Erfgoed! – Vlaams-Nederlands Symposium Teksteditie 2010

Erfgoed!

Letterkundige archieven en musea bewaren duizenden brieven, handschriften, foto’s en ander belangwekkend materiaal en ze ontsluiten dat door middel van tentoonstellingen en andere publieksgerichte activiteiten, via publicaties, in de online catalogus, enzovoorts. Editeurs maken dankbaar gebruik van de schat aan bronnen en gegevens die in deze archieven te vinden zijn, en ze geven die op hun beurt óók weer door: in edities, waarin teksten uit het verleden op wetenschappelijk verantwoorde wijze worden weergegeven en toegelicht.

Hoe kunnen we het literaire erfgoed niet alleen zorgvuldig bewaren maar ook toegankelijk maken voor steeds weer nieuwe generaties lezers, museumbezoekers en andere geïnteresseerden? Dat is de centrale vraag tijdens het symposium ‘Erfgoed!’.

De vraag is eeuwenoud maar blijft actueel. Want niet alleen het publiek verandert, ook de manier waarop literatuur ‘geconsumeerd’ wordt. Ook zijn er in het huidige digitale tijdperk veel meer mogelijkheden om het verleden – ook het literaire verleden – tot leven te wekken. De vraag is: doen we dat wel genoeg? Welke andere wegen kunnen we inslaan om ‘het brede publiek’ te blijven bereiken?

Tijdens het symposium Erfgoed! zoeken zes sprekers een antwoord op die vraag voor verschillende vormen van ‘toegankelijk maken’: literaire tekstedities, digitale ontsluiting van archieven, tentoonstellingen, hertalingen en andere bewerkingen, en niet te vergeten internet. De gegeven antwoorden worden kritisch tegen het licht gehouden door drie kenners van naam, die met een kort maar krachtig betoog de discussie in gang zullen zetten.

Het symposium wordt gehouden in het Letterenhuis te Antwerpen. De toegang is gratis, inclusief koffie/thee, lunch en receptie na afloop. 

Details
Datum 
13-10-2010
  • Agendabericht
  • |
  • 17-09-2010
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)