Informatie aan Zee 2015

Logo Informatie aan Zee 2015

Op 17 en 18 september 2015 organiseert de VVBAD in Oostende haar tweejaarlijkse congres. Informatie aan Zee helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. De conferentie omvat een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties.

Thema: Zoeklicht op de toekomst

Meer dan ooit is Informatie aan Zee 2015 een 'zoeklicht op de toekomst'. De bibliotheek- en archiefsector in Vlaanderen staat onder druk. Besparingen op alle beleidsniveaus dwingen tot reflectie over onze kerntaken. Bestuurlijke hervormingen zullen het landschap grondig hertekenen, zonder dat duidelijk is waarheen dit zal leiden. Tegelijkertijd willen de overheden een digitale sprong voorwaarts maken. Vertrouwen we in deze context op aloude zekerheden, of kiezen ook wij voor een sprong voorwaarts? Durven we het vertrouwde los te laten om te investeren in innovatie?

Thema's

De editie 2015 van Informatie aan Zee richt de spots onder meer op:

 • Totaal digitaal!
  Papier is een vluchtig medium geworden, een print die we maken en weggooien na gebruik. Het digitaal geboren bestand blijft. Zijn we klaar voor de acquisitie van digitale documenten? Mogen we papieren archiefbestanden zomaar vervangen door digitale?
 • Iedereen online!
  Niet alleen de overheid maakt een digitale sprong voorwaarts. Archieven introduceren de digitale leeszaal. Bibliotheken zetten in op specifieke vormen van ontsluiting. Allemaal zoeken we welke rol we kunnen spelen in het aanbieden en linken van allerhande data.
 • Cijfers en letters
  Meer dan ooit moeten we meten en evalueren. Weten we wat onze gebruikers willen? Bieden we de juiste diensten aan op de juiste manier? Worden ze wel gebruikt? Kunnen we een rol spelen in procesanalyse en procesverbetering? Rapporteren we wel goed over wat we doen?
 • Digitaal en openbaar?
  De gebruiker wordt mondiger. Hij wil dat zijn privacy gerespecteerd wordt. Hij doet beroep op de openbaarheid van bestuur. Hij wil vergeten worden. En bij dat alles heeft hij ondersteuning en begeleiding nodig, want de ouderen kennen de hardware niet en de jongeren de regels niet.
 • Vijf minuten gekte
  In deze tijd moeten we durven loslaten. We hebben nood aan wilde ideeën, aan meningen, aan experimenten. Vijf minuten krijg je, geen seconde meer, om je stelling te verkondigen of je vernieuwende project toe te lichten. Met of zonder uitleg op een poster. Of een poster alleen.

Programmawerkgroep

Het programma van Informatie aan Zee wordt voorbereid door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende BAD-sectoren: David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek), Ingrid De Pourcq (KMSKA), Dirk Desaever (Artesis Plantijn Hogeschool), Julie Hendrickx (VVBAD), Hermione L’Amiral (Belgische Senaat), Hedwig Van den Bossche (Openbare Bibliotheek Gent), Inge Van Nieuwerburgh (Universiteit Gent), Bruno Vermeeren (VVBAD).

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
11-2014 - 09-2015
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid werkgroep
Zie ook
Gerelateerde activiteiten 
 • Activiteit
 • |
 • 03-12-2014