GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties

Voorpagina Belgisch Staatsblad

Steeds meer bibliothecarissen en archivarissen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen). Deze publicaties nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag.

De bewaring ervan staat onder druk: de reeksen nemen veel plaats in en zijn hoe langer hoe meer digitaal raadpleegbaar. Veel archieven en bibliotheken wensen de reeksen af te stoten, maar omdat momenteel geen enkele geheugeninstelling kan garanderen dat ze de complete reeksen in huis heeft, bestaat hierover veel aarzeling. Het gaat immers om teksten die fundamenteel zijn voor de staatshuishoudkunde en het recht.

Samen met FARO stonden we daarom eind 2015 aan de wieg van GovPub, een project voor het in kaart brengen van het bezit, het maken van afspraken over depothouderschap en het faciliteren van collectiemobiliteit. In juni 2021 namen we de fakkel over van FARO, dat tot dan toe instond voor de coördinatie en regierol van het corpus van titels. We stelden in 2022 met alle partners een afsprakenkader op en duidden een formele depothouder aan voor de titels in GovPub.

Sinds 2016 werkt GovPub met een online depottoepassing, waarin de deelnemende partners hun bezit kunnen registreren voor elk van de intussen 113 titels. De databank kan sinds 2017 vrij worden geraadpleegd via govpub.be.

Aan GovPub werken zowel Vlaamse als federale instellingen mee:

 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Openbare bibliotheek Brugge
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • KBR
 • Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Archief Senaat
 • Archief Vlaams Parlement
 • Archief provincie Antwerpen
 • Archief provincie Vlaams-Brabant
 • Archief provincie West-Vlaanderen
 • Stadsarchief Roeselare

Anet is de technische partner van het project.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
07-2015 - 12-2028
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
 • Activiteit
 • |
 • 15-11-2018