Prisma

Prisma

FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, realiseerde in samenwerking met het cultureel-erfgoedveld en met de steun van de Vlaamse overheid in de periode juni 2009 – juni 2011 een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit onderzoekstraject werd Prisma genoemd. De centrale vraagstelling was: waar willen we staan met het cultureel-erfgoedveld in 2020?

Doelstellingen

Met Prisma wilde FARO de volgende doelen bereiken:

 • netwerkvorming en identiteitsconstructie realiseren in en voor het cultureel- erfgoedveld;
 • de brede diversiteit van het cultureel-erfgoedveld capteren
 • de evolutie van het cultureel-erfgoedveld peilen via betrouwbaar en wetenschappelijk verdedigbaar onderzoeksmateriaal
 • het potentieel en de investeringsmogelijkheden voor en in het cultureel-erfgoedveld detecteren en onderbouwen
 • innovatie en reflectie stimuleren via nieuwe inzichten
 • beleidsstrategieën ontwikkelen voor het verder optimaliseren van het veld volgens het subsidiariteitsprincipe

Medewerking Vlaamse Erfgoedbibliotheek

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek participeerde eveneens aan het onderzoek via:

 • deelname aan de Klankbordgroep
 • deelname aan de werkgroep Cijferboek Cultureel Erfgoed
 • deelname aan de werkgroep Collecties
 • deelname aan de sessies Scenariodenken

Meer informatie?

Op de website van FARO vindt u onder meer de onderzoeksresultaten van het Prisma-traject.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
06-2009 - 09-2011
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid klankbordgroep
Rol 
Lid werkgroep
 • Activiteit
 • |
 • 16-04-2013