Lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik 2011': Lezing over collectievorming en aankoopbeleid in erfgoedbibliotheken

Lezing in de Nottebohmzaal

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed, BAM en FARO organiseren opnieuw een lezingenreeks rond het thema collectievorming en aankoopbeleid. Met deze lezingenreeks brengen ze het collectiebeleid van de federale instellingen, van kleinere of andersoortige erfgoedinstellingen, van bedrijven enz. onder de aandacht. Onderzoek, samenwerking tussen instellingen en publiek-private samenwerkingen vormen de centrale thema's.

In het kader van deze reeks wordt op 8 juli van 13u30 (stipt) tot 16u30 in Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience ook een sessie gewijd aan erfgoedbibliotheken. Tijdens deze discussienamiddag verkennen we de mogelijkheden, problemen en kansen waarmee erfgoedbibliotheken geconfronteerd worden rond collectievorming en aankoopbeleid. Hoe zijn de collecties van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel tot stand gekomen? Is er een plan, beleid of patroon in te herkennen? En hoe zullen ze evolueren (plan, patroon, beleid, afspraken)? Wat zijn de specifieke uitdagingen die een erfgoedbibliotheek in Vlaanderen onderscheidt van andere bewaar- en erfgoedinstellingen? Hoe evolueert de verhouding tussen het bezit in openbare collecties en privécollecties? Zijn er grote of kleinere privéverzamelaars actief en zijn daar afspraken mee mogelijk? Hoe wordt omgegaan met schenkingen? Welke collectieve strategieën zijn denkbaar? Welke rollen zijn er voor bewaarinstellingen op verschillende niveau’s (lokaal, regionaal, Vlaams, federaal, buurlanden, internationaal)? Is afstemming mogelijk en wenselijk? Wat kan of moet de Vlaamse gemeenschap doen?

Tijdens deze middag gaan we, na voorzetten van onder andere Pierre Delsaerdt (voorzitter van de Vakgroep Informatie- en Bibliotheekwetenschap van de Universiteit Antwerpen en van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek) en An Renard (directeur van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en secretaris-penningmeester van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek), hierover met de deelnemers in discussie.

Er wordt gestart in de Nottebohmzaal en na een wandellezing in de collectie, wordt in een ander lokaal gedebatteerd. Om dit praktisch te organiseren vragen we uw expliciete aanmelding voor 6 juli 2011 via inschrijvingen@bamart.be. Deelname is gratis.

Meer informatie over de lezingenreeks vindt u op de website van FARO.

Details
Datum 
08-07-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 24-06-2011
  • |
  • Eva Wuyts ()