Klimaatnetwerk Vlaanderen

Buizen en meters van een airconditioningsysteem

Het Klimaatnetwerk Vlaanderen is een netwerk van institutionele actoren dat zich bezighoudt met preventieve conservering van het cultureel erfgoed. Het netwerk draagt bij tot de besluitvorming, de advisering en/of het onderzoek naar het binnenklimaat van musea, archieven, erfgoedbibliotheken en -depots en monumentale gebouwen. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van dit netwerk.

Activiteiten

Om haar doel te vervullen houdt Klimaatnetwerk Vlaanderen zich bezig met:

  • het organiseren van studiedagen en praktijkworkshops
  • het ontwikkelen van instrumenten
  • het realiseren van publicaties of een bredere toegankelijke website

Doel

Klimaatnetwerk Vlaanderen wil:

  • de kennis en ervaringen van haar partners bundelen
  • de mate waarin erfgoedspelers onderling geïnformeerd zijn verhogen
  • onderlinge samenwerking in functie van kennisopbouw stimuleren
  • de vergaarde kennnis verspreiden naar het erfgoedveld

Aanleiding

Er circuleren verschillende soorten eisen met betrekking tot binnenklimaat. De klimaatnormen die dertig jaar geleden werden ontwikkeld, worden in de praktijk nog druk gebruikt. De inzichten in de gevoeligheid en het gedrag van materialen zijn echter in de loop der jaren verfijnd.

Een nieuwe benadering in het vaststellen van de bewaarnoden van erfgoedmaterialen kwam voort uit experimenteel onderzoek van de korte en lange termijn effecten van een wisselend omgevingsklimaat. Daarnaast ontstond de oproep om duurzaamheid.

Het gevolg van deze ontwikkelingen is een omslag in het denken en handelen m.b.t. klimaateisen. Klimaatnetwerk Vlaanderen dat in 2009 werd opgericht wil hierbij een actieve rol spelen.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
08-2014
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Rol 
Lid stuurgroep
  • Activiteit
  • |
  • 05-08-2014