Activiteiten | Vlaamse Erfgoedbibliotheek https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteiten/feed/35 nl VIBE. Versterkt inzicht in de staat en bewaring van bibliothecaire erfgoedcollecties https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vibe <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/5085/5085-activiteit-10854-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/5085/5085-activiteit-10854-ill.jpg" alt="" title="" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span></span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2024</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">04-2025</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://histories.be/">Histories</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://etwie.be/">ETWIE</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cagnet.be/page/home">Centrum voor Agrarische Geschiedenis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cemper.be/">Cemper</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/nl/vrb">VRB. Expertisehouders levensbeschouwelijke collecties</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://brugge.bibliotheek.be/erfgoed">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vibe" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering 2024-2028 Wed, 17 Jan 2024 12:59:00 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 5085 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Traject Calamiteitenplanning https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/traject-calamiteitenplanning <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4862/4862-activiteit-10050-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4862/4862-activiteit-10050-ill.jpg" alt="Rode plastic box met opschrift Disaster preparedness kit" title="Foto: DIVA" width="265" height="233" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In 2022-2023 doorliepen een aantal erfgoedbibliotheken en archieven een traject rond het opstellen van een calamiteitenplan.&nbsp;Door samen na te denken over gedeelde problemen en door ervaringen en tips uit te wisselen deelden ze niet enkel onderling expertise, maar ontwikkelden ook nieuwe inzichten. Het doel was dat alle deelnemende organisaties tegen het einde van het traject een (eerste versie van) een calamiteitenplan of een herwerkte versie van hun huidige plan klaar hebben.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2022</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2022</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be">FARO</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/traject-calamiteitenplanning" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Calamiteitenplanning begeleidingstraject expertisedeling 2019-2023 Tue, 15 Feb 2022 12:39:33 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4862 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Traject beleidsplan 2024-2028 https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/beleidsplanning-traject-2024-2028 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4847/4847-activiteit-9975-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4847/4847-activiteit-9975-ill.jpg" alt="Krijtbord met worden rond bleidsplanning" title="Afbeelding: pixabay" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span style="font-weight: 400;">In 2021-2022 stelde de Vlaamse erfgoedbibliotheken vzw haar beleidsplan 2024-2028 op. We deden dit via een participatief traject zodat we konden inspelen op de noden die leven in de sector en konden afstemmen met diverse partners.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2022</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2022</span></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/heleen-wyffels" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/beleidsplanning-traject-2024-2028" target="_blank">lees verder</a></p> Organisatie Beleid beleidsplanning participatie Thu, 27 Jan 2022 15:03:53 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4847 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/impressvm <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4846/4846-activiteit-9967-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4846/4846-activiteit-9967-ill.jpg" alt="Impressum Aalst 1473" title="Dionysius van Rijkel, Speculum conversionis peccatorum, Aalst, 1473. Collectie Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="238" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span style="font-weight: 400;">Het project </span><i><span style="font-weight: 400;">IMPRESSVM. De wieg van de Vlaamse boekdrukkunst </span></i><span style="font-weight: 400;">registreert in samenwerking met collectiebeherende instellingen alle in Vlaanderen gedrukte incunabelen in Vlaams bezit op basis van een gestandaardiseerd model. Door registratie buiten Vlaanderen brengen we verder de vroegste Vlaamse boekdrukkunst zo volledig mogelijk in kaart. <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2022</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/sponsorlogo_efro-covid-v40.5x.png" alt=""><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/sponsorlogo_efro-covid-v40.5x.png" alt="" width="500"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/sponsorlogo_efro-covid-v40.5x.png" alt=""></p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/heleen-wyffels" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/impressvm" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Collectieregistratie IMPRESSVM 2019-2023 Tue, 25 Jan 2022 09:13:56 +0000 Zanna Van Loon (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4846 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Primeur. Reddingsproject voor bedreigd Vlaams krantenerfgoed https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/primeur <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4787/4787-activiteit-9769-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4787/4787-activiteit-9769-ill.png" alt="Verzuurde krant met schuur" title="" width="265" height="368" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span>De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo coördineren samen</span><span>&nbsp;</span><span>het project Primeur, waarbinnen meer dan 600.000 pagina's bedreigd Vlaams krantenerfgoed wordt gedigitaliseerd.&nbsp;De kranten worden ook machineleesbaar gemaakt (OCR), duurzaam gearchiveerd en zo mogelijk vrij online toegankelijk gemaakt. Primeur is het krantenproject binnen GIVE (Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering). Het project wordt uitgevoerd met middelen van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht</span><span>&nbsp;en in samenwerking met acht erfgoedinstellingen.<br> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2021</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be/">meemoo</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">ADVN</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Amsab-ISG</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheek Hasselt Limburg</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">KADOC</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">KU Leuven Bibliotheken</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Openbare Bibliotheek Brugge</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Universiteitsbibliotheek Gent</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sophia-rochmes" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/05/4754-boost-krantendigitalisering-middelen-vlaams-relanceplan">Boost voor krantendigitalisering met middelen Relanceplan Vlaamse Veerkracht</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2022/04/4884-reddingsproject-kwetsbare-kranten-start">Reddingsproject voor kwetsbare kranten van start</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/05/4891-digitaliseringspartner-gevonden-krantenproject-primeur">Digitaliseringspartner gevonden voor krantenproject Primeur</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/02/4990-mijlpaal-primeur-eerste-krantenpaginas-gedigitaliseerd">Weer een mijlpaal voor Primeur: eerste krantenpagina&#039;s gedigitaliseerd</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/12/5081-eerste-blik-resultaten-krantenproject-primeur">Eerste blik op de resultaten van krantenproject Primeur</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2024/02/5089-abraham-verrijkt-nieuwe-beschrijvingen">Krantencatalogus Abraham verrijkt met nieuwe beschrijvingen</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/nieuwetijdingen">Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/primeur" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten Digitalisering 2019-2023 Thu, 19 Aug 2021 15:01:59 +0000 Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4787 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Comites latentes: verborgen handschriften aan het licht gebracht https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/comites-latentes <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4706/4706-activiteit-9219-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4706/4706-activiteit-9219-ill.jpg" alt="fragment van een perkament verluchte 15de-eeuwse rolkroniek" title="Fragment van een zeldzame verluchte 15de-eeuwse Middelnederlandse rolkroniek, bewaard in het Stadsarchief Oudenaarde." width="265" height="265" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span>Het project Comites latentes (‘verborgen vrienden’) maakt verborgen handschriften in Vlaamse collecties zichtbaar via de MMFC-methode en -databank. Centraal staan enerzijds de slecht ontsloten en kwetsbare kerkelijke collecties en anderzijds de onderbelichte handschriftfragmenten, die binnen het&nbsp;</span><span>project integraal gedigitaliseerd worden voor internationaal onderzoek. Op een participatieve manier verhoogt het project ook de expertise rond manuscripten bij erfgoedbeheerders.</span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2021</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/godfried-croenen" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/mmfc">Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/comites-latentes" target="_blank">lees verder</a></p> MMFC. Medieval Manuscripts in Flemish Collections 2019-2023 Tue, 09 Feb 2021 13:56:28 +0000 Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4706 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/nieuwetijdingen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4704/4704-activiteit-9211-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4704/4704-activiteit-9211-ill.jpg" alt="Beschadigde historische krant" title="© Vlaamse Erfgoedbibliotheken / Metamorfoze - Foto: Yvo Wennekes" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheken en meemoo bouwen samen met collectiebeherende organisaties een overkoepelend Vlaams programma voor de digitalisering, ontsluiting en archivering van het bedreigde Vlaamse krantenerfgoed. Het project valoriseert bestaande digitale krantencollecties en maakt ze via een performante centrale toegang beschikbaar voor een breed publiek in Vlaanderen en daarbuiten. Tegen 2024 beschikken we over een goede infrastructuur voor krantendigitalisering op grote schaal.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2021</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">03-2024</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be/">meemoo</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sophia-rochmes" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/05/4754-boost-krantendigitalisering-middelen-vlaams-relanceplan">Boost voor krantendigitalisering met middelen Relanceplan Vlaamse Veerkracht</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/02/4709-projectsubsidie-reddingsprogramma-vlaams-krantenerfgoed">Projectsubsidie maakt ontwikkeling reddingsprogramma bedreigd Vlaams krantenerfgoed mogelijk</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/07/4779-wie-zijn-de-gebruikers-van-een-online-krantenplatform">Wie zijn de gebruikers van een online krantenplatform?</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/08/4793-hoe-bouw-je-toekomstgericht-online-krantenplatform">Hoe bouw je een toekomstgericht online krantenplatform? We spraken met de experts...</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/10/4820-benodigdheden-ocr-evaluatie">Wat heb je nodig om OCR-kwaliteit te evalueren? </a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/02/4721-collegagroep-digitalisering-van-periodieken-ocr-en-full-text">Collegagroep digitalisering van periodieken: OCR en full-text (verslag)</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/11/4829-workshop-transcriptie-en-tekstherkenning-met-transkribus">Workshop transcriptie- en tekstherkenning met Transkribus (verslag)</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2022/02/4859-ocr-onderzoek-historische-kranten-verbetermogelijkheden">Eerste resultaten OCR-onderzoek historische kranten wijzen op verbetermogelijkheden</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/02/4863-vervolgsubsidies-historische-kranten-middeleeuwse-handschriften">Vervolgsubsidies toegekend voor projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2022/06/4903-samenstelling-landelijke-selectielijst-krantendigitaliserig">Samenstelling landelijke selectielijst krantendigitalisering gestart </a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/10/4955-dienstverlener-2e-fase-onderzoek-ocr-historische-kranten">Dienstverlener tweede fase onderzoek OCR-kwaliteit historische kranten geselecteerd</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2022/12/4966-terugblik-workshop-xml">Workshop &#039;Werken met XML-bestanden&#039;: een terugblik</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/01/4978-projectsubsidies-historische-kranten-middeleeuwse-handschriften">Projectsubsidies ondersteunen laatste fase van projecten rond historische kranten en middeleeuwse handschriften</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/03/5005-1000-parochiebladen-kadoc-verrijken-krantencatalogus">Meer dan duizend gedigitaliseerde parochiebladen van KADOC nu te vinden via krantencatalogus Abraham</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/04/5006-casestudys-gevaren-historische-krantencollecties-vlaanderen">Casestudy’s geven inzicht in de gevaren voor historische krantencollecties in Vlaanderen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/09/5052-nieuwe-ocr-bestaande-digitale-krantencollecties-de-moeite-waard">Nieuwe OCR voor bestaande digitale krantencollecties: de moeite waard?</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/10/5062-terugblik-vierde-collegagroep-digitalisering-periodieken">Een terugblik op de vierde Collegagroep ‘Digitalisering van Periodieken’</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/10/5064-kranten-kleine-collecties-onder-de-scanner">Kranten uit kleine collecties binnenkort onder de scanner</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2024/02/5089-abraham-verrijkt-nieuwe-beschrijvingen">Krantencatalogus Abraham verrijkt met nieuwe beschrijvingen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2024/02/5090-haal-meer-uit-je-kranten">Haal meer uit je kranten. Rapport bundelt tips om digitale krantencollecties te valoriseren voor een divers publiek</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-nieuwsbrieven-lnk"> <div class="field-label">Nieuwsbrieven&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/6D04CAF92F39E5FB2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C">Nieuwsbrief 7 - 2021-01-27</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/4726D63C3647405F2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&amp;previewAll=1&amp;print=1&amp;source=PrintPreview&amp;context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32">Nieuwsbrief 8 - 2021-04-07</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-1B1F7403311F01BB2540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 9 - 2021-09-07</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-F5F1D4C6A81BA7712540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 10 - 2022-03-15</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/9FDC7A8E2D0746E52540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&amp;previewAll=1&amp;print=1&amp;source=PrintPreview&amp;context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32">Nieuwsbrief 11 - 2022-07-06</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-68B2F1E248295DB22540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 12 - 2022-11-14</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-5540915DB8D7D6062540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 13 - 2023-05-02</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-B8EF411BDDB893E22540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 14 - 2023-10-17</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-AE572A49D265242C2540EF23F30FEDED">Nieuwsbrief 15 - 2024-02-22</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham">Abraham. Catalogus van Belgische kranten</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/abraham-2020">Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/primeur">Primeur. Reddingsproject voor bedreigd Vlaams krantenerfgoed</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/collegagroep-digitalisering-periodieken">Collegagroep &#039;Digitalisering van periodieken&#039;</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/nieuwetijdingen" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Digitalisering Informatiebeleid Infrastructuur Ontsluiting (beschrijving) Abraham. Catalogus van Belgische kranten Nieuwe Tijdingen 2019-2023 2024-2028 Mon, 08 Feb 2021 16:21:52 +0000 Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4704 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Gebruikersgroep 'CollectiveAccess' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-collective-access <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4574/4574-activiteit-8759-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4574/4574-activiteit-8759-ill.png" alt="Schermafbeelding invoerscherm CollectiveAccess" title="" width="265" height="183" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>FARO, Vlaamse Erfgoedbibliotheken, Erfgoed Noorderkempen&nbsp;en LIBIS organiseren een gebruikersgroep op rond<span>&nbsp;</span><a href="https://collectiveaccess.org/">CollectiveAccess</a>. Dat is een open-source collectiemanagementsysteem voor het beheer en de online publicatie van museum-, archief- of bibliotheekcollecties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2020</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://erfgoednoorderkempen.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoed Noorderkempen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://libis.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">LIBIS</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2020/03/4521-gebruikersgroep-collectiveaccess-startbijeenkomst">Gebruikersgroep CollectiveAccess (startbijeenkomst)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-collective-access" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties e-Erfgoed CollectiveAccess 2019-2023 Sun, 22 Mar 2020 08:12:33 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4574 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collectiewijzer 2020 https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiewijzer-2020 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4559/4559-activiteit-8757-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4559/4559-activiteit-8757-ill.png" alt="Mock-up van een organisatiepagina in de Collectiewijzer" title="" width="265" height="149" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p></p> <p><span style="font-weight: 400;">De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken beheert de <a href="https://collectiewijzer.be">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> met beschrijvingen op (deel)collectieniveau, een eerste uitgebreide veldtekening van instellingen met bibliothecair erfgoed waarin de collecties globaal beschreven en ontsloten zijn. De informatie is nog steeds erg waardevol, maar niet meer zo up-to-date. De meeste gegevens dateren van 2007. Bovendien is het denken rond deelcollecties en segmentering van erfgoedcollecties het laatste decennium geëvolueerd.</span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2019</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2020</span></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/jeroen-cortvriendt" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Jeroen Cortvriendt (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/10/4664-tien-jaar-collectiewijzer">Tien jaar Collectiewijzer: verschuivingen in het bibliothecair erfgoedlandschap</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/wijzer-waarderen">Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/vlabidoc-collecties-online">Vlabidoc &amp; Collecties Online</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiewijzer-2020" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties e-Erfgoed Collectiebeleid Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken 2019-2023 Fri, 06 Mar 2020 09:07:58 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4559 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Waarderingstraject wiskundige oude drukken https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/waardering-wiskundige-oude-drukken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4547/4547-activiteit-8703-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4547/4547-activiteit-8703-ill.jpg" alt="Voorpagina van Wisconstige Gedachtenissen van Simon Stevin uit 1608" title="Afbeelding: Universiteitsbibliotheek Gent" width="265" height="412" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In 2020 was het precies 400 jaar geleden dat de wiskundige <a href="https://nl.wikipedia.org/wiki/Simon_Stevin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Simon Stevin</a>&nbsp;overleed. Om de wereld waarin deze bekende Bruggeling leefde en schreef beter te begrijpen waardeerden vijf erfgoedbibliotheken hun collectie wiskundige oude drukken.&nbsp;De kennis die we tijdens het traject op het spoor kwamen, vormde het vertrekpunt&nbsp;voor een virtuele tentoonstelling op <a href="https://express.adobe.com/page/FxSjGf67b4Wdf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vivelarithmetique.be</a>.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">09-2019</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2020</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Openbare Bibliotheek Brugge</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Universiteitsbibliotheek Gent</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">KU Leuven Bibliotheken</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Museum Plantin-Moretus</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://vivelarithmetique.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vive l&#039;arithmétique! Wiskundige oude drukken in de kijker</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <h2><strong>Hartelijk dank aan iedereen die het traject met advies, hulp en bereidwillige medewerking naar een hoger niveau tilden!</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Experten</strong></p> <p>Ad Meskens (AP Hogeschool)</p> <p>Maarten Van Dyck (UGent)</p> <p>Geert Vanpaemel (KU Leuven)</p> <p>Jean Paul Van Bendegem (em. VUB / UGent)</p> <p>&nbsp;&nbsp;</p> <p>Guido Vanden Berghe (curator tentoonstelling te Brugge)</p> <p><strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/11/3769-stavaza-traject-gedeelde-waarderingspraktijk-vlaanderen">Traject voor gedeelde waarderingspraktijk in Vlaanderen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/08/4648-tentoonstelling-vive-larithmetique-van-start">Tentoonstelling &#039;Vive l&#039;arithmétique&#039; gaat van start</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/wijzer-waarderen">Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/waarderen">Waarderen van Bibliothecair Erfgoed</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/waardering-wiskundige-oude-drukken" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Waarderen Wiskunde 2019-2023 Tue, 11 Feb 2020 15:13:42 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4547 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collegagroep 'Digitalisering van periodieken' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-digitalisering-periodieken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4538/4538-activiteit-8679-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4538/4538-activiteit-8679-ill.jpg" alt="Krant De Waarheid, 1871" title="De Waarheid, 1871, kempensekranten.be" width="265" height="391" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span style="font-weight: 400;">Om kennis en ervaring over de digitalisering van kranten en tijdschriften te verzamelen en te delen, organiseert de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken met <a href="https://meemoo.be/nl" target="_blank" rel="noopener noreferrer">meemoo</a></span><span style="font-weight: 400;">&nbsp;en <a href="https://faro.be/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Faro</a> een collegagroep ‘Digitalisering van periodieken’. Die staat open voor alle geïnteresseerde collega's in de cultureelerfgoedsector.</span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">02-2020</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be">FARO</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be">Meemoo</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sophia-rochmes" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/10/5062-terugblik-vierde-collegagroep-digitalisering-periodieken">Een terugblik op de vierde Collegagroep ‘Digitalisering van Periodieken’</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2023/10/5050-vierde-editie-collegagroep-digitalisering-periodieken-5-oktober">Vierde editie Collegagroep Digitalisering van periodieken op 5 oktober</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/07/5044-collegagroep-digitalisering-van-periodieken-save-the-date-okt">Save the date! 05/10 - Collegagroep Digitalisering van periodieken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2022/12/4966-terugblik-workshop-xml">Workshop &#039;Werken met XML-bestanden&#039;: een terugblik</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2022/11/4944-werkshop-werken-met-xml-bestanden-ocr">Nieuwe datum: Workshop werken met XML-bestanden van OCR op 30 november</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/02/4721-collegagroep-digitalisering-van-periodieken-ocr-en-full-text">Collegagroep digitalisering van periodieken: OCR en full-text (verslag)</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/12/4691-save-the-date-collegagroep-digitalisering-periodieken">Save the date! 16/2 Collegagroep Digitalisering van Periodieken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/02/4543-verslag-collegagroep-digitalisering-periodieken">Verslag Collegagroep Digitalisering Periodieken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2020/02/4497-kick-off-collegagroep-digitalisering-periodieken">Kick-off Collegagroep Digitalisering van Periodieken</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham-2020">Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/nieuwetijdingen">Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/primeur">Primeur. Reddingsproject voor bedreigd Vlaams krantenerfgoed</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-digitalisering-periodieken" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten e-Erfgoed Digitalisering Preservering Collegagroep Kranten Tijdschrift 2019-2023 2024-2028 Sat, 01 Feb 2020 13:14:36 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4538 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Waarderen van Bibliothecair Erfgoed https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/waarderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4510/4510-activiteit-8654-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4510/4510-activiteit-8654-ill.jpg" alt="Drie mensen die bibliothecair erfgoed bestuderen" title="Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="204" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span>Wereldwijd experimenteren erfgoedinstellingen</span><span>&nbsp;met het waarderen van cultureel erfgoed.&nbsp;</span><span>Ook erfgoedbibliotheken zijn actief bezig met het waarderen van hun rijke (deel)collecties. Bibliothecair erfgoed is immers bijzonder divers en van groot belang voor onze samenleving, onze kennis van het verleden en onze identiteit.</span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2018</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/11/3769-stavaza-traject-gedeelde-waarderingspraktijk-vlaanderen">Traject voor gedeelde waarderingspraktijk in Vlaanderen</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/wijzer-waarderen">Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/waarderen" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Waarderen 2019-2023 2024-2028 Wed, 08 Jan 2020 11:37:14 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4510 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collegagroep 'Behoud en beheer van bibliothecair en documentair erfgoed' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-behoud-en-beheer <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4488/4488-activiteit-8604-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4488/4488-activiteit-8604-ill.jpg" alt="Boek met beschadiging aan de rug" title="Foto: Ivo Wennekes" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In deze collegagroep staat het uitwisselen van praktijkgerichte kennis en ervaringen centraal rond alles wat met het behoud en beheer in erfgoedbibliotheken en andere documentaire erfgoedcollecties te maken heeft. Op een informele manier kunnen collega’s hun tips, tricks, verhalen en vragen met elkaar delen, zowel rond dagelijkse collectiezorg als uitzonderlijke calamiteiten. We behandelen daarnaast ook specifieke casussen, laten ervaringsdeskundigen en experten aan het woord en delen praktische hulpinstrumenten met elkaar.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2020</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be">FARO</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2020/01/4489-kick-off-collegagroep-behoud-en-beheer">Kick-off Collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/02/4545-geslaagde-kick-off-collegagroep-behoud-beheer">Geslaagde start collegagroep Behoud en beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2020/10/4661-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-2">Tweede bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/10/4670-klimaat-collegagroep-behoud-en-beheer">Klimaat centraal op tweede bijeenkomst collegagroep behoud en beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/10/4671-bevraging-klimaat-monitoring-resultaten">Bevraging monitoring bewaaromstandigheden: resultaten</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2021/03/4711-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-3">Derde bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/03/4735-vervelende-beestjes-collegagroep-behoud-en-beheer">Collegagroep Behoud en beheer buigt zich over vervelende beestjes</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2021/06/4757-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-4-calamiteiten">Vierde bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer: Calamiteiten</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/07/4775-collegagroep-behoud-en-beheer-calamiteit">Hoe bereid je je voor op een calamiteit in je documentaire collectie?</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2021/10/4806-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-5">Vijfde bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/12/4831-collegagroep-behoud-en-beheer-komt-samen">Collegagroep Behoud en Beheer komt voor de vijfde keer samen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2022/02/4837-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-6">Zesde bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/04/4865-collegagroep-behoud-en-beheer-schimmel">Verslag collegagroep Behoud en Beheer rond schimmel</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2022/06/4934-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-7">Zevende bijeenkomst collegaroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/08/4919-terugblik-gevaarlijk-erfgoed-collegagroep-behoud-en-beheer">Terugblik op gevaarlijk erfgoed in de collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2022/11/4947-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-8">Achtste bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2022/11/4961-terugblik-collegagroep-behoud-en-beheer">Terugblik collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2023/03/4935-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-9">Negende bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/03/5008-hoe-organiseren-collegas-routineonderhoud-depot">Hoe organiseren collega’s het routineonderhoud van hun depot?</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/04/5007-collegagroep-behoud-en-beheer-routineonderhoud">Terugblik collegagroep Behoud en beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2023/06/5025-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-10">Tiende bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2023/06/5035-terugblik-collegagroep-behoud-en-beheer-10">Terugblik op de collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2023/10/5057-collegagroep-behoud-en-beheer-bijeenkomst-11-annul">Elfde bijeenkomst collegagroep Behoud en Beheer</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-behoud-en-beheer" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Preservering behoud en beheer Collegagroep 2019-2023 2024-2028 Thu, 05 Dec 2019 11:46:13 +0000 Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4488 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/mmfc <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4250/4250-activiteit-8202-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4250/4250-activiteit-8202-ill.jpg" alt="Jonge vrouw opent groot manuscript" title="Antifonarium Tschoten Universiteitsbibliotheek Gent © Vlaamse Erfgoedbibliotheken - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project <i>Medieval Manuscripts in Flemish Collections: 1000 jaar handschriften in kaart gebracht </i>brengt middeleeuwse handschriften in Vlaams bezit op een gestandaardiseerde en gecontroleerde wijze in kaart. We bundelen beschikbare literatuur, we beschrijven de collecties in situ en vragen hulp via crowdsourcing. We maken alle data via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2019</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken </a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamsekunstcollectie.be/">Vlaamse Kunstcollectie</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">VRB – Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.illuminare.be/">Illuminare – Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/godfried-croenen" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Godfried Croenen (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/05/4616-eerste-nieuwsbrief-medieval-manuscripts-in-flemish-collections">Lees de eerste nieuwsbrief van het project Medieval Manuscripts in Flemish Collections (MMFC)</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/05/4608-een-terugblik-de-stage-van-yannick-ascoop">Terugblik: de stage van Yannick Ascoop</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2019/11/4479-nieuw-in-ons-team-godfried-croenen-projectleider-mmfc">Nieuw in ons team: Godfried Croenen, projectleider handschriftenproject MMFC</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2018/12/4247-236500-euro-subsidie-historische-kranten-handschriften">236.500 euro subsidie voor ontsluiting historische kranten en middeleeuwse handschriften</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/10/4663-mmfc-fotografeert-handschriften-in-het-rijksarchief-gent">MMFC fotografeert handschriften in het Rijksarchief Gent</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/09/4655-mmfc-in-grootseminarie-ten-duinen">MMFC opnieuw op pad in Grootseminarie Ten Duinen</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/03/4728-mmfc-4000-middeleeuwse-handschriften-vlaamse-collecties">MMFC-project klokt af op 4.000 middeleeuwse handschriften in Vlaamse collecties</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-nieuwsbrieven-lnk"> <div class="field-label">Nieuwsbrieven&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/3567BB82006692962540EF23F30FEDED">MMFC Nieuwsbrief 1 | 2020-05-29</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmailArchive/r/D3DFC9C17170880F2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/">MMFC Nieuwsbrief 2 | 2020-07-23</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmailArchive/r/80088CC6ECCE5FAB2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/">MMFC Nieuwsbrief 3 | 2020-12-29</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmailArchive/r/E84EEE70EA3A588E2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/">MMFC Nieuwsbrief 4 | 2021-03-02</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-764E71181FF358392540EF23F30FEDED">MMFC Nieuwsbrief 5 | 2021-06-02</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-C9BAC06FE5ABD9092540EF23F30FEDED">MMFC Nieuwsbrief 6 | 2021-09-08</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-891292EEA9624D1E2540EF23F30FEDED">MMFC Nieuwsbrief 7 | 2022-08-23</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-EBF6B9C4B15AA9AC2540EF23F30FEDED">MMFC Nieuwsbrief 8 | 2022-12-07</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/mmfc" target="_blank">lees verder</a></p> Collectieregistratie Digitale duurzaamheid Digitalisering Informatiebeleid Infrastructuur Ontsluiting (beschrijving) Manuscripten MMFC. Medieval Manuscripts in Flemish Collections 2019-2023 2024-2028 Mon, 17 Dec 2018 11:59:47 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4250 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/abraham-2020 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4249/4249-activiteit-8201-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4249/4249-activiteit-8201-ill.jpg" alt="Jonge vrouwen bekijken historische kranten" title="Krantencollectie KU Leuven Bibliotheken © Vlaamse Erfgoedbibliotheken - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project <i>Abraham 2020: Nieuw leven voor oud nieuws </i>brengt alle Belgische kranten in Vlaams bezit op een gestandaardiseerde wijze in kaart. Alle data wordt via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2019</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2020</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be">VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sophia-rochmes" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2021/03/4724-abraham-2020-vlaamse-krantenerfgoed-van-1800-tot-nu-in-kaart">Abraham 2020: het Vlaamse krantenerfgoed van 1800 tot nu in kaart gebracht</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/02/4709-projectsubsidie-reddingsprogramma-vlaams-krantenerfgoed">Projectsubsidie maakt ontwikkeling reddingsprogramma bedreigd Vlaams krantenerfgoed mogelijk</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/11/4680-nieuwe-tool-actualisering-krantencatalogus-abraham">Nieuwe tool maakt actualisering van krantencatalogus Abraham efficiënter</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/10/4672-abraham-met-voorpagina-s">Abraham, nu ook met voorpagina&#039;s</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/10/4662-verslag-verkenningsmomenten-krantendigitalisering">Verslag Verkenningsmomenten Krantendigitalisering</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/09/4657-updates-marcxml-van-abraham-en-stcv">Updates MARCXML van Abraham en STCV</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/06/4629-vrijwilligers-lokale-persgeschiedenis">Gezocht: vrijwilligers om lokale persgeschiedenis op de kaart te zetten</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/06/4628-abraham-trefwoorden-vinden-wat-je-zoekt">Trefwoorden in Abraham: beter vinden wat je zoekt</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2020/04/4590-krantencatalogus-abraham-verrijkt-met-links-naar-odis">Krantencatalogus Abraham verrijkt met links naar ODIS</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2019/11/4470-beheer-je-een-krantencollectie-doe-mee-met-abraham-2020">Beheer je een krantencollectie? Doe mee met Abraham 2020!</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2019/11/4469-abraham-van-krantencatalogus-naar-repertorium">Abraham: van krantencatalogus naar repertorium</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2019/07/4366-belgische-historische-kranten-open-data-abraham-2020">Gegevens Belgische historische kranten nu beschikbaar als open data (Abraham 2020)</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2019/04/4313-abraham-2020-krantencatalogus-abraham-in-een-nieuwe-jas">Abraham 2020: Krantencatalogus in een nieuwe jas</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2018/12/4247-236500-euro-subsidie-historische-kranten-handschriften">236.500 euro subsidie voor ontsluiting historische kranten en middeleeuwse handschriften</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2023/03/5005-1000-parochiebladen-kadoc-verrijken-krantencatalogus">Meer dan duizend gedigitaliseerde parochiebladen van KADOC nu te vinden via krantencatalogus Abraham</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-nieuwsbrieven-lnk"> <div class="field-label">Nieuwsbrieven&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/4726D63C3647405F2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/?tx=0&amp;previewAll=1&amp;print=1&amp;source=PrintPreview&amp;context=BE1559E32AC7F640D744A813E2B67A32">Abraham Nieuwsbrief 8 - 2021-04-07</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-6D04CAF92F39E5FB2540EF23F30FEDED">Abraham Nieuwsbrief 7 - 2021-01-26</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-43152C146EEFF7FD2540EF23F30FEDED">Abraham Nieuwsbrief 6 - 2020-10-02</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/3E000D4D084886262540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C/">Abraham Nieuwsbrief 5 - 2020-06-29</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="http://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/r-BD2FCCDD3BF49D822540EF23F30FEDED">Abraham Nieuwsbrief 4 - 2020-02-21</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/694DDC15DC7BEA7D2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C">Abraham Nieuwsbrief 3 - 2019-11-15</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="https://mailings.vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/t/ViewEmail/r/201070C133FD94CC2540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4859C">Abraham Nieuwsbrief 2 - 2019-07-18</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham">Abraham. Catalogus van Belgische kranten</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/collegagroep-digitalisering-periodieken">Collegagroep &#039;Digitalisering van periodieken&#039;</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/nieuwetijdingen">Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/abraham-2020" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten Collectieregistratie Digitale duurzaamheid Digitalisering Informatiebeleid Infrastructuur Ontsluiting (beschrijving) Abraham 2020 Abraham. Catalogus van Belgische kranten 2019-2023 Mon, 17 Dec 2018 11:16:53 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4249 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/govpub <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4197/4197-activiteit-8162-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4197/4197-activiteit-8162-ill.jpg" alt="Voorpagina Belgisch Staatsblad" title="" width="250" height="363" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Steeds meer bibliothecarissen en archivarissen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het <i>Belgische Staatsblad</i>, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen). Deze publicaties nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://brugge.bibliotheek.be/">Openbare bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kbr.be/nl/">KBR</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.dekamer.be/toegankelijk/laChambre_arch.htm">Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&amp;LANG=nl&amp;MENUID=18500">Archief Senaat</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/provinciaal-archief">Archief provincie Vlaams-Brabant</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.west-vlaanderen.be/archiefdienst">Archief provincie West-Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaamsparlement.be/bezoeken/het-archief-van-het-parlement">Archief Vlaams Parlement</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.stadsarchiefroeselare.be/">Stadsarchief Roeselare</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/anet/">Anet</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://anet.be/opac/opacgovpub">GovPub.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/09/3727-project-seriele-overheidspublicaties-govpub-van-start">Project seriële overheidspublicaties (GovPub) van start</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2021/09/4796-govpub-doorstart">GovPub krijgt doorstart</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/govpub" target="_blank">lees verder</a></p> Collectiebeleid collectieafspraken collectiemobiliteit GovPub 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Thu, 15 Nov 2018 12:15:46 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 4197 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/overlegplatform <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/813/813-activiteit-3305-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/813/813-activiteit-3305-ill.png" alt="Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheken" title="Fragment uitnodiging voorstelling Vlaamse Erfgoedbibliotheken" width="250" height="352" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Dialoog</h2> <p>Het overlegplatform is een initiatief van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (<a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a>). Via deze jaarlijkse bijeenkomst willen we voeling houden met wat er leeft binnen haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Op het platform toetst de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw haar&nbsp;werking (in het voorbije en toekomstige werkingsjaar) af bij de brede sector. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2023/09/5032-overlegplatform-erfgoedbibliotheken-2023">Overlegplatform Erfgoedbibliotheken 2023</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2021/11/4565-overlegplatform-erfgoedbibliotheken-2021">Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2021</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2018/11/4176-overlegplatform-2018">Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2018</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2017/05/3828-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-2017">Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken 2017</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2015/11/3514-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-6">Zesde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2014/11/3317-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-5">Vijfde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2013/10/2908-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken-4">Vierde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2012/11/2608-agenda-derde-overlegplatform-voor-erfgoedbibliotheken">Derde overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/agenda/2011/10/1933-tweede-overlegplatform-erfgoedbibliotheken">Tweede overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/agenda/2010/06/818-eerste-overlegplatform-erfgoedbibliotheken">Eerste overlegplatform voor erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/overlegplatform" target="_blank">lees verder</a></p> Organisatie Informatie-uitwisseling Netwerking Samenwerking Overleg Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 09 Oct 2018 12:18:45 +0000 Eva Wuyts () 813 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/wijzer-waarderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/4039/4039-activiteit-8004-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/4039/4039-activiteit-8004-ill.png" alt="Afbeelding van een weegschaal" title="Foto: Eddo Hartmann" width="265" height="198" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In een erfgoedcontext is waarderen niet gelijk aan het bepalen van financiële waarde. Waarderen is het proces van onderzoeken, benoemen en documenteren van verschillende erfgoedwaarden op een rationele en gestructureerde wijze samen met interne en externe belanghebbenden. Bijvoorbeeld om het belang van een krantencollectie op Vlaams niveau vast te leggen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2019</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse overheid</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://bibliotheek.hasselt.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Bibliotheek Hasselt Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/nl/bibliotheek/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">KU Leuven bibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cagnet.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Centrum Agrarische Geschiedenis</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2018/06/4117-toolbox-erfgoed-waarderen-faro">FARO lanceert online toolbox &#039;Erfgoed waarderen&#039;</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2018/02/4049-waarderen-vlaanderen">Vlaanderen leert waarderen</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2016/11/3769-stavaza-traject-gedeelde-waarderingspraktijk-vlaanderen">Traject voor gedeelde waarderingspraktijk in Vlaanderen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2020/02/4550-waardering-wiskundige-oude-drukken-versnelling">Waardering wiskundige oude drukken schakelt versnelling hoger</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/collectiebeleid">Collectiebeleid</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/waarderen">Waarderen van Bibliothecair Erfgoed</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/waardering-wiskundige-oude-drukken">Waarderingstraject wiskundige oude drukken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/wijzer-waarderen" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Waarderen 2013-2018 2019-2023 Tue, 06 Feb 2018 08:02:46 +0000 Melissa Hodza () 4039 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Haalbaarheidsstudie naar een digitaal ecosysteem voor de culturele sector https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3850/3850-activiteit-7737-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3850/3850-activiteit-7737-ill.jpg" alt="Netwerkdiagram" title="" width="265" height="269" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Vlaamse overheid gaf aan KPMG opdracht voor een haalbaarheidsstudie naar een operationeel netwerkmodel voor een gecoördineerde decentrale digitale dienstverlening voor de culturele sector. De studie tekent de krijtlijnen uit van een digitaal ecosysteem waarin diverse culturele digitale functies (productie, bewaring, presentatie en publiekswerking) met elkaar verbonden worden in een netwerkstructuur.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">05-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/">Departement Cultuur, Jeugd en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.kpmg.be">KPMG</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid klankbordgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-digitaal-ecosysteem-culturele-sector" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Digitalisering Digitaal Ecosysteem 2013-2018 Fri, 21 Apr 2017 11:24:10 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3850 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Nominatie ‘The Belgian Press from the Great War’ voor UNESCO Memory of the World https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3597/3597-activiteit-7268-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3597/3597-activiteit-7268-ill.jpg" alt="Duitse soldaten tenmidden van de lokale bevolking in Noord-Frankrijk" title=" Illustrierter kriegs-kurier = courrier de guerre = oorlogskoerier (Collectie In Flanders Fields Museum - Abraham c:bnc:6700) " width="265" height="348" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Vierentwintig Vlaamse en federale erfgoedorganisaties werkten de afgelopen jaren samen om de grootste gespecialiseerde collectie van kranten uit de Eerste Wereldoorlog online te brengen. Samen dienen ze een aanvraag in om de virtuele collectie van Belgische oorlogskranten én de papieren originelen op te nemen in het Memory of the World-register van de UNESCO. Ze willen hiermee het belang van de unieke collectie onderstrepen en haar internationaal nog beter op de kaart zetten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">09-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cegesoma.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;"> Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kbr.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek van België</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.west-vlaanderen.be/afslanking-provincies" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Tolhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kortrijk.bibliotheek.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Kortrijk</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.arch.be" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Algemeen Rijksarchief</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://advn.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archief- en Documentatircentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Amsab-Istituut voor Sociale Geschiedenis (Amsab-ISG)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amvb.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archief en museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.liberaalarchief.be" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Liberaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://letterenhuis.be/nl" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.inflandersfields.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">In Flanders Fields Museum</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://klm-mra.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://passchendaele.be/" 0="s:182:&quot;s:173:&quot;s:164:&quot;s:155:&quot;s:146:&quot;s:137:&quot;s:128:&quot;s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Memorial Museum Passchendaele 1917</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/11/3598-nominatie-belgische-pers-wo-i-unesco-memory-of-the-world">Erfgoedorganisaties nomineren Belgische pers uit WOI voor UNESCO Memory of the World</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/abraham">Abraham. Catalogus van Belgische kranten</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/unesco-memory-of-the-world-the-belgian-press-from-the-great-war" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten e-Erfgoed Beleid Digitale duurzaamheid Eerste Wereldoorlog (14-18) Kranten Memory of the World Nieuws van de Groote Oorlog UNESCO 2013-2018 Fri, 21 Apr 2017 13:40:09 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3597 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Fototentoonstelling 'Boeken met een hoek af' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3806/3806-activiteit-7657-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3806/3806-activiteit-7657-ill.jpg" alt="Campagnebeeld &#039;Boeken met een hoek af&#039;" title="Campagnebeeld &#039;Boeken met een hoek af&#039;" width="265" height="177" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De fototentoonstelling ‘Boeken met een hoek af’ laat het brede publiek kennismaken met de verschillende soorten schadebeelden die boeken kunnen hebben.</p> <h2>Opzet</h2> <p>De reizende tentoonstelling bestaat uit zesentwintig verrassende foto's die tonen hoe boeken kunnen lijden én waarin we tips geven aan boekenliefhebber om hun eigen boeken goed te bewaren. De tentoonstelling is op wisselende locaties gratis te bezoeken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2017</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/britt-janssens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Britt Janssens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken">UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/fototentoonstelling-boeken-met-een-hoek-af" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Communicatie Educatie Schaderegistratie Digitale fotografie Schadeatlas bibliotheken UPLA 2013-2018 2019-2023 Wed, 25 Jan 2017 14:57:22 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3806 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Tentoonstellingsproject 'Conn3ct: 2 media, 1 verhaal' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/conn3ct-0 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3630/3630-activiteit-7545-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3630/3630-activiteit-7545-ill.jpg" alt="Conn3ct-logo en beeld met tablet waaruit boekpagina&#039;s waaieren" title="Campagnebeeld &#039;Conn3ct: 2 media, 1 verhaal&#039;" width="265" height="280" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek van Nederland (Den Haag), de Universiteit Antwerpen en de Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) een grootschalig internationaal tentoonstellingsproject. Dit project mondt uit in een reizende interactieve expositie in buiten- en binnenland, een website en een educatieve bibliotheektool.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2015</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">10-2017</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kb.nl/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek (Nederland)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.sub.uni-goettingen.de/" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaams Fonds voor de Letteren</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">FARO</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Locus</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Mediawijs</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/maartje-de-wilde" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Maartje De Wilde (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/conn3ct-0" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Ontsluiting (cultureel) Publiekswerking 2013-2018 Wed, 13 Jan 2016 12:17:40 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3630 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Vele kleintjes, toolbox voor crowdfunding in de culturele sector https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vele-kleintjes <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3508/3508-activiteit-7098-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3508/3508-activiteit-7098-ill.png" alt="Vele kleintjes. Helpende hand bij crowdfunding in de culturele sector" title="Vele kleintjes. Helpende hand bij crowdfunding in de culturele sector" width="200" height="400" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Onder de naam <i>Vele kleintjes </i>publiceerde de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een online toolbox voor crowdfunding in de culturele sector. Wie overweegt om te gaan crowdfunden kan met deze praktijkgids snel en gemakkelijk aan de slag.&nbsp;</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">07-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.velekleintjes.be">www.velekleintjes.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/07/3507-vlaamse-erfgoedbibliotheek-toolbox-crowdfunding-culturele-sector">Vlaamse Erfgoedbibliotheek publiceert toolbox voor crowdfunding in de culturele sector</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vele-kleintjes" target="_blank">lees verder</a></p> Fondsenwerving Financiering Crowdfunding 2013-2018 Mon, 29 Jun 2015 18:22:42 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3508 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/taaluniecommissie-digitaal-erfgoed <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3393/3393-activiteit-6915-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3393/3393-activiteit-6915-ill.jpg" alt="Man aan scanner met krant" title="Digitalisering van kranten in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed (2013-2017) was een structureel platform voor Nederland-Vlaams overleg over digitaal erfgoed. In deze Commissie zetelden vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse veldorganisaties, beleidsorganisaties en uitvoeringsorganisaties die een centrale rol spelen bij digitaal erfgoed. Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken was de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">03-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://taalunie.org/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Nederlandse Taalunie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunstenenerfgoed.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.beeldengeluid.nl/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Beeld en Geluid</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.den.nl" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">DEN. Kenniscentrum Digitaal Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kb.nl/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Koninklijke Bibliotheek. Nationale bibliotheek van Nederland</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meertens.knaw.nl" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Meertens Instituut. Onderzoek en documentatie van Nederlandse taal en cultuur</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.nationaalarchief.nl/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Nationaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED. Expertisecentrum digitaal erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.visualdimension.be/" 0="s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Visual Dimension bvba</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/12/3392-rapport-lessen-toekomst-digitaalerfgoedprojecten">Rapport &#039;Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/taaluniecommissie-digitaal-erfgoed" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed 2013-2018 Tue, 23 Dec 2014 11:20:24 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3393 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Informatie aan Zee 2015 https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2015 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3374/3374-activiteit-6887-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3374/3374-activiteit-6887-ill.jpg" alt="Logo Informatie aan Zee 2015" title="" width="265" height="223" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op 17 en 18 september 2015 organiseert de VVBAD in Oostende haar tweejaarlijkse congres. <i>Informatie aan Zee </i>helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. De conferentie omvat een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2013">Informatie aan Zee 2013</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2011">Informatie aan Zee 2011</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2015" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2013-2018 Wed, 03 Dec 2014 09:01:27 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3374 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Onderzoek 'Abdijbibliothecarissen, de laatste getuigen' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3355/3355-activiteit-6853-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3355/3355-activiteit-6853-ill.jpg" alt="Pater bij compacusrekken in bibliotheekmagazijn" title="Bibliotheek van de Abdij van Averbode | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="388" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project 'Abdijbibliothecarissen. De laatste getuigen' wil mondelinge en materiële bronnen rond erfgoedbibliotheken in historische kloosters en abdijen in Vlaanderen vastleggen. Deze semi-openbare bibliotheken bezitten bijzonder waardevolle en diverse historische erfgoedcollecties die vaak nog werden samengesteld tijdens het ancien régime. Vaak zijn ze niet of nauwelijks ontsloten. De verantwoordelijke bibliothecarissen zijn meestal hoogbejaard en hun kennis en expertise, die soms eeuwenlang werden doorgegeven, gaan verloren. <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">10-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/gbib/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek </a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.crkc.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://beth.eu/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC, Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/masterplan-preservering-conservering">Masterplan Preservering en Conservering</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-abdijbibliothecarissen-de-laatste-getuigen" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Onderzoek Ontsluiting (cultureel) abdijbliotheken 2013-2018 Mon, 17 Nov 2014 12:58:51 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3355 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collegagroep ‘Verhuizen van documentaire collecties' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3321/3321-activiteit-6807-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3321/3321-activiteit-6807-ill.jpg" alt="Verhuisdozen" title="" width="265" height="251" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Elke erfgoedbibliotheek wordt ooit geconfronteerd met de verhuis van een collectie. Een hele collectie moet worden overgebracht naar een nieuw depot, bepaalde bestanden worden verplaatst naar nieuwe rekken of de collectie van een andere organisatie moet worden geïntegreerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2014</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid collegagroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-verhuizen-documentaire-collecties" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Informatie-uitwisseling Netwerking Collegagroep Verhuizen 2013-2018 Fri, 10 Oct 2014 09:19:15 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3321 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Digitalisering Belgische architectuurtijdschriften https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3285/3285-activiteit-6741-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3285/3285-activiteit-6741-ill.jpg" alt="Voorpagina van het tijdschrift L&#039;Habitation à bon marché" title="Tijdschrift L&#039;Habitation à bon marché - Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience" width="265" height="258" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Historische architectuurtijdschriften als belangrijk cultureel erfgoed zijn vandaag van onschatbare waarde voor geïnteresseerde architecten, ontwerpers, studenten, architectuurwetenschappers, (kunst-)historici, monumentenzorgers en restaurateurs. Ze bieden inzicht in de brede architectuurcultuur van een periode, in de bouwproductie, de opererende en toonaangevende architecten, verschillende visies en polemieken, invloedrijke auteurs, netwerken, enzovoort.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vai.be/kenniscentrum" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Centrum Vlaamse Architectuurarchieven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-belgische-architectuurtijdschriften" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Conservering Digitalisering Architectuur 2013-2018 Thu, 04 Sep 2014 12:01:53 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3285 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Klimaatnetwerk Vlaanderen https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/klimaatnetwerk-vlaanderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3240/3240-activiteit-6710-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3240/3240-activiteit-6710-ill.jpg" alt="Buizen en meters van een airconditioningsysteem" title="Klimaatinstallatie Erfgoedbibliotheek Hendik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek | Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="254" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Klimaatnetwerk Vlaanderen is een netwerk van institutionele actoren dat zich bezighoudt met preventieve conservering van het cultureel erfgoed. Het netwerk draagt bij tot de besluitvorming, de advisering en/of het onderzoek naar het binnenklimaat van musea, archieven, erfgoedbibliotheken en -depots en monumentale gebouwen. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is lid van dit netwerk.</p> <h2>Activiteiten</h2> <p>Om haar doel te vervullen houdt Klimaatnetwerk Vlaanderen zich bezig met:</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">08-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kikirpa.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KIK-IRPA</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kuleuven.be/kuleuven////" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">KU Leuven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.onroerenderfgoed.be" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Agentschap Onroerend Erfgoed</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.monumentenwacht.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Monumentenwacht Vlaanderen vzw</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.collectieantwerpen.be/content/view/3/5/lang,nl/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Musea en Erfgoed Antwerpen, Collectiebeleid/Behoud en Beheer</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Provinciale museum- en depotconsulenten</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ugent.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteit Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/klimaatnetwerk-vlaanderen" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Netwerking Preservering Samenwerking Tue, 05 Aug 2014 12:04:36 +0000 Nicolas Janssen (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 3240 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be UniCat - Union Catalogue of Belgian Libraries https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/unicat <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3123/3123-activiteit-6493-ill.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3123/3123-activiteit-6493-ill.gif" alt="Logo UniCat" title="Logo UniCat" width="220" height="200" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken participeert in UniCat. De gegevens uit onze twee bibliografische databanken <i>Abraham - Catalogus van Belgische kranten </i>en de <i>Short Tiltle Catalogus Vlaanderen </i>zijn ook te vinden in deze overkoepelende catalogus van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/anet/">Anet (Universiteitsbibliotheek Antwerpen)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.sempertool.dk">SemperTool</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/03/3120-databank-abraham-kranten-stcv-oude-drukken-belgische-unicat">Unieke historische kranten en boeken toegevoegd aan Belgische wetenschappelijke bibliotheekcatalogus</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2011/03/1767-nieuwe-belgische-union-catalogue-belangrijke-erfgoedcollecties">Nieuwe Belgische &#039;union catalogue&#039; bevat belangrijke erfgoedcollecties</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham">Abraham. Catalogus van Belgische kranten</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen">Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/unicat" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Kranten Ontsluiting (beschrijving) Abraham. Catalogus van Belgische kranten Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) UniCat (Union Catalogue of Belgian Libraries) 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 04 Mar 2014 16:51:39 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3123 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Onderzoek 'Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3119/3119-activiteit-6488-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3119/3119-activiteit-6488-ill.png" alt="Oud boek in een serverruimte" title="Bron: Tom Raftery (Flickr) &amp; Universiteitsbibliotheek Gent (Antifonarium Tsgrooten)" width="265" height="331" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De studie 'Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector' vond plaats naar aanleiding van de opmaak van het strategisch plan 2015-2019 van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) en het overleg tussen de Vlaamse overheid, de provincies en steden en gemeenten over afstemming en samenwerking rond duurzame digitale infrastructuur.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">03-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Packed. Expertisecentrum Digitaal Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Amsab-ISG</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties">Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) 2013-2018 Thu, 27 Feb 2014 15:38:10 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3119 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be BoekenOverleg https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/boekenoverleg <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1901/1901-activiteit-4411-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1901/1901-activiteit-4411-ill.jpg" alt="Het boek. Een veelzijdig product" title="" width="265" height="225" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Vlaams Fonds voor de Letteren nam in 2007 het voortouw om de partijen die zich bezig houden met het boek, literatuur en lezen in een structureel overleg samen te brengen. Dat overleg werd het BoekenOverleg gedoopt. Het doel van dit overlegplatform is om te werken aan een overkoepelend langetermijnbeleid, gesteund op gemeenschappelijke belangen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2009</span></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sarah-fierens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sarah Fierens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/boekenoverleg" target="_blank">lees verder</a></p> Beleid Organisatiebeleid BoekenOverleg De Staat van het Boek 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 04 Feb 2014 14:06:56 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1901 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/3086/3086-activiteit-6443-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/3086/3086-activiteit-6443-ill.jpg" alt="Jonge man met e-reader" title="Universiteitsbibliotheek Gent | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier" width="265" height="379" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Steeds meer publicaties worden niet meer op een fysieke drager uitgebracht maar verschijnen enkel online. Op basis van onderzoek uit 2012 blijkt echter dat een gecoördineerde werking rond het systematisch verzamelen en beheren van <i>born-digital</i> publicaties uit Vlaanderen op dit ogenblik ontbreekt.<a class="see-footnote" id="footnoteref1_rdbkq9i" title="Capiau, Sam, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse, and Lieve Watteeuw. De wet van de remmende achterstand. Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken In Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken. Antwerpen: Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, 2012." href="#footnote1_rdbkq9i">1</a> Digitale publicaties verdwijnen haast even snel als ze verschijnen, waardoor een ‘digitaal zwart gat’ in ons collectief geheugen ontstaat.</p> <ul class="footnotes"><li class="footnote" id="footnote1_rdbkq9i"><a class="footnote-label" href="#footnoteref1_rdbkq9i">1.</a> <span class="biblio-authors">Capiau, Sam, Pierre Delsaerdt, David Coppoolse, and Lieve Watteeuw.</span> <i><span class="biblio-title-chicago"><a href="/bron/2544">De wet van de remmende achterstand. Preservering, conservering, ontsluiting en digitalisering in Vlaamse erfgoedbibliotheken</a></span></i> In <i>Armarium. Publicaties voor erfgoedbibliotheken</i>. Antwerpen: Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw, 2012.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rft.title=De+wet+van+de+remmende+achterstand.+Preservering%2C+conservering%2C+ontsluiting+en+digitalisering+in+Vlaamse+erfgoedbibliotheken&amp;rft.btitle=Armarium.+Publicaties+voor+erfgoedbibliotheken&amp;rft.issn=1782-1789&amp;rft.isbn=9789090271606&amp;rft.date=2012&amp;rft.tpages=157&amp;rft.aulast=Capiau&amp;rft.aufirst=Sam&amp;rft.pub=Vlaamse+erfgoedbibliotheek+vzw&amp;rft.place=Antwerpen"></span></li> </ul> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/">Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/onderzoek-digitale-noden-erfgoedsector">Onderzoek &#039;Digitale noden in de cultureel-erfgoedsector&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Collectiebeleid Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Digitaal depot 2013-2018 Thu, 30 Jan 2014 11:53:13 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 3086 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Masterplan Ontsluiting en Digitalisering https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/964/964-activiteit-3420-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/964/964-activiteit-3420-ill.jpg" alt="Collectie Ernest Closson van de Conservatoriumbibliotheek Erasmushogeschool" title="Collectie Ernest Closson - Conservatoriumbibliotheek Erasmushogeschool" width="240" height="364" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De ontsluiting van erfgoedcollecties is een eerste noodzakelijke stap in de valorisatie ervan. Slechts wanneer collecties en hun onderdelen op een correcte manier beschreven worden en deze beschrijvingen raadpleegbaar zijn, kan het publiek vlot toegang krijgen. Er zijn echter grote verschillen tussen de Vlaamse erfgoedbibliotheken, zowel inzake de ontsluitingsgraad als wat de beschikbare instrumenten voor deze ontsluiting betreft.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.muzikaalerfgoed.be/">Resonant</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/masterplan-preservering-conservering">Masterplan Preservering en Conservering</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/onderzoek-deponering-digitale-publicaties">Haalbaarheidsonderzoek ‘Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen’</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Collectieregistratie Basisregistratie Catalografie Databank Muzikaal erfgoed Ontsluiten 2009-2012 Thu, 30 Jan 2014 16:38:51 +0000 Eva Wuyts () 964 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Vorming https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vorming <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/919/919-activiteit-3415-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/919/919-activiteit-3415-ill.jpg" alt="Magazijn van de Universiteitsbibliotheek Leuven" title="Magazijn - Universiteitsbibliotheek Leuven" width="240" height="359" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Professionalisering</h2> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de professionalisering en de inhoudelijke ondersteuning van Vlaamse erfgoedbibliotheken ondersteunen door op regelmatige tijdstippen een vormingsmoment te organiseren. Daarvoor werkt ze samen met diverse organisaties binnen en buiten de erfgoedsector, in Vlaanderen en daarbuiten. Het aanbod behelst alle aspecten van erfgoedbeheer van bibliotheekcollecties en kan diverse werkvormen aannemen (studiedag, colloquium, workshop, infosessie, voordracht, enzovoort).</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Diverse andere instellingen en organisaties</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vorming" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Professionele vorming Sensibilisering Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Thu, 21 Nov 2013 15:57:36 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 919 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Nieuws van de Groote Oorlog: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2922/2922-activiteit-6131-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2922/2922-activiteit-6131-ill.jpg" alt="Voorpagina&#039;s Evergem&#039;s Yzerblad (1917)" title="Evergem&#039;s Yzerblad: komt uit de loopgrachten als ’t past (S.l. 1917 – 1918) | Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Foto: Stefan Tavernier | Abraham: http://anet.ua.ac.be/record/abraham/opacbnc/c:bnc:3147/N" width="265" height="188" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op vraag van het VIAA voert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het project 'Nieuws van de Groote Oorlog'&nbsp;uit, een&nbsp;digitaliseringsproject voor kranten uit de Eerste Wereldoorlog. Bij dertien deelnemende bewaarinstellingen werden periodieke publicaties uit '14-'18 geïnventariseerd om te worden gedigitaliseerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">08-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2015</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">VIAA</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.west-vlaanderen.be/afslanking-provincies" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Tolhuis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://advn.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">ADVN</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Amsab</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amvb.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">AMVB</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">KADOC</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.liberaalarchief.be" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Liberaal Archief</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://letterenhuis.be/nl" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.inflandersfields.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">In Flanders Fields Museum</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://passchendaele.be/" 0="s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;">Memorial Museum Passchendaele 1917</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2013/08/2923-nieuws-van-de-groote-oorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: digitalisering van Belgische kranten uit Wereldoorlog I</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2014/02/3103-318000-paginas-nieuws-van-de-groote-oorlog">318.000 pagina&#039;s nieuws van de Groote Oorlog</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/03/3124-offerte-aanvraag-digitalisering-wo-i-kranten-gepubliceerd">Offerte-aanvraag digitalisering van WO I kranten gepubliceerd</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2014/05/3177-185-kranten-eerste-wereldoorlog-toegevoegd-abraham-catalalogus">185 kranten uit Eerste Wereldoorlog toegevoegd aan Abraham-catalogus</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2014/05/3179-digitaliseringspartner-nieuws-van-de-groote-oorlog-geselecteerd">Digitaliseringspartner voor &#039;Nieuws van de Groote Oorlog&#039; geselecteerd</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2015/09/3550-270000-paginas-belgische-pers-1914-1918-online">Nieuws van de Groote Oorlog: 270.000 pagina&#039;s Belgische pers uit 1914-1918 online</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2015/09/3553-nieuws-van-de-groote-oorlog-de-krant-over-het-project">Nieuws van de Groote Oorlog: lees de krant over het project</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham">Abraham. Catalogus van Belgische kranten</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten e-Erfgoed Digitalisering Eerste Wereldoorlog (14-18) Kranten Nieuws van de Groote Oorlog 2013-2018 Wed, 21 Aug 2013 09:40:20 +0000 Tuur Van Hove (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 2922 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/dbnl <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2925/2925-activiteit-7600-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2925/2925-activiteit-7600-ill.jpg" alt="Schermafbeelding DBNL.org" title="" width="265" height="246" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De online bibliotheek bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks, naast een groot aantal studies en primaire bronnen op het brede terrein van de Nederlands(talig)e cultuurgeschiedenis. De website DBNL.org wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://taalunie.org/">Taalunie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kb.nl/">Koninklijke Bibliotheek (Nederland)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cultuurconnect.be/">Cultuurconnect</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kantl.be/">KANTL</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.literatuurvlaanderen.be/">VFL</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://letterenhuis.be/nl">Letterenhuis</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.poeziecentrum.be/">Poëziecentrum</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be">VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sarah-fierens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sarah Fierens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/dbnl" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitalisering DBNL 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 27 Aug 2013 13:46:47 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2925 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Zuur? Een gat in je cultuur... https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/zuur-een-gat-in-je-cultuur <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2809/2809-activiteit-5914-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2809/2809-activiteit-5914-ill.jpg" alt="Verzuurd document" title="" width="142" height="213" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><span class="ui-sortable cs-rp-wrap"></span>Op zondag 21 april 2013 stond Erfgoeddag in het teken van 'Stop de tijd!'. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en zes erfgoedorganisaties grepen deze gelegenheid aan om een sensibiliserende tentoonstelling te organiseren met als titel <i>Zuur? Een gat in je cultuur...</i><br> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">04-2013</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek </div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek </div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedcel Mechelen</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Universiteit Antwerpen - Bijzondere Collecties</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Koninklijk Conservatorium Antwerpen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">TRAM41 / Turnhoutse Route Archief en Musea</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/zuur-een-gat-in-je-cultuur" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Preservering Publiekswerking Erfgoeddag Verzuring 2013-2018 Wed, 10 Apr 2013 11:03:07 +0000 Eva Wuyts () 2809 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collegagroep 'Collectieplan' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-collectieplan <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2820/2820-activiteit-8760-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2820/2820-activiteit-8760-ill.png" alt="Omslag publicatie &#039;Naar een collectieplan in 6 stappen&#039;" title="" width="265" height="360" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Een collectieplan is een belangrijk instrument in het beleid van een erfgoedbibliotheek.&nbsp; ‘Een goed collectieplan is meer dan alleen een beschrijving van&nbsp;de collectie. Het geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil: het collectiebeleid.’</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">FARO</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid collegagroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:jeroen.walterus@faronet.be">Jeroen Walterus (FARO)</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2013/04/2821-partnerbibliotheken-van-de-vlaamse-erfgoedbibliotheek-maken-coll">Partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek maken collectieplannen</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/nieuws/2016/09/3730-naar-een-collectieplan-in-6-stappen">Naar een collectieplan in 6 stappen</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/collectiebeleid">Collectiebeleid</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collegagroep-collectieplan" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Collectieplan 2013-2018 Mon, 15 Apr 2013 10:43:45 +0000 Eva Wuyts () 2820 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cometa <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2824/2824-activiteit-4534-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2824/2824-activiteit-4534-ill.png" alt="Logo Cometa" title="Logo Cometa" width="263" height="179" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Cometa-model is bedoeld om cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen te helpen bij het in kaart brengen van erfgoedcollecties via het opstellen en ter beschikking stellen van beschrijvingen op (deel)collectieniveau.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">09-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be">PACKED</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/dossier/cometa">www.cometamodel.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/prisma-werkgroep-collecties">Prisma-werkgroep Collecties</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cometa" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Ontsluiting (beschrijving) Standaarden Collectiebeschrijving Cometa 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 16 Apr 2013 09:11:00 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2824 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Prisma https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prisma <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/926/926-activiteit-3442-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/926/926-activiteit-3442-ill.jpg" alt="Prisma" title="Logo Prisma" width="150" height="107" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, realiseerde in samenwerking met het cultureel-erfgoedveld en met de steun van de Vlaamse overheid in de periode juni 2009 – juni 2011 een uitgebreide veld- en toekomstanalyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen. Dit onderzoekstraject werd Prisma genoemd. De centrale vraagstelling was: waar willen we staan met het cultureel-erfgoedveld in 2020?</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse overheid</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Cultureel-erfgoedveld</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid klankbordgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prisma" target="_blank">lees verder</a></p> Beleid Netwerking Samenwerking Sensibilisering Basisregistratie Benchmarking FARO Sectoronderzoek Sectoroverstijgend 2009-2012 Tue, 16 Apr 2013 09:23:16 +0000 Eva Wuyts () 926 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Europeana Vlaanderen Overlegplatform https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/europeana-vlaanderen-overlegplatform <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1110/1110-activiteit-8761-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1110/1110-activiteit-8761-ill.png" alt="Logo Europeana" title="" width="265" height="375" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Europeana is het digitale platform voor cultureel erfgoed van de Europese Commissie. Via Europeana hebben de burgers en de culturele en creatieve industrieën (CCI's) toegang tot de Europese cultuur voor de meest uiteenlopende doeleinden.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">02-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2023</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunstenenerfgoed.be/" 0="a:0:{}">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.europeana.eu/portal/nl" 0="a:0:{}">Europeana</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/europeana-vlaanderen-overlegplatform" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Aggregatie Interoperabiliteit Metadata Ontsluiten Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 2019-2023 Tue, 26 Mar 2013 14:58:19 +0000 Beheerder Website (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 1110 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Flandrica.be. Erfgoedbibliotheken Online https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/flandricabe-erfgoedbibliotheken-online <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2766/2766-activiteit-8758-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2766/2766-activiteit-8758-ill.png" alt="Logo Flandrica.be" title="" width="265" height="265" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelend&nbsp;over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.</p> <p>De nadruk ligt op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant materiaal, dat ter beschikking wordt gesteld in een hoogwaardige kwaliteit en ruim wordt gecontextualiseerd, onder andere via toelichtende beschrijvingen en rondleidingen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2013</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.uantwerpen.be">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://brugge.bibliotheek.be/">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bibliotheek.hasselt.be/">Bibliotheek Hasselt Limburg</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">KU Leuven Bibliotheken</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dcul/zilver-diamant/shop-en-bibliotheek.html">DIVA. Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://museumplantinmoretus.be/nl/leeszaal">Museum Plantin-Moretus</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://flandrica.be">flandrica.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be (realisering)</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/flandricabe-erfgoedbibliotheken-online" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Publiekswerking Europeana Flandrica.be 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Fri, 01 Mar 2013 10:00:05 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2766 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Informatie aan Zee 2011 https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2011 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1548/1548-activiteit-3842-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1548/1548-activiteit-3842-ill.jpg" alt="Logo Informatie aan Zee 2011" title="Logo Informatie aan Zee 2011" width="265" height="210" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><em>Informatie aan Zee, </em>het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. <em>Informatie aan Zee</em> is een interactief evenement met een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be (realisering)</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/prisma-werkgroep-collecties">Prisma-werkgroep Collecties</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2013">Informatie aan Zee 2013</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2011" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2009-2012 Wed, 09 Jan 2013 16:15:09 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1548 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Informatie aan Zee 2013 https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2013 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2674/2674-activiteit-5663-ill.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2674/2674-activiteit-5663-ill.gif" alt="Logo Informatie aan Zee 2013" title="Informatie aan Zee 2013" width="265" height="193" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De digitale en technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. <i>Informatie aan Zee,</i> het tweejaarlijkse evenement van de VVBAD, helpt bibliotheken, archieven en documentatiecentra om hun diensten op een professionele manier te ontwikkelen door een overzicht te geven van de recentste technologische evoluties. <i></i></p> <p><i>Informatie</i> omvat een beursgedeelte en een omvangrijk programma van presentaties, workshops, panels en productpresentaties. De editie van 2013 vond plaats op 12 en 13 september in het Kursaal te Oostende.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2013</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/boekensteun">Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding)</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/flandrica-be">Flandrica.be (realisering)</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/informatie-aan-zee-2011">Informatie aan Zee 2011</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/informatie-aan-zee-2013" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Professionele vorming Evenement Informatie aan Zee Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) 2013-2018 Wed, 09 Jan 2013 15:49:02 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2674 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Flandrica.be (realisering) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/flandrica-be <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1011/1011-activiteit-5490-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1011/1011-activiteit-5490-ill.png" alt="Logo Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" title="Flandrica.be | Erfgoedbibliotheken online" width="265" height="215" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het brede erfgoedbeleid. Ook in de sector van de erfgoedbibliotheken is deze evolutie volop aan de gang. Op nationaal en internationaal vlak werden standaarden vastgelegd en grote projecten opgestart.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.libis.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">LIBIS</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.flandrica.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Flandrica</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/flandrica-be" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Publiekswerking Europeana Flandrica.be 2009-2012 Sun, 04 Nov 2012 12:50:04 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1011 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Boekensteun (Adopt-a-Book, Crowdfunding) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/boekensteun <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2552/2552-activiteit-6209-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2552/2552-activiteit-6209-ill.png" alt="Logo Boekensteun" title="Logo Boekensteun" width="265" height="217" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De noden in Vlaamse erfgoedbibliotheken voor de preservering, conservering en restauratie van hun bewaarcollecties zijn hoog en de huidige middelen te klein om hieraan te voldoen. In deze tijden van economische crisis en budgettaire krapte is er dan ook de (interne) vraag en de (externe) verwachting om alternatieve financiering te zoeken. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze instellingen als jonge sector nog op zoek zijn naar een breder maatschappelijk draagvlak voor hun cultureel-erfgoedwerking.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">03-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="a:0:{}">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl" 0="a:0:{}">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kbs-frb.be/nlnlnlnl" 0="a:0:{}">Koning Boudewijnstichting</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.literatuurvlaanderen.be/" 0="a:0:{}">Vlaams Fonds voor de Letteren</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="a:0:{}">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="a:0:{}">VVBAD</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.erfgoedcelwaasland.be/" 0="a:0:{}">Erfgoedcel Waasland</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.erfgoedcelbrussel.be/" 0="a:0:{}">Erfgoedcel Brussel</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek" 0="a:0:{}">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="a:0:{}">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www2.limburg.be/Pub/%28670%29-Internet/%28670%29-Internet-Deelsites/Provinciale_Bibliotheek_Limburg.html" 0="a:0:{}">Provinciale Bibliotheek Limburg</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/" 0="a:0:{}">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=" 0="a:0:{}">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-nieuws-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Nieuwsberichten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/nieuws/2013/10/2991-boekensteun-crowdfunding-voor-erfgoedbibliotheken-literatoren">Boekensteun: Crowdfunding voor erfgoedbibliotheken en literatoren</a> </div> </div> </div> <div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/vele-kleintjes">Vele kleintjes, toolbox voor crowdfunding in de culturele sector</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/boekensteun" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Doelgroepen Financiering Crowdfunding Fondsenwerving 2013-2018 Fri, 14 Sep 2012 09:02:09 +0000 Eva Wuyts () 2552 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/662/662-activiteit-3223-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/662/662-activiteit-3223-ill.png" alt="Cunctando Propero - Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)" title="Logo Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV)" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) is de online bibliografie van het in Vlaanderen gedrukte boek vóór 1801. Het project ging van start in het jaar 2000. Sindsdien wordt de databank steeds verder uitgebreid door de verwerking van talrijke erfgoedcollecties.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">01-2000</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/oude-drukken">www.stcv.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/heleen-wyffels" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Heleen Wyffels (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/short-title-catalogus-vlaanderen" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Bibliografie Boekgeschiedenis <2009 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Tue, 04 Sep 2012 08:53:14 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 662 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Consortium of European Research Librairies https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/consortium-of-european-research-librairies <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2334/2334-activiteit-5228-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2334/2334-activiteit-5228-ill.jpg" alt="Logo van CERL" title="Logo van CERL" width="197" height="241" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het <i>Consortium of European Research Librairies</i> (CERL) is een netwerk van ruim 57 wetenschappelijke bibliotheken en 122 groepen van bibliotheken. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is sedert 1 juni 2012 lid van deze internationale organisatie. <span class="search_hit">Pierre Delsaerdt, de voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zetelt in de Board of Directors van CERL. </span>Op die manier trachten we internationale expertise over oude drukken naar Vlaanderen te halen en onze kennis<span class="search_hit"> te delen binnen een breder netwerk.<br></span></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2014</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cerl.org/web/">CERL</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/consortium-of-european-research-librairies" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Netwerking Ontsluiting (beschrijving) Lidmaatschap 2009-2012 2013-2018 Mon, 04 Jun 2012 11:55:25 +0000 Eva Wuyts () 2334 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Digitale containers voor preservatie https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2424/2424-activiteit-5202-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2424/2424-activiteit-5202-ill.jpg" alt="Externe harde schijf met rits" title="Bron: ramotion.com" width="250" height="281" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De culturele sector breekt zich al tien jaar het hoofd over de preservatie van digitale objecten. Veel onderzoek werd al verricht en er werden veel theoretische teksten gepubliceerd over het onderwerp. Aan gebruiksvriendelijke hulpmiddelen om de theorie in de praktijk te brengen ontbreekt het echter nog.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">04-2012</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Omdat het project nauw aansluit aan bij het gelijktijdig lopende project 'Naar een digitaal depotmodel voor kleine archiefinstellingen' van het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) werd voor beide projecten één stuugroep opgericht. Meer informatie over dit project vindt u in de AMBV Nieuwsbrief van april 2012.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Digitale containers voor preservatie Submission Information Package (SIP) 2009-2012 Wed, 16 May 2012 08:01:11 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2424 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Platform Digitale Duurzaamheid https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/2305/2305-activiteit-5047-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/2305/2305-activiteit-5047-ill.jpg" alt="Logo Platform Digitale Duurzaamheid" title="Logo Platform Digitale Duurzaamheid" width="133" height="140" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Digitale informatiebronnen vormen een steeds belangrijker onderdeel van ons cultureel erfgoed, maar ze dreigen vaak verloren te gaan voor ze als erfgoed kunnen worden erkend. Ze zijn immers heel kwetsbaar tijdens hun hele levensloop, van bij hun creatie tot aan hun raadpleging in de verre toekomst. Veel van de uitdagingen bij de duurzame bewaring en ontsluiting van digitale informatiebronnen overstijgen de mogelijkheden van individuele instellingen en sectoren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="a:0:{}">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina" 0="a:0:{}">Ledenlijst</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://data.opencultuurdata.be/" 0="a:0:{}">www.digitaleduurzaamheid.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/digitale-containers-voor-preservatie">Digitale containers voor preservatie</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/viaa">Ontwikkeling van het VIAA</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Platform Digitale Duurzaamheid 2009-2012 2013-2018 Mon, 12 Mar 2012 22:08:11 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 2305 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1928/1928-activiteit-4453-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1928/1928-activiteit-4453-ill.jpg" alt="Copyrightteken" title="Copyrightteken" width="150" height="149" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het belang van auteursrechten neemt voortdurend toe in onze samenleving. Het auteursrecht is immers niet ontworpen voor een digitale omgeving. Voor klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s, bestaan er duidelijke afspraken en zijn de rechten van de makers en de gebruikers in evenwicht. In een digitale omgeving gelden deze afspraken veel minder. Er ontstaan nieuwe zakelijke modellen die intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures vergen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">02-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaamsekunstcollectie.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Kunstcollectie</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Packed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://startup24.be/" 0="s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">MoVe</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Zie ook het <a href="https://faro.be/dossier/auteursrecht">dossier Auteursrecht</a> op de website van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/gebruikersgroep-auteursrecht-en-cultureel-erfgoed" target="_blank">lees verder</a></p> Auteursrecht 2009-2012 2013-2018 Tue, 20 Dec 2011 13:57:43 +0000 Eva Wuyts () 1928 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Prisma-werkgroep Collecties https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prisma-werkgroep-collecties <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1860/1860-activiteit-5938-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1860/1860-activiteit-5938-ill.png" alt="Bewaardozen met componistennamen" title="Collectie Ernest Closson (1870-1950) | Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="362" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Prisma‐werkgroep Collecties werd opgestart om binnen het cultureel‐erfgoedveld in Vlaanderen de afstemming te verzekeren van methodieken en standaarden met betrekking tot inventarisering van collecties op (deel)collectieniveau.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">PACKED</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://archiefpunt.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Archiefbank Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cagnet.be" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">CAG</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.crkc.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">CRKC</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.erfgoedcelleuven.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.erfgoedcelwaasland.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Waasland</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://histories.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Heemkunde Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.resonant.be" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Resonant</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="s:119:&quot;s:110:&quot;s:101:&quot;s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/prisma">Prisma</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prisma-werkgroep-collecties" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Ontsluiting (beschrijving) Standaarden Collectiebeschrijving Cometa 2009-2012 Thu, 08 Sep 2011 18:18:45 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1860 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Ontwikkeling van een Vlaams e-Boekplatform (VEP) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vlaams-e-boekplatform <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1148/1148-activiteit-3468-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1148/1148-activiteit-3468-ill.jpg" alt="Robot Wall-e leest een e-boek" title="Foto: Flickr - brianjmatis" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De ontwikkeling van een Vlaams e-boekplatform (VEP) werd ingegeven door de nood om de inhoud van Vlaamse boeken, zowel fictie als non-fictie, toegankelijk te maken via nieuwe digitale media, waaronder e-readers. Het VEP is gepercipieerd als een platform om digitale boeken, te doorzoeken, doorbladeren, kopen, bewaren en lenen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/cjm/nl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Agentschap Sociaal-Cultureel Werk</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.bibnet.be" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Bibnet vzw</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaio.be/nlnlnlnl" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.boek.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Boek.be</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ewi-vlaanderen.be/innovatieve-overheidsopdrachten/project/e-boek" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">www.innovatiefaanbesteden.be/project/e-boek</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vlaams-e-boekplatform" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Infrastructuur Bewaren Digitaal depot E-boek Vlaams e-boekplatform 2009-2012 Mon, 01 Aug 2011 14:16:30 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1148 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Ontwikkeling van het VIAA https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/viaa <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1905/1905-activiteit-4414-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1905/1905-activiteit-4414-ill.jpg" alt="Rek met filmspoelen" title="Bron: www.dewaalsekrook.be" width="265" height="385" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De oprichting van een Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is een engagement uit het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. De oprichting werd ingegegeven door het besef dat ons audiovisuele erfgoed op analoge dragers snel verloren gaat en bovendien maar nauwelijks kan worden ontsloten. Digitalisering gebeurde tot dusver te fragmentarisch en te weinig gecoördineerd. Het VIAA moet voor deze zaken een oplossing bieden.</p> <p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://meemoo.be">VIAA</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid">Platform Digitale Duurzaamheid</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/archipel">Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/viaa" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitale duurzaamheid Archipel Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) 2009-2012 Tue, 28 Jun 2011 10:27:43 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1905 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Masterplan Preservering en Conservering https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/masterplan-preservering-conservering <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/874/874-activiteit-3328-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/874/874-activiteit-3328-ill.jpg" alt="Gevolg van waterschade 05.06.07 in de Universiteitsbibliotheek Gent" title="Gevolg van waterschade 05.06.07 in de Universiteitsbibliotheek Gent" width="250" height="166" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse erfgoedbibliotheken beschikken gezamenlijk over een grote collectie belangrijk en kostbaar historisch erfgoedmateriaal. Veel van dit materiaal wordt bedreigd, door calamiteiten (brand, wateroverlast), omdat het lijdt aan autonoom verval (verzuring, inktvraat), of omdat de bewaaromstandigheden niet optimaal zijn. Deze situatie verschilt van bibliotheek tot bibliotheek, en zelfs van collectie tot collectie.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.illuminare.be/">Illuminare</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/masterplan-ontsluiting-digitalisering">Masterplan Ontsluiting en Digitalisering</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/masterplan-preservering-conservering" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Conservering Bewaren Muzikaal erfgoed Onderzoeken 2009-2012 Thu, 23 Jun 2011 12:42:22 +0000 Eva Wuyts () 874 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Fototentoonstelling 'Erfgoedbibliotheken' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1793/1793-activiteit-4296-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1793/1793-activiteit-4296-ill.jpg" alt="Magazijnier met boek" title="‘Magzijnier’ uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience – Antwerpen (campagnebeeld) | © Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Stefan Tavernier" width="265" height="398" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Erfgoedbibliotheken in beeld</h2> <p>Eind 2009 kreeg fotograaf Stefan Tavernier van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de <a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">opdracht</a> om twaalf verschillende erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel te fotograferen. Dit resulteerde in honderden portretten van kostbare collecties, indrukwekkende interieurs en zorgzame bibliotheekmedewerkers. Tavernier toont niet alleen de schatten die deze bibliotheken bezitten, maar ook de uitdagingen waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2011</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/" 0="a:0:{}">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief &amp; Documentatie vzw </a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <ul> <li><a href="node/1831">Persbericht 2011-05-26</a></li> </ul> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken">Prentkaartenreeks &#039;Een A B C van erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Publiekswerking Fotografie Fototentoonstelling 'Erfgoedbibliotheken' Tentoonstelling 2009-2012 2013-2018 Thu, 19 May 2011 10:14:44 +0000 Eva Wuyts () 1793 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Symposium 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/symposium-ambassadors-of-the-book <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1565/1565-activiteit-3860-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1565/1565-activiteit-3860-ill.jpg" alt="Toespraak door prof. dr. Delsaerdt" title="Toespraak door prof. dr. Delsaerdt (Informatie- en Bibliotheekwetenschap Universiteit Antwerpen)" width="265" height="237" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het symposium<i> 'Ambassadors of the Book: Teaching Competences for Heritage Librarians</i>' zal doorgaan op 1, 2 en 3 februari 2012 in Antwerpen. Het wordt georganiseerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en het Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen, en zal de problematiek van competenties voor erfgoedbibliothecarissen en de manier waarop deze competenties op de verschillende onderwijsniveaus kunnen aangeleerd worden behandelen. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">02-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.IBW">Departement Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ifla.org/">IFLA</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://libereurope.eu/">LIBER Steering Committee Heritage Collections and Preservation</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cerl.org/">CERL</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:pierre.delsaerdt@ua.ac.be">Pierre Delsaerdt</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/symposium-ambassadors-of-the-book" target="_blank">lees verder</a></p> Conferentie Professionele vorming Ambassadors of the Book 2009-2012 Tue, 04 Jan 2011 13:18:30 +0000 Eva Wuyts () 1565 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Cultureel-Erfgoedoverleg https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cultureel-erfgoedoverleg <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1395/1395-activiteit-3845-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1395/1395-activiteit-3845-ill.png" alt="Gekleurde tagines" title="Gekleurde tagines" width="250" height="300" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het Cultureel-Erfgoedoverleg was tot begin 2015 een open overlegstructuur van organisaties en instellingen die, onafhankelijk van het steunpunt voor cultureel erfgoed en het steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, een overkoepelende rol spelen binnen de cultureel-erfgoedsector.</p> <p>In 2015 groeide uit dit platform de vzw Overleg Cultureel Erfgoed als formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector.</p> <p>Aan het Cultureel-Erfgoedoverleg namen volgende organisaties deel:</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Overleg</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">06-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2018</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">VVBAD</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Deelnemer</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cultureel-erfgoedoverleg" target="_blank">lees verder</a></p> Informatie-uitwisseling Netwerking Samenwerking Cultureel-Erfgoedoverleg Sectoroverstijgend 2009-2012 2013-2018 Fri, 17 Sep 2010 10:36:30 +0000 Eva Wuyts () 1395 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Tentoonstelling 'Bijbel van Anjou - Napels 1340 - een koninklijk handschrift ontsluierd' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/tentoonstelling-bijbel-van-anjou <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1394/1394-activiteit-7729-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1394/1394-activiteit-7729-ill.jpg" alt="Folio uit de Bijbel van Anjou" title="Folio uit de Bijbel van Anjou" width="200" height="308" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In de KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek van de Faculteit Godgeleerdheid wordt een grote verzameling handschriften bewaard, voornamelijk afkomstig uit het Grootseminarie van Mechelen. Pronkstuk van de collectie is een verluchte bijbel, bekend onder de naam Bible Angevine of Anjou-Bijbel. Het uitzonderlijk rijkelijk versierde handschrift is ontstaan in het begin van de veertiende eeuw aan het hof van Robert I van Anjou (1277-1343), koning van Napels. Het handschrift werd door de Vlaamse overheid erkend als topstuk.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.illuminare.be/">Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://theo.kuleuven.be/apps/gbib/">KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek - Faculteit Godgeleerdheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kikirpa.be/">Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Brussel (KIK-IRPA)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.mleuven.be/">M Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.bijbelvananjou.be/">Bijbel van Anjou - een koninklijk handschrift ontsluierd</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/tentoonstelling-bijbel-van-anjou" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Publiekswerking Anjoubijbel Manuscripten Tentoonstelling 2009-2012 Fri, 17 Sep 2010 09:27:42 +0000 Eva Wuyts () 1394 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Vlabidoc & Collecties Online https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vlabidoc-collecties-online <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/846/846-activiteit-3333-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/846/846-activiteit-3333-ill.jpg" alt="Steekkaartencatalogus" title="Steekkaartencatalogus" width="250" height="164" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, het overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, nam in 2006 het initiatief om een repertorium aan te leggen van de bewaarcollecties in erfgoedbibliotheken. Tot dan bestond er immers geen overzicht van dergelijke collecties.</p> <p>Met het in kaart brengen en het beschrijven op collectieniveau van erfgoedverzamelingen in bibliotheken hoopte Erfgoedbibliotheken Vlaanderen de zichtbaarheid ervan te verbeteren. Tegelijkertijd vormde deze informatie een goede start voor de ontwikkeling van een beleid rond erfgoedbibliotheken.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2006</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheken Vlaanderen</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/over-vvbad/structuur-en-organisatie/besturen/overleg-kunstbibliotheken-vlaanderen-okbv">Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken">Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/vlabidoc-collecties-online" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectieregistratie Collectiebeschrijving Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Databank <2009 Tue, 01 Jun 2010 15:25:42 +0000 Eva Wuyts () 846 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Tentoonstelling 'Gedrukte Stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/867/867-activiteit-3326-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/867/867-activiteit-3326-ill.jpg" alt="In trouwen vast - Stadswapen Mechelen" title="Stadswapen Mechelen" width="250" height="292" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De tentoonstelling <i>Gedrukte Stad</i> <i>- Drukken in en voor Mechelen 1581-1800</i> was verbonden met de ontsluiting van de weinig bekende historische boekencollectie van de stad Mechelen in de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV). In 2007-2008 werden bijna 3.000 boeken in de STCV verwerkt. De Mechelse verzameling bleek een ware schat aan Mechelse drukwerk uit de zeventiende en achttiende eeuw te bevatten.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://stadsarchief.mechelen.be/">Stadsarchief Mechelen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hofvanbusleyden.be/">Stedelijke Musea Mechelen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.hofvanbusleyden.be/">Erfgoedcel Mechelen</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectpartner</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/zanna-van-loon" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Zanna Van Loon (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/tentoonstelling-gedrukte-stad-mechelen" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken Boekgeschiedenis Publiekswerking Gedrukte Stad Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV) Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen Tentoonstelling Wed, 02 Jun 2010 07:14:06 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 867 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1004/1004-activiteit-3400-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1004/1004-activiteit-3400-ill.jpg" alt="Antifonarium Tsgrooten, in bewaring bij de Universiteitsbibliotheek Gent" title="Antifonarium Tsgrooten - Universiteitsbibliotheek Gent" width="240" height="361" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Op 1 februari 2008 heeft de Vlaamse Gemeenschap het Antifonarium van Tongerlo, ook wel bekend als het Antifonarium Tsgrooten, aangekocht voor de Collectie Vlaanderen. Het gaat om een bijzonder rijkelijk geïllustreerd koorboek dat door abt Antonius Tsgrooten in 1522 bij scribent Franciscus Van Weert, werkzaam in de abdij van Averbode, werd besteld.</p> <p>Het Antifonarium was al jaren in het bezit van de familie de Merode en werd door de Vlaamse Gemeenschap in bruikleen gegeven aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het zal bewaard worden door de partnerbibliotheken van de vzw.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-single">02-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/">Vlaamse Gemeenschap</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.antifonarium-tsgrooten.be/">Antifonarium Tsgrooten</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten" target="_blank">lees verder</a></p> Digitalisering Ontsluiting (beschrijving) E-cultuur Muzikaal erfgoed Universiteitsbibliotheek Gent <2009 Mon, 07 Jun 2010 14:34:27 +0000 Eva Wuyts () 1004 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Publieke ontsluiting en valorisatie van de bibliotheek en het archief van de Stichting de Bethune https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/907/907-activiteit-3353-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/907/907-activiteit-3353-ill.jpg" alt="Interieur bibliotheek Stichting de Bethune" title="Interieur bibliotheek Stichting de Bethune" width="250" height="167" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Stichting de Bethune werd in 2004 opgericht en heeft als doel in de meest ruime zin van het woord te waken over de bescherming, het behoud, de uitbreiding en de eigentijdse invulling van de bestemming van de goederen en rechten verbonden met het erfgoedgeheel van de familie de Bethune. Dit met respect voor de historische, wetenschappelijke, culturele, morele en maatschappelijke waarden van deze goederen en rechten. De stichting moet onder meer instaan voor 'de ontwikkeling van de bibliotheek en van het familiearchief evenals de openstelling ervan voor wetenschappelijke doeleinden'.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">07-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Stichting de Bethune</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vai.be/kenniscentrum" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Centrum Vlaamse Architectuurarchieven</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kortrijk.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Erfgoedcel Kortrijk</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">FARO</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://kadoc.kuleuven.be/nl/index.php" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Katholiek documentatie- en onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-contact-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Contactinfo&nbsp; </div> <div class="inline-element"><p><a href="mailto:Ludo.Vandamme@brugge.be">Ludo Vandamme</a></p> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/publieke-ontsluiting-valorisatie-bibliotheek-de-bethune" target="_blank">lees verder</a></p> Collectieregistratie Digitalisering Beschikbaar maken Catalografie Stichting de Bethune 2009-2012 Wed, 02 Jun 2010 15:40:37 +0000 Eva Wuyts () 907 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be LIBER Working Group Preservation and Digital Curation https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/liber-working-group-preservation-digital-curation <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/908/908-activiteit-4454-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/908/908-activiteit-4454-ill.jpg" alt="LIBER" title="Logo LIBER" width="265" height="180" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>LIBER (<i>Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche</i>) is een netwerk van wetenschappelijke bibliotheken. Ruim 400 instellingen uit 45 landen binnen en buiten Europa maken deel uit van deze internationale belangenbehartigingsorganisatie.</p> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is eveneens lid en levert in de persoon van coördinator Eva Wuyts de secretary van de <a href="https://libereurope.eu/heritage-collections-and-preservation-2010-2012/"><i>Working Group Preservation and Digital Curation</i></a>. <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2012</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://libereurope.eu/">LIBER</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid werkgroep</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/liber-working-group-preservation-digital-curation" target="_blank">lees verder</a></p> Digitaal erfgoed Digitale duurzaamheid Netwerking Preservering Samenwerking 2009-2012 Wed, 02 Jun 2010 15:47:49 +0000 Eva Wuyts () 908 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Adviesverlening https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/adviesverlening <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/909/909-activiteit-3352-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/909/909-activiteit-3352-ill.jpg" alt="Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven" title="Boekbanden met vergulde rug uit de Maurits Sabbebibliotheek KULeuven" width="240" height="160" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil een deskundig aanspreekpunt zijn voor vragen rond de ontsluiting, digitalisering, preservering en conservering van erfgoedcollecties in Vlaamse erfgoedbibliotheken. Daartoe zullen we de beschikbare expertise opsporen, bundelen, verwerken en o.a. via deze website ter beschikking stellen van de hele cultureel‐erfgoedgemeenschap rond de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2026</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sarah-fierens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sarah Fierens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/adviesverlening" target="_blank">lees verder</a></p> Organisatie Collecties Oude drukken Kranten e-Erfgoed Conservering Kwaliteitslabel Fondsenwerving Beleid Calamiteitenplanning Collectiebeleid Collectieregistratie Conservering Digitale duurzaamheid Digitalisering Historisch onderzoek Informatie-uitwisseling Netwerking Preservering Publiekswerking Samenwerking Schaderegistratie Sensibilisering Beheer en gebruik Cultureel erfgoed Depot Metadata 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Wed, 02 Jun 2010 18:53:09 +0000 Eva Wuyts () 909 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be UPLA: een statistisch model voor schaderegistratie in erfgoedbibliotheken https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/910/910-activiteit-6856-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/910/910-activiteit-6856-ill.jpg" alt="Verzuring van het boekblok" title="© Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Foto: Ivo Wennekes" width="265" height="363" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <blockquote> <p><em>Wil je zelf aan de slag met het UPLA-model?&nbsp;Dan vind je alle informatie op <a href="/upla">upla-model.be</a>. Hieronder lees je over&nbsp;het project waarbinnen UPLA tot stand kwam.&nbsp;</em></p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/upla-statistisch-model-schaderegistratie-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Conservering Schaderegistratie Bewaren Schade-inventarisatie 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Wed, 02 Jun 2010 19:00:34 +0000 Eva Wuyts () 910 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collectiebeleid https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiebeleid <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1013/1013-activiteit-3419-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1013/1013-activiteit-3419-ill.jpg" alt="Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge" title="Handschrift - Openbare Bibliotheek Brugge" width="240" height="362" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>De eerste opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is de ontwikkeling op termijn van een collectiebeleid rond Flandrica. Dat zijn alle publicaties die vanuit cultureel en historisch oogpunt of vanwege hun cultureel-erfgoedwaarde voor Vlaanderen van belang zijn. De realisatie van deze doelstelling zal in verschillende stappen moeten gebeuren.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">10-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://lib.ua.ac.be">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"> </div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiebeleid" target="_blank">lees verder</a></p> Collectiebeleid Samenwerking Collectieplan Flandrica.be 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Mon, 07 Jun 2010 16:28:41 +0000 Eva Wuyts () 1013 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1113/1113-activiteit-3455-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1113/1113-activiteit-3455-ill.png" alt="Metadata-aggregator" title="Metadata-aggregator" width="150" height="183" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p align="left">De Haalbaarheidsstudie Vlaamse horizontale metadata-aggregator onderzocht de mogelijkheid, de voorwaarden en de uitvoeringsmodaliteiten van een horizontale of cross-sectorale metadata aggregator in Vlaanderen. De studie werd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgeschreven en uitgevoerd door de onderzoeksgroepen SMIT en Multimedia Lab van respectievelijk de Vrije Universiteit Brussel. en de Universiteit Gent.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://cjsm.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.ugent.be/ea/idlab/en/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">SMIT (VUB)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://smit.vub.ac.be/" 0="s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;">MultiMedia Lab (UG)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Het <a href="/bron/1745">rapport van het onderzoek</a>&nbsp;is&nbsp;opgenomen in ons <a href="/documentatie">documentatieoverzicht</a>.</p> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/haalbaarheidsstudie-metadata-aggregator" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitalisering Infrastructuur Ontsluiting (beschrijving) Aggregatie Databank Europeana Harvesting Ontsluiten 2009-2012 Fri, 11 Jun 2010 07:59:52 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1113 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/1118/1118-activiteit-3495-ill.gif" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/1118/1118-activiteit-3495-ill.gif" alt="Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken" title="Schermafdruk geografisch overzicht Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken" width="250" height="186" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vvbad.be/">Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.collectiewijzer.be/">www.collectiewijzer.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sara-moens" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sara Moens (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/vlabidoc-collecties-online">Vlabidoc &amp; Collecties Online</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/cometa">Cometa. Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/collectiewijzer-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Collectiebeleid Collectieregistratie Collectiebeschrijving Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Cometa Databank 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Sun, 13 Jun 2010 16:25:55 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 1118 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cest <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/574/574-activiteit-3229-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/574/574-activiteit-3229-ill.png" alt="Logo CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox" title="Logo CEST - Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox" width="135" height="80" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties.<br /> </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">09-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-opdrachtgever-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Opdrachtgever&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunstenenerfgoed.be/" 0="a:0:{}">Agentschap Kunsten en Erfgoed</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://meemoo.be" 0="a:0:{}">Packed</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.edavid.be/" 0="a:0:{}">eDavid</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.den.nl/" 0="a:0:{}">Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.projectcest.be/wiki/Hoofdpagina" 0="a:0:{}">www.projectcest.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Adviseur</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/cest" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Digitaal erfgoed Digitalisering Bestandsformaat Bewaren Catalografie Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST) Interoperabiliteit Metadata Ontsluiten Wed, 19 May 2010 05:30:49 +0000 Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) 574 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Prentkaartenreeks 'Een A B C van erfgoedbibliotheken' https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/794/794-activiteit-3295-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/794/794-activiteit-3295-ill.png" alt="Fragment omslag prentkaartenreeks" title="Fragment omslag prentkaartenreeks" width="250" height="369" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <h2>Diversiteit</h2> <p>De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil de zichtbaarheid van erfgoedbibliotheken verhogen door het publiek bewust te maken van hun diversiteit en rijkdom.&nbsp;Om die reden vroeg de Vlaamse Erfgoedbibliotheek aan fotograaf Stefan Tavernier om de functies, gebouwen, medewerkers, bezoekers, collecties, enzovoort van twaalf verschillende bewaarbibliotheken in beeld te brengen. Zijn foto’s vertellen een verhaal van verzamelen, bewaren, onderzoeken, ontsluiten en koesteren. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">06-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.plantin-moretus.be/">Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://sites.google.com/site/homepageabdij/">Bibliotheek Abdij Averbode</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://wittockiana.org/">Bibliotheca Wittockiana</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kcb.be/nl">Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://stichtingdebethune.be/">Stichting de Bethune - Marke</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel">Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken" target="_blank">lees verder</a></p> Communicatie Publiekswerking Sensibilisering Een ABC van erfgoedbibliotheken Fotoalbum 2009-2012 Mon, 31 May 2010 14:34:53 +0000 Eva Wuyts () 794 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Foto‐opdracht ‘Erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel’ https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/793/793-activiteit-3410-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/793/793-activiteit-3410-ill.jpg" alt="Leeszaal van de Bibliotheek Abdij van Averbode" title="Leeszaal Bibliotheek Abdij van Averbode" width="240" height="364" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Eind 2009 kreeg fotograaf Stefan Tavernier van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek de opdracht om twaalf verschillende erfgoedbibliotheken uit Vlaanderen en Brussel te fotograferen. Hij bezocht elke instelling meerdere keren en bracht alle facetten van hun werking (collecties, functies, gebruikers, architectuur…) in beeld.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Initiatief</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.plantin-moretus.be/">Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://sites.google.com/site/homepageabdij/">Bibliotheek Abdij Averbode</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.brugge.be/bibliotheek/erfgoed">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://wittockiana.org/">Bibliotheca Wittockiana</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kcb.be/nl">Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/">Provinciale Bibliotheek Limburg - Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://stichtingdebethune.be/">Stichting de Bethune - Marke</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element">Bibliotheca Wasiana vzw - Sint-Niklaas</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/prentkaartenreeks-abc-erfgoedbibliotheken">Prentkaartenreeks &#039;Een A B C van erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/reizende-fototentoonstelling-erfgoedbibliotheken">Fototentoonstelling &#039;Erfgoedbibliotheken&#039;</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/foto-opdracht-erfgoedbibliotheken-vlaanderen-brussel" target="_blank">lees verder</a></p> Communicatie Publiekswerking Ontsluiten 2009-2012 Mon, 31 May 2010 14:27:05 +0000 Eva Wuyts () 793 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Het Dagelijks Boek. Zeventiende-eeuwse lectuur anders bekeken https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/het-dagelijks-boek <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/751/751-activiteit-3280-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/751/751-activiteit-3280-ill.png" alt="Logo Het Dagelijks Boek" title="Logo Het Dagelijks Boek" width="200" height="303" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p><i>Welke boeken drukten in de 17de eeuw hun stempel op het dagelijks leven? En wat hebben ze ons vandaag nog te vertellen? </i>In 2007 toonde de tentoonstelling <i>Het Dagelijks Boek</i> twaalf boeken die in onze gewesten gedrukt werden in de 17de eeuw.</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2007</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">01-2008</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Erfgoedbibliotheken Vlaanderen</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/oude-drukken">Short Title Catalogus Vlaanderen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="/">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.vlaanderen.be/">Vlaamse overheid</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.antwerpen.be/">Stad Antwerpen</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://hetdagelijksboek.be/index.php?p=expo">Online tentoontstelling</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/het-dagelijks-boek" target="_blank">lees verder</a></p> Oude drukken e-Erfgoed Communicatie Digitaal erfgoed Publiekswerking Samenwerking Het Dagelijks Boek Ontsluiten Tentoonstelling Virtuele tentoonstelling <2009 Mon, 31 May 2010 09:53:20 +0000 Eva Wuyts () 751 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/archipel <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/664/664-activiteit-3228-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/664/664-activiteit-3228-ill.png" alt="Archipel" title="Logo Archipel" width="125" height="135" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>In het onderzoeksproject <i>Archipel: Network-centric approach to sustainable digital archives&nbsp;</i>wordt gewerkt rond de technische en organisatorische uitdagingen van digitale langetermijnarchivering. Het Archipel-samenwerkingsverband wil nagaan hoe een netwerkgerichte aanpak kan bijdragen tot het opzetten van een digitale archiefinfrastructuur in Vlaanderen. Daartoe worden innovatieve technologische oplossingen onderzocht en getest. Het einddoel is een generiek model van open data-archief voor de langetermijnbewaring en -ontsluiting van digitale 'data'. </p><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">01-2010</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2011</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.imec-int.com/nl/home" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">IBBT</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunsten.be" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">BAM - Instituut voor Beeldende, Audiovisuele en Mediakunst</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.inuits.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Inuits bvba</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.klascement.net/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Klascement (EduCentrum vzw)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.appnovation.com/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Krimson bvba</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.descartes.com/nl/resources/news/descartes-neemt-intercommit-over" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Porthus (Zemblaz nv)</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.kunsten.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">VTi (Vlaams Theater Instituut)</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.archipelproject.be/" 0="s:93:&quot;s:85:&quot;s:77:&quot;s:69:&quot;s:61:&quot;s:53:&quot;s:45:&quot;s:37:&quot;s:29:&quot;s:21:&quot;s:13:&quot;s:6:&quot;a:0:{}&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;&quot;;">Project Archipel</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-info-extra-txt"> <div class="field-label">Aanvullende informatie&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <p>Stuurgroepsleden namens de cultureel erfgoedsector (naast de partners):</p> <ul> <li>Bibnet vzw, Cinematek, Argos vzw, Vlaams Architectuurinstituut vzw, Muziekcentrum vzw, Archiefbank vzw, Vzw Lukas Art in Flanders, Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, Vzw de Krook</li> </ul> <p>Stuurgroepsleden namens de overheid:</p> <ul> <li>Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM), één vertegenwoordiger van CANON Cultuurcel namens het Departement Onderwijs en Vorming en één vertegenwoordiger van het Agentschap Kunsten en Erfgoed</li> </ul> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Lid stuurgroep</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/david-coppoolse" title="Gebruikersprofiel weergeven.">David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/platform-digitale-duurzaamheid">Platform Digitale Duurzaamheid</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/viaa">Ontwikkeling van het VIAA</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/archipel" target="_blank">lees verder</a></p> e-Erfgoed Archipel Digitaal depot Duurzaamheidsstrategie Opslag Thu, 27 May 2010 08:14:48 +0000 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken) 664 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be FAK(E)simile? (Erfgoeddag 2010) https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/fakesimile-erfgoeddag-2010 <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/585/585-activiteit-3235-ill.png" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/585/585-activiteit-3235-ill.png" alt="Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica&#039;s waardeloos?" title="Fak(E)simile? Is elke kopie fake? Zijn replica&#039;s waardeloos?" width="250" height="92" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Naar aanleiding van Erfgoeddag 2010 met als thema FAKE? werkten de zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek samen rond het thema<i> FAK(E)simile?</i>. In elke bibliotheek werd aan de hand van de eigen collectie een tentoonstelling georganiseerd rond het fenomeen van de facsimile: het gebruik, de druktechnieken, het publiek, enzovoort. Via een powerpoint met prikkelende stellingen werd de bezoeker uitgenodigd om zelf een oordeel te vormen over de culturele erfgoedwaarde van dergelijke replica’s: Is elke kopie fake? Zijn facsimile’s waardeloos of bedrog?</p> <fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">12-2009</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">04-2010</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.uantwerpen.be/bibliotheek?language=&amp;euser=&amp;session=&amp;service=&amp;robot=&amp;deskservice=desktop&amp;desktop=ua&amp;workstation=&amp;extra=">Universiteitsbibliotheek Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://cabrio.bibliotheek.brugge.be/">Openbare Bibliotheek Brugge</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.limburg.be/pbl/">Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://faro.be/erfgoeddag">Erfgoeddag</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/digitalisering-antifonarium-tsgrooten">Digitalisering van het Antifonarium Tsgrooten</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/fakesimile-erfgoeddag-2010" target="_blank">lees verder</a></p> Collecties Historisch onderzoek Publiekswerking Cultureel erfgoed Erfgoeddag Facsimile Tentoonstelling Zichtbaar maken 2009-2012 Wed, 19 May 2010 15:14:41 +0000 Eva Wuyts () 585 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be Abraham. Catalogus van Belgische kranten https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/abraham <div class="field field-type-filefield field-field-images"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/activiteit/580/580-activiteit-3418-ill.jpg" class="imagecache imagecache-image_detail_medium imagecache-imagelink imagecache-image_detail_medium_imagelink"><img src="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/sites/default/files/imagecache/image_detail_medium/activiteit/580/580-activiteit-3418-ill.jpg" alt="Verzuurde kranten uit de Universiteitsbibliotheek Leuven" title="Verzuurde kranten - Universiteitsbibliotheek Leuven" width="240" height="160" class="imagecache imagecache-image_detail_medium"/></a> </div> </div> </div> <p>Abraham is een over­koepelende catalogus van Belgische kranten in erfgoed­instellingen in Vlaanderen en Brussel. De databank brengt het Vlaamse krantenerfgoed volledig in kaart. Hij bevat meer dan 11.000 krantentitels die worden bewaard door meer dan 100&nbsp;erfgoedorganisaties. Bij meer dan 2.400 titels vind je links naar gedigitaliseerde edities die vrij online beschikbaar zijn.</p> <blockquote> <p>Wil je zoeken in de catalogus? Ga dan naar <a href="https://krantencatalogus.be" target="_blank">krantencatalogus.be</a>.</p> </blockquote><fieldset class="fieldgroup group-details"><span class="legend">Details</span><div class="field field-type-text field-field-activiteit-type-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Soort activiteit&nbsp; </div> <div class="inline-element">Project</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-date field-field-activiteit-periode-dat"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Looptijd&nbsp; </div> <div class="inline-element"><span class="date-display-start">11-2007</span><span class="date-display-separator"> - </span><span class="date-display-end">12-2028</span></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-primair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Coördinerende instantie &nbsp; </div> <div class="inline-element">Vlaamse Erfgoedbibliotheek</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-org-secundair-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.amsab.be">Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://consciencebibliotheek.be/nl">Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.co7.be">Erfgoedcel CO7</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://www.cegesoma.be/">Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="http://www.ua.ac.be/">Universiteit Antwerpen</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://lib.ugent.be/">Universiteitsbibliotheek Gent</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Partnerorganisaties&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://bib.kuleuven.be/">Universiteitsbibliotheek Leuven</a></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-link field-field-website-lnk"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Website&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://anet.be/opac/opacbnc/">www.abraham-online.be</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-rol-veb"><span class="legend">Vlaamse Erfgoedbibliotheken</span><div class="field field-type-content-taxonomy field-field-beleidsperiode-tax"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">&lt;2009</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2009-2012</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2013-2018</div> </div> <div class="field-item even"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2019-2023</div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline"> Beleidsperiode&nbsp; </div> <div class="inline-element">2024-2028</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-rol-veb-txt"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Rol&nbsp; </div> <div class="inline-element">Projectleiding</div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-userreference field-field-contact-veb-usr"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="field-label-inline-first"> Aanspreekpunt&nbsp; </div> <div class="inline-element"><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/account/sophia-rochmes" title="Gebruikersprofiel weergeven.">Sophia Rochmes (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)</a></div> </div> </div> </div> </fieldset> <fieldset class="fieldgroup group-referenties"><span class="legend">Zie ook</span><div class="field field-type-nodereference field-field-activiteit-gerelateerd-nid"> <div class="field-label">Gerelateerde activiteiten&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/abraham-2020">Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/digitalisering-belgische-kranten-eerste-wereldoorlog">Nieuws van de Groote Oorlog: Digitalisering van Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog</a> </div> <div class="field-item odd"> <a href="/activiteit/nieuwetijdingen">Nieuwe Tijdingen: Landelijk programma voor het behoud van het Vlaamse krantenerfgoed</a> </div> <div class="field-item even"> <a href="/activiteit/primeur">Primeur. Reddingsproject voor bedreigd Vlaams krantenerfgoed</a> </div> </div> </div> </fieldset> <p><a href="https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be/activiteit/abraham" target="_blank">lees verder</a></p> Kranten Abraham. Catalogus van Belgische kranten <2009 2009-2012 2013-2018 2019-2023 2024-2028 Wed, 19 May 2010 07:37:22 +0000 Eva Wuyts () 580 at https://vlaamse-erfgoedbibliotheken.be