Conferentie 'Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed'

Logo EuropeanaLocal

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die meebouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.

Deze conferentie is een vervolg op de meer theoretische conferentie die op 16 december 2009 plaatsvond en wil de brug maken tussen theorie en praktijk. Om die reden wordt er concreet ingegaan op het digitaliseringsproces voor erfgoed en de relatie tot Europeana. Tijdens de conferentie worden er enkele specifieke cases gepresenteerd, zoals onder meer de verschillende praktische facetten van het digitaliseringstraject in een museum, de bijzondere zorg voor hiërarchisch gestructureerde data in een archief en een voorbeeld over wat een integrale visie op digitalisering voor een museum kan betekenen.

Tijdens het namiddaggedeelte worden er korte gevalstudies voorgesteld die vanuit een persoonlijke ervaring ingaan op praktische aspecten zoals migratie, aggregatie, semantiek en standaardisatie. Deze gevalstudies vormen het uitgangspunt voor een interactieve paneldiscussie waarbij de dialoog met het publiek aangegaan wordt, waar de problematiek gekaderd wordt en waar generieke oplossingen voorgesteld worden.

Programma 

10.00-10.05 Verwelkoming (Michel Draguet, algemeen directeur a.i. van de KMKG)
10.05-10.10 Inleiding (Hans van der Linden)
10.10-11.00 Rony Vissers en Jef Malliet - De verwezenlijkingen van ATHENA en EuropeanaLocal
11.00-11.40 Roxanne Wyns - Het digitaliseringstraject in het KMKG
11.40-12.20 Bert Lemmens - Het digitaliseringstraject in AMSAB-ISG
12.20-12.50 Sylvie Dhaene - Een integrale visie op digitalisering in het huis van Alijn
12.50-13.40 Lunch
13.40-15.00 Presentaties:

  • Mark Kempeneers, Staf Thomas - Erfgoedsite Tienen, van Filemaker Pro naar Collective Access
  • David Coppoolse - Flandrica.be: de virtuele Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • Ann Delbeke – Het Stadsmus, Hasselt
  • Arnaud Quertinmont - La problématique de migration issue de différentes sources culturelles et institutions : le cas du portail « Sur les traces du Hainaut ».

15.00-16.00 Interactieve paneldiscussie (moderator: Eva Coudyzer)
16.00 Receptie

Details
Datum 
19-01-2011
Praktisch

Deelname aan deze conferentie is gratis maar wegens het beperkt aantal plaatsen wordt u vriendelijk verzocht zich in te schrijven via onderstaande link:
http://digipat.stis.belspo.be/Announcements/athena2011/Registration_nl.htm. De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 14 januari.

Voor vragen en inlichtingen kan u terecht bij Hans van der Linden (hans.vanderlinden@cjsm.vlaanderen.be).

Locatie 

Jubelparkmuseum, Brussel

  • Agendabericht
  • |
  • 03-01-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)