Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator

Metadata-aggregator

De Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator onderzocht de mogelijkheid, de voorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van een horizontale of cross-sectorale metadata aggregator in Vlaanderen. De studie werd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgeschreven en uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent.

Een aggregator is in deze context een metadata-harvester (oogstmachine) die, op basis van internationale standaarden, cross-sectoraal uit diverse erfgoeddatabanken metadata over digitale of/en gedigitaliseerde ‘objecten’ verzamelt (incl. thumbnails van die objecten), duurzaam opslaat en uitwisselt. Deze harvester moet op zijn beurt zelf geharvest kunnen worden door andere harvesters, in de eerste plaats door Europeana maar zeker ook door andere soortgelijke platformen. De metadata op het harvestingplatform functioneert als pointer (aanknopingspunt) voor het object dat zich elders bevindt. Het legt op een duurzame en persistente wijze een link naar het digitale object in de webdatabank van de dataleverancier (content provider).

Aan de hand van voorstudies (literatuur, casestudies en Europeana-gerelateerde initiatieven) onderzocht men een aantal modellen en scenario’s op de technisch-functionele vereisten, metadata en organisatorische eisen. Kostprijs en duurzaamheid werden meegenomen in het onderzoek. Naast de haalbaarheid van de te onderzoeken scenario’s werd er ook op de effecten en meerwaarde van dergelijke harvestingsystemen gefocust, teneinde het draagvlak te vergroten.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek participeerde in het project via deelname aan de stuurgroep.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2010 - 06-2010
Aanvullende informatie 
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
  • Activiteit
  • |
  • 11-06-2010