De staat van het boek

Logo De staat van het boek

Het BoekenOverleg nodigt iedereen uit op ‘De Staat van het Boek’. Hoe staat het boek er voor vandaag? Heeft het boek nog toekomst? Welke uitdagingen stellen zich voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekhandels en bibliotheken?

Prominente sprekers geven hun (dikwijls controversiële) visie op de ontwikkelingen in de boekensector.  ‘De Staat van het Boek’ is een ontmoetingsmoment voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekverkopers, bibliothecarissen, opiniemakers, beheersvennootschappen, organisatoren van literaire evenementen, politici, beleidsverantwoordelijken en lezers.
Dit jaar wordt ‘De Staat van het Boek’ voor het eerst georganiseerd door ‘het BoekenOverleg’. Dit is een breed informeel overlegplatform dat het geheel van de boekensector in zijn meest brede betekenis van het woord, samen brengt.

Meer informatie vindt u op de website destaatvanhetboek.be.

Details
Datum 
21-04-2011
Praktisch
Locatie 

deSingel, Antwerpen

Tijd 

13:30 tot 18:00 uur

  • Agendabericht
  • |
  • 18-03-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)