Ontwikkeling van een Vlaams e-Boekplatform (VEP)

Robot Wall-e leest een e-boek

De ontwikkeling van een Vlaams e-boekplatform (VEP) werd ingegeven door de nood om de inhoud van Vlaamse boeken, zowel fictie als non-fictie, toegankelijk te maken via nieuwe digitale media, waaronder e-readers. Het VEP is gepercipieerd als een platform om digitale boeken, te doorzoeken, doorbladeren, kopen, bewaren en lenen.

Het VEP moest:

  • Vlaamse boeken een plaats verzekeren op het internet;
  • Een sterke zoekomgeving zijn als gids door het ruime aanbod, met een digitale pendant voor het grasduinen tussen de boeken of het doorbladeren van een boek;
  • Een gemeenschappelijk platform zijn voor zowel bibliotheken, boekhandels, uitgevers als eventuele andere aggregatoren of distributeurs van digitale content. Deze publiek/private samenwerking werkt schaalvergrotend en kostenbesparend en verrijkt de dienstverlening van de partners;
  • Vertrouwen creëren in het uitlenen van digitale producten, dus in consensus met de auteurs en uitgevers over het gebruik van online e-boeken door een openbare bibliotheek;
  • Een voorzet geven aan het digitaal bewaren van boeken.

Project

Om het e-boekplatform te ontwikkelen maakt de Vlaamse Regering voor het eerst gebruik van 'Innovatief Aanbesteden', het beleidsinstrument dat innovatiegedrag bij overheid en bedrijven wil stimuleren. Innovatief Aanbesteden moet leiden tot innovatieve oplossingen om dienstverlening te verbeteren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.

Er zal een prototype uitgewerkt worden waarbij de belangrijkste betrokken partijen (ICT-bedrijven, bibliotheken en uitgevers) de technologische ontwikkeling en infrastructuur maximaal samen zullen aanpakken. De ontwikkeling van een prototype moet leren welke technologie nodig is, welke businessprocessen opgebouwd moeten worden, wie welke taken op zich kan nemen om een duurzaam e-boekplatform mogelijk te maken.

De eerste fase van het project, die in december 2010 werd afgerond, kreeg in het voorjaar 2011 een vervolg met het uittekenen van een traject via twee sporen: het innovatieve deel (pre-commerciële fase van het IWT-project) en de ontwikkeling van de basisfunctionaliteit (open eigen middelen en in samenwerking met Boek.be)

Voor beide trajecten werd een bestek opgesteld. Sinds mei 2011 wacht het project op groen licht vanuit de verschillende betrokken kabinetten en administraties.

Bron: Bibnet

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt deel aan de werkgroepen van het VEP-project met als uitgangspunt het bewaken van de mogelijkheden voor duurzame bewaring in een (nog niet voorzien) vervolgtraject.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2010 - 12-2011
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid werkgroep
  • Activiteit
  • |
  • 01-08-2011