Publieke ontsluiting en valorisatie van de bibliotheek en het archief van de Stichting de Bethune

Interieur bibliotheek Stichting de Bethune

De Stichting de Bethune werd in 2004 opgericht en heeft als doel in de meest ruime zin van het woord te waken over de bescherming, het behoud, de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de bestemming van de goederen en rechten verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit met respect voor de historische, wetenschappelijke, culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen en rechten. De stichting moet onder meer instaan voor 'de ontwikkeling van de bibliotheek en van het familiearchief evenals de openstelling ervan voor wetenschappelijke doeleinden'.

De voorbije decennia zijn reeds heel wat lokale initiatieven genomen. Omdat er nood was aan een aantal professionele basisingrepen op het gebied van preservering en ontsluiting werd in 2008 een project ingediend bij het Agentschap Kunsten en Erfgoed. Dit dossier werd goedgekeurd, wat leidde tot de aanstelling van een projectmedewerkster. Recent werd ook de tweede fase goedgekeurd.

Dit project heeft drie doelstellingen:

  • De bewaring en preservering van het erfgoedgeheel
  • Het ontsluiten en online ter beschikking stellen van het erfgoedgeheel
  • De publieksgerichte valorisatie van deelcollecties uit het erfgoedgeheel

Om die te realiseren werkt Stichting de Bethune samen met verschillende partners, waaronder de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die vertegenwoordigd is in de stuurgroep die dit project begeleid.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
07-2009 - 06-2011
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
Contactinfo 
  • Activiteit
  • |
  • 02-06-2010