Vorming

Magazijn van de Universiteitsbibliotheek Leuven

Professionalisering

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de professionalisering en de inhoudelijke ondersteuning van Vlaamse erfgoedbibliotheken ondersteunen door op regelmatige tijdstippen een vormingsmoment te organiseren. Daarvoor werkt ze samen met diverse organisaties binnen en buiten de erfgoedsector, in Vlaanderen en daarbuiten. Het aanbod behelst alle aspecten van erfgoedbeheer van bibliotheekcollecties en kan diverse werkvormen aannemen (studiedag, colloquium, workshop, infosessie, voordracht, enzovoort).

Plannen voor 2014

In 2014 werken we mee aan tenminste de volgende initatieven:

De vormingen die we in de afgelopen jaren organiseerden, vaak in samenwerking met andere organisaties, vindt u hieronder.

2013

2012

2011

2010

Suggesties?

Heeft u zelf een voorstel voor een vormingsactiviteit? Zou u graag zien dat een vorming nog eens wordt georagniseerd? Aarzel dan niet om onze medewerkers te contacteren.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
01-2010 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Lid stuurgroep
Rol 
Lid werkgroep
Rol 
Projectleiding
Rol 
Projectpartner
Aanspreekpunt 
  • Activiteit
  • |
  • 21-11-2013