Tentoonstelling 'Machtige & Mooie Middeleeuwen'

Machtige & Mooie Middeleeuwen, een tentoonstelling met topstukken uit de negende tot en met de zestiende eeuw, is van 3 september tot en met 8 januari 2012 te zien in De Verdieping van Nederland, de gezamenlijke expositieruimte van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief in Den Haag. De rijkdom van beide instellingen biedt een grote diversiteit aan prachtige middeleeuwse archiefstukken en boeken: van oorkonde tot evangelieboek, van rekening tot kroniek, van aflaatbrief tot getijdenboek. Niet eerder is deze keur aan pracht en macht in samenhang getoond.

Pracht

De middeleeuwen staan bekend om boeken en documenten met rijke versieringen en sierlijke letters. Handschriften zijn in deze periode een kostbaar bezit. Mooie voorbeelden zijn de geïllustreerde handschriften van Jacob van Maerlant, de ‘Beatrijs’ en de Lancelotcompilatie. Of de illustraties uit het Remissorium Philippi. Dit in leer gebonden register, geschreven in het Latijn, bevat prachtige ingekleurde illustraties op perkament, van tal van vorsten, hoge edelen en ambtenaren uit de omgeving van hertog Filips de Goede. De miniaturen in het kostbare 9de-eeuwse evangelieboek van Egmond en het getijdenboek van Filips van Bourgondië uit het midden van de 15de eeuw spannen de kroon.

Macht

Diverse middeleeuwse documenten geven ook een beeld van de machtsverhoudingen, zowel op kerkelijk als wereldlijk terrein. Bijzonder is een oorkonde uit 1179 van paus Alexander III, het oudste document uit de collectie van het Nationaal Archief. Beroemde invloedrijke figuren als Jacoba van Beieren en Filips de Goede passeren de revue. Dat de Middeleeuwen de tijd was van ridders en graven, is te zien op de kwetsbare zegels aan de documenten. Ook laat de tentoonstelling zien dat in de middeleeuwen al aan ‘recycling’ werd gedaan: zo is bladmuziek op perkament als boekomslag gebruikt.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Bibliotheek.

Details
Datum 
03-09-2011 - 08-01-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 17-06-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)