Symposium 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians'

Toespraak door prof. dr. Delsaerdt

Het symposium 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians' zal doorgaan op 1, 2 en 3 februari 2012 in Antwerpen. Het wordt georganiseerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen, en zal de problematiek van competenties voor erfgoedbibliothecarissen en de manier waarop deze competenties op de verschillende onderwijsniveaus kunnen aangeleerd worden behandelen. Gedurende drie dagen zullen bibliothecarissen en opleidingsverantwoordelijken hun ideeën uitwisselen en met mekaar confronteren, waaruit mogelijk een soort van consensus kan groeien over de gevarieerdheid aan competenties die een moderne erfgoedbibliothecaris moet bezitten. Deze inzichten kunnen op hun beurt een inspiratie vormen voor bestaande en nieuwe bibliotheekopleidingen.

De conferentiebijdragen werden gebundeld:

Mouren, Raphaële. Ambassadors of the book. Competences and training for heritage librarians In IFLA Publications Series. Vol. 160. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2012.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
10-2010 - 02-2012
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectpartner
Contactinfo 
  • Activiteit
  • |
  • 04-01-2011