VIBE. Versterkt inzicht in de staat en bewaring van bibliothecaire erfgoedcollecties

VIBE zet een belangrijke stap vooruit in het behoud van bibliothecaire erfgoedcollecties in Vlaanderen en Brussel in beheer van organisaties zonder of met een beperkte professionele erfgoedomkadering voor die collecties. De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw doorloopt samen met collectiebeheerders een collectie-evaluatietraject om de bewaaromstandigheden en de materiële staat van hun fysieke collectie te bepalen. Het resulterende inzicht in de collectie en in de fysieke staat en de bewaaromstandigheden ervan biedt hen een springplank naar eerstelijnsconservering, calamiteitenplanning en duurzamer erfgoedbeheer.

Met de staat en bewaaromstandigheden van collecties bibliothecair erfgoed is het in Vlaanderen niet altijd goed gesteld. De opwarming van de aarde, de energiecrisis en het toegenomen ecologisch bewustzijn stelt erfgoedbeheer bovendien voor extra uitdagingen. De tijd dringt om depots en bewaarruimtes energiezuiniger en duurzamer te maken. Met de klimaatverandering neemt het risico op calamiteiten toe. De bewaaromstandigheden van bibliothecaire collecties hebben bovendien een sterke impact op hun materiële staat en dus op hun raadpleegbaarheid en voortbestaan. 

Om de waardevolle collecties bibliothecair erfgoed een toekomst te geven is het cruciaal om inzicht te krijgen in hun materiële staat en bewaaromstandigheden. Registratie van bestaande schade laat toe te bepalen welke conserverende acties prioritair zijn. Met inzicht in de bewaaromstandigheden kan je beter inschatten wat de risico’s op bijkomende schade zijn. Beter begrip van risicofactoren zorgt ervoor dat organisaties zich beter kunnen voorbereiden op calamiteiten.

VIBE biedt organisaties niet alleen inzicht, maar vooral ook concrete handvatten om actie te nemen. We bekijken op maat van de organisatie welke ingrepen er mogelijk zijn om de bewaaromstandigheden te verbeteren en wat de beste aanpak is voor de meest waarschijnlijke calamiteiten. De organisaties bouwen praktische kennis op die ze kunnen inzetten bij erfgoedzorg, zoals over de principes van duurzaam erfgoedbeheer, schadebeelden, methodieken voor schaderegistratie en kennis van calamiteiten.

We versterken die impuls nog door het aanbieden van een vorming rond eerstelijnsconservering aan de brede sector. Een verdere hefboom is een groepsaankoop van materiaal, zodat ook organisaties met een klein budget de nodige uitrusting kunnen aanschaffen. Voor het project aangekocht materiaal blijft beschikbaar om te worden ontleend. VIBE is zo een springplank naar concrete acties rond eerstelijnsconservering en het verbeteren van bewaaromstandigheden door de organisaties. 

Met steun van de Vlaamse overheid                                     

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
04-2024 - 04-2025
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 17-01-2024