Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

Copyrightteken

Het belang van auteursrechten neemt voortdurend toe in onze samenleving. Het auteursrecht is immers niet ontworpen voor een digitale omgeving. Voor klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s, bestaan er duidelijke afspraken en zijn de rechten van de makers en de gebruikers in evenwicht. In een digitale omgeving gelden deze afspraken veel minder. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen.

In deze debatten staan de gebruikers zwak. Onder gebruikers verstaan we zowel de eindgebruikers als de instellingen uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap die een aanbod ter beschikking stellen van hun huidige en toekomstige gebruikers.

Om de krachten te bundelen en ervaringen uit te wisselen namen enkele organisaties (FARO. Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed, MovE, PACKED en de Vlaamse Kunstcollectie) het initiatief tot de oprichting van een gebruikersgroep. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek maakt deel uit van deze gebruikersgroep. Geïnteresseerde organisaties en instellingen kunnen zich hier op eenvoudig verzoek bij aansluiten.

Parallele ontwikkelingen

De oprichting van de gebruikersgroep past binnen een ruimere context van initiatieven m.b.t. het auteursrecht in Vlaanderen (en België). Zo werd in 2011 ook het Samenwerkingsverband auteursrechten en samenleving opgericht doorBibnet, UGent en FARO, de VVBAD en Luisterpunt. De gebruikersgroep werkt complementair aan dit initiatief.

Recent werd veel onderzoek gedaan omtrent diverse aspecten van het auteursrecht, zoals het IWT-project BOM-Vlaanderen, de ICRI-studie in opdracht van Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media ‘Auteursrecht in de digitale samenleving’, Archipel, Europeana en Athena. Het is de bedoeling de resultaten van deze onderzoek- en overlegplatformen mee te nemen in de activiteiten van de gebruikersgroep.

Details
Soort activiteit 
Overleg
Looptijd 
02-2011 - 12-2018
Aanvullende informatie 

Zie ook het dossier Auteursrecht op de website van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Deelnemer
  • Activiteit
  • |
  • 20-12-2011