GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties

Voorpagina Belgisch Staatsblad

Steeds meer bibliothecarissen en archivarissen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen). Deze publicaties nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag.

De bewaring ervan staat onder druk: de reeksen nemen veel plaats in en zijn hoe langer hoe meer digitaal raadpleegbaar. Veel archieven en bibliotheken wensen de reeksen af te stoten, maar omdat momenteel geen enkele geheugeninstelling kan garanderen dat ze de complete reeksen in huis heeft, bestaat hierover veel aarzeling. Het gaat immers om teksten die fundamenteel zijn voor de staatshuishoudkunde en het recht.

Er was nood aan overleg over de selectie, langetermijnbewaring en mogelijke afvoer van dit waardevolle cultureel erfgoed. Samen met FARO stonden we daarom eind 2015 aan de wieg van een werkgroep die zich over deze problematiek buigt.

Het resultaat is een project voor het in kaart brengen van het bezit, het maken van afspraken over depothouderschap en het faciliteren van collectiemobiliteit. Hieraan werken zowel Vlaamse als Federale instellingen mee.

Als hulpmiddel is in 2016 een online depottoepassing opgezet onder de naam GovPub. FARO heeft de regierol voor de opbouw van het corpus van titels op zich genomen. Concreet wil dat zeggen: het toevoegen, wijzigen en schrappen van records. De individuele instellingen zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de holdings voor die titels.

Eind 2018 waren er twaalf deelnemende instellingen die gegevens invoeren over 103 titels. De databank kan sinds 2017 vrij worden geraadpleegd via govpub.be.

De partnerinstellingen van GovPub zijn:

 • FARO
 • Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Archief provincie Vlaams-Brabant
 • Archief provincie West-Vlaanderen
 • Archief Senaat
 • Archief Vlaams Parlement
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Intergemeentelijke archiefdienst Land van Dendermonde
 • Koninklijke Bibliotheek van België
 • Universiteitsbibliotheek Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek Leuven
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
07-2015 - 12-2023
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectpartner
Contactinfo 

Bart De Nil (FARO)

Zie ook
 • Activiteit
 • |
 • 15-11-2018