Waarderen van Bibliothecair Erfgoed

Drie mensen die bibliothecair erfgoed bestuderen

Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen met het waarderen van cultureel erfgoed. Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Bibliothecair erfgoed is immers bijzonder divers en van groot belang voor onze samenleving, onze kennis van het verleden en onze identiteit.

Daarom ontwikkelde Vlaamse Erfgoedbibliotheken een methodiek, specifiek toegespitst op het waarderen van bibliothecair erfgoed. Aan de hand van een pilootproject rond de waardering van historische kranten legden we de waarderingscriteria vast, die we vertaalden in een stappenplan met bijhorende sjablonen. De resultaten vind je terug in onze toolbox. Met een tweede traject rond wiskundige oude drukken verfijnen we momenteel de methode om hem zo breed mogelijk inzetbaar te maken.

Erfgoedbibliotheken kunnen de methodiek zelf toepassen in een eigen waarderingstraject. Met vragen kunnen ze steeds terecht bij de expert collectiebeleid van Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Op vraag zetelt de expert ook in het kernteam van een waarderingstraject. Hou ons zeker op de hoogte als je een waarderingstraject overweegt!

 

Meer weten over de methodiek? Neem een kijkje in de toolbox Wijzer Waarderen!

Banner toolbox Wijzer Waarderen

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
01-2018 - 12-2028
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Adviseur
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 08-01-2020