Symposium over Nederlandse verzetsuitgaven

Voorpagina van Robin te Slaa & Edwin Klijn, 'De NSB'

Op zondag 19 december organiseren de Koninklijke Bibliotheek en Museum Meermanno | Huis van het boek in Den Haag een symposium over verzetsuitgaven. Welke rol speelden clandestiene uitgevers in de periode 1940-1945?

Sprekers zijn Annemieke van Bockxmeer (NIOD), Edwin Klijn (KB, auteur van De NSB), Lisette Lewin (auteur van Het clandestiene boek, 1940-1945) en Kees Thomassen (KB en één van de samenstellers van Het verborgen woord. Drukken van Hendrik Werkman en andere clandestiene publikaties uit de collectie van de KB).

Details
Datum 
19-12-2010
Praktisch
Tijd 

Ontvangst om 14.00 uur, aanvang programma 14.30 uur, einde KB-programma 16.00 uur. Na afloop bezichtiging en rondleiding tentoonstelling ’Het ideale boek’ en borrel in Museum Meermanno | Huis van het boek’.

Inschrijven 

U kunt zich tot uiterlijk maandag 13 december aanmelden via activiteiten@kb.nl of telefonisch via +31 70 3140529. Graag vernemen wij of u gebruik maakt van de rondleiding en de borrel in Museum Meermanno | Huis van het boek.

  • Agendabericht
  • |
  • 29-11-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)