Prentkaartenreeks 'Een A B C van erfgoedbibliotheken'

Fragment omslag prentkaartenreeks

Diversiteit

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de zichtbaarheid van erfgoedbibliotheken verhogen door het publiek bewust te maken van hun diversiteit en rijkdom. Om die reden vroeg de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan fotograaf Stefan Tavernier om de functies, gebouwen, medewerkers, bezoekers, collecties, enzovoort van twaalf verschillende bewaarbibliotheken in beeld te brengen. Zijn foto’s vertellen een verhaal van verzamelen, bewaren, onderzoeken, ontsluiten en koesteren. Ze tonen de schatten die deze instellingen bezitten, maar ook de uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

Van Acquisitie tot Zorg

Een selectie van 26 beelden werd gebruikt om de prentkaartenreeks Een A B C van erfgoedbibliotheken te maken. Elk beeld wordt gekoppeld aan een begrip uit de wereld van de bewaarbibliotheken. Die thema's beginnen telkens met een andere letter van het alfabet. De A staat voor acquisitie, de B voor bibliofiel, de C voor catalogus, enzovoort. Een begeleidende tekst licht deze begrippen uit het vakjargon toe zodat ze voor iedereen begrijpelijk worden.  Opzet is om het brede publiek het A, B, C van erfgoedbibliotheken te leren door hen te laten kennismaken met diverse aspecten die de werking van een erfgoedbibliotheek typeren.

De foto's en bijschriften van de prentkaarten zijn online te bekijken in een fotoalbum.

Wenst u ook een exemplaar?

Er werden in totaal 6.000 reeksen gedrukt die ruim verspreid werden, onder andere als bijlage bij het tijdschrift Bibliotheek- & Archiefgids van de VVBAD. U kan ook een exemplaar bestellen via het bestelformulier.

 

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
01-2009 - 06-2010
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 31-05-2010