Europees Congres rond E-Inclusie 2011: 'Transforming Access to Digital Europe in Public Libraries'

Plank met boeken en digitale toetstellen

Het Europees Congres rond E-Inclusie 2011: 'Transforming Access to Digital Europe in Public Libraries' vormt het vervolg op de twee vorige Europese congressen rond E-Inclusie  'De openbare bibliotheek in de digitale samenleving: meer dan technologie' (2009) en 'Naar een digitaal Europa met openbare bibliotheken' (2010).

ECEI11 zal plaatsvinden op dinsdag 6 en woensdag 7 september 2011. ECEI11 wil innovatieve ideeën verzamelen, good practices delen en het debat openen over e-inclusie, levenslang leren, e-government, en de rol van openbare bibliotheken.

Tijdens de eerste dag van de conferentie wordt dieper ingegaan op de verbanden tussen de Europese politiek op het vlak van e-inclusie en openbare bibliotheken, met de nadruk op mogelijkheden waarop bibliotheken kunnen bijdragen aan een breder Europees beleid rond deze thema's.

Dag twee focust vooral op de belangrijke rol die bibliotheken kunnen spelen m.b.t. een digitale Europese agenda, door op te treden als voortrekkers op het gebied van de toegang tot digitale kansen in Europa. De resultaten van deze tweede dag zullen verwerkt worden in het 'Council of the European Presidency event on e-inclusion' in Gdansk tijdens de daaropvolgende maand.

De agenda voor de tweede dag is opgebouwd rond drie grote thema's:

  1. Bibliotheken in dialoog met Europa 
  2. Bibliotheken als een instrument voor maatschappelijke verandering
  3. Bibliotheken en e-government 

ECEI11 richt zich op beleidsmakers, experten op het vlak van e-inclusie en ICT, technologie en het bibliotheekwezen. 

Meer informatie vindt u op de conferentiewebsite.

Aanvullende informatie 

Deelnemen aan ECEI11 kan enkel op uitnodiging. Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen, of meer informatie wenst, neem dan contact op met mieke.barbe@civicregeneration.co.uk. Gelieve uw naam, functie en organisatie te vermelden.

Details
Datum 
06-09-2011 - 07-09-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 28-06-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)