Tentoonstelling 'De Omgekeerde Wereld op volksprenten'

Centsprent van Pinot (1873)

Museum De Roos in Geertruidenberg (Nederland) toont van mei t.e.m. oktober 2011 enkele tientallen prenten met het thema de Omgekeerde Wereld uit de 16e tot de 20e eeuw, waaronder enkele unieke exemplaren uit binnen- en buitenland. De prenten zijn afkomstig uit de verzameling Borms-Koop en tonen absurde, provocerende en komische taferelen uit de Omgekeerde Wereld, waar het kind de vader slaat, de stier de jager slacht, vissen in bomen nestelen en wagens op zee rijden.

Zijn de voorstellingen louter bedoeld als vermaak of geven ze maatschappijkritiek? Beogen ze de emancipatie van de machtelozen of is het een waarschuwing om de bestaande orde niet te vernietigen? De boodschap van deze prenten is een dubbelzinnige en het is aan de toeschouwer de betekenis van de taferelen zelf in te vullen.

Centsprenten

Centsprenten waren in Nederland lange tijd het goedkoopste geïllustreerde drukwerk. Ze rapporteerden - voor één of enkele centen - in woord en beeld over belangrijke gebeurtenissen, zoals rampen, misdrijven en veldslagen. Daarnaast waren er spotprenten, heiligenprenten en fantasieprenten. De prenten werden gedrukt op goedkoop papier, iets groter dan het huidige A3-formaat en bevatten één of meer afbeeldingen - meestal voorzien van summiere tekst.

Centsprenten waren vaak slordig ingekleurd en vooral bestemd voor een publiek met geringe koopkracht. Ze werden in het verleden ook wel betiteld als kinderprenten, volksprenten, oortjesprenten, heiligen of mannekesblaren.

Verzameling Borms-Koop

Aernout Borms en Leny Borms-Koop verzamelen al vele jaren centsprenten, en hebben er een grote deskundigheid over opgebouwd. Het echtpaar Borms-Koop streeft er naar de centsprent meer bekendheid te geven. Zij hebben dat gedaan door de prenten te digitaliseren en op cd’s beschikbaar te stellen, door er over te publiceren, lezingen te geven en ze op de website Het Oude Kinderboek te tonen. In 2007 heeft het echtpaar ruim 1000 centsprenten uit de periode 1730-1900 geschonken aan de Koninklijke Bibliotheek.

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van het museum.

Aanvullende informatie 
Details
Datum 
01-05-2011 - 31-10-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 30-06-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)