Erfgoedbibliotheken in hun element op Open Monumentendag

Open Monumentendag 2010

Op zondag 12 september zetten tientallen monumenten, waaronder enkele erfgoedbibliotheken, tussen 10u en 18u opnieuw gratis hun deuren open. Thema dit jaar is De vier elementen. Liefhebbers van bibliotheekerfgoed kunnen alvast terecht op de volgende activiteiten en locaties:

  • Augustijnenklooster - Gent: In 1838 woedde er in dit klooster met zijn prachtige historische bibliotheek een felle brand. De plafondschilderingen getuigen daar tot op vandaag nog van. In de kloosterbibliotheek vertellen Monumentenwachters over de gevolgen van deze brand. Ze verbinden dat met de conservering van boeken, preventief en na calamiteiten. Er is een Powerpointpresentatie, er zijn demonstraties over de preventieve conservering van boeken en papier, en we geven tips hoe u uw boekencollectie optimaal kunt bewaren. De paters onthalen u in hun gezellige kloostertuin.
  • Abdij van Park - Leuven: De norbertijnenabdij van Park, gesticht in 1129, is een van de best bewaarde abdijsites in ons land. Behalve de kerk en de kloostergebouwen omvat ze ook een hoeve met een grote (en herbestemde) tiendenschuur, een watermolen (1534, momenteel in restauratie), visvijvers, een moestuin en een siertuin met 18de-eeuwse priëlen.
  • Centrale Universiteitsbibliotheek - Leuven: Tijdens WOII brandde de bibliotheek, die gebouwd is tussen 1921 en 1924 door W. Warren, volledig uit, waardoor o.m. onvervangbare manuscripten verloren gingen. In de A. Valerius-zaal treft u een mooie verzameling eeuwenoude manuscripten aan die gered werden. Er vindt ook een expo plaats met als hoofdthema 'De vier elementen': er worden manuscripten getoond die inhoudelijk de vier elementen aan bod laten komen.
  • De Boekentoren - UGent: De Boekentoren werd in het interbellum gebouwd i.o.v. de Gentse universiteit. De ontwerper, Henry Van de Velde, gaf hem de vorm van een Grieks kruis, niet als religieus teken maar als symbool van de verbinding tussen hemel en aarde en van de vermenging van tijd en ruimte. Vanaf juni 2011 wordt de toren gerestaureerd.
  • Universiteitshal - Leuven: Oorspronkelijk was dit gotische gebouw uit 1317 de stedelijke lakenhal, waar de gilde van de lakenwevers zijn koopwaar en grondstoffen aanbood. Na de oprichting van de K.U.Leuven in 1425 stelde de stad Leuven het gebouw ter beschikking van de universiteit. In 1723 werd de Regavleugel bijgebouwd waar de oorspronkelijke universiteitsbibliotheek gevestigd was. Die ging tijdens WOI in vlammen op.

Voor een bezoek aan bepaalde monumenten of deelname aan bepaalde activiteiten moet worden gereserveerd. Alle info hierover én het volledige programma vind je op de website van Open Monumentendag.

Details
Datum 
12-09-2010
  • Agendabericht
  • |
  • 12-08-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)