Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken

Logo Het Dagelijks Boek

Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? In 2007 toonde de tentoonstelling Het Dagelijks Boek twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw.

Door hun onderwerp, hun vaak bescheiden vormgeving en de (volks)taal waarin ze geschreven werden, bereikten ze een groot publiek en gaven ze vorm aan het dagelijks leven. Vandaag worden ze bewaard in onze belangrijkste erfgoedbibliotheken. In deze reizende tentoonstelling die zes erfgoedbibliotheken in Vlaanderen aandeed werden dergelijke boeken niet alleen door een deskundige in hun historische context geplaatst, maar door de medewerking van twaalf al dan niet bekende Vlamingen ook in een actueel perspectief.

De online-versie van Het Dagelijks Boek werd in 2010 door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek omgevormd tot een permanente webtentoonstelling, te bewonderen via www.hetdagelijksboek.be. De digitale versie van de tentoonstellingscatalogus is beschikbaar via deze website.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2007 - 01-2008
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 31-05-2010