), Diewer van der Meijden (KULeuven, WP3), Ellen Storms (UA, WP1), Ellen Vercauteren (EHC, WP3), Eva Wuyts (VEB, communicatie en lid stuurgroep), Frank Vandepitte (UGent, WP4), Geert Roels (UGent, WP3), Inge Van Nieuwerburgh (UGent, WP1), Jan Corthouts (UA, leider WP4 en lid stuurgroep), Jef Tegenbos (UA, WP2), Karel Verhelst (PBL, WP1), Koen Calis (OBB, WP2+3+4), Ludo Van Damme (OBB, WP1), Marc Verbruggen (KULeuven, WP3), Marleen Vandenreyt (PBL, WP2+3), Mel Collier (KULeuven, voorzitter stuurgroep), Mieke Lietaer (EHC, WP2), Peter Rogiest (EHC, WP4), Sam Alloing (KULeuven, WP2+4), Steven Van Impe (EHC, WP1), Susanna De Schepper (VEB, WP1), Trudi Noordermeer (UA, WP2), Veronique Rega (UA, WP3) en Véronique Verspeurt (KULeuven, leider WP1 en lid stuurgroep).

Daarnaast werkt in elk van de bibliotheken een ploeg mensen aan de digitalisering van collectiestukken voor Flandrica.be.

Medewerkers van Flandrica.be op de infodag in februari 2012

Projectnieuwsbrief

In de loop van het project wordt een zestal keer een nieuwsbrief uitgebracht die geïnteresseerden op de hoogte houdt van de voortgang. Via het registratieformulier kunt u zich inschrijven voor de Flandrica.be-nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment ook weer uitschrijven.

Eerdere nieuwsbrieven vindt u hier:

Meer informatie

Op de pagina 'Stand van zaken' [link verwijderd] vindt u enkele 'real time' grafieken over het project.

De partners van Flandrica.be

Logo's Partners in Flandrica.be

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
10-2010 - 12-2012
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 04-11-2012