Tentoonstelling 'Goddelijke klanken'

Antifonarium Tsgrooten

Dit jaar liggen in België maar liefst drie tentoonstellingen rond middeleeuwse handschriften in het vooruitzicht. In Museum M kan u kennis maken met de verborgen schatten uit het muzikale en artistieke patrimonium van Vlaanderen.

Voor de realisatie van de tentoonstelling werkte Museum M samen met de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen. De Alamire Foundation maakte in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een inventaris van de muziekhandschriften die bewaard zijn in Vlaanderen en die dateren van de periode 1100 tot 1800. 'Goddelijke klanken' presenteert een beperkte selectie van die handschriften en maakt meteen duidelijk hoe een muziekhandschrift door de eeuwen heen evolueerde op het vlak van productie, verluchting, muzieknotatie en tekst, en van de keuze van het repertoire. Ook het Antifonarium Tsgrooten dat door de Vlaamse overheid in bruikleen werd gegeven aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en dat bewaard wordt door de Gentse Universiteitsbibliotheek komt er aan bod.

Het verhaal rond de eeuwenoude gezangboeken krijgt een hedendaags tintje door de gloednieuwe installatie van mediakunstenaar Rudi Knoops: via de klankinstallatie Dioramatized #2 kan de bezoeker ook horen wat hij ziet en de verschillen in stijl, vorm en uitvoeringswijze beluisteren. Vier antifonaria uit respectievelijk de 11de, 12de, 17de en 18de eeuw worden tijdens de expositie in beeld/klank gebracht door internationale topensembles.

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op de website van M-Museum.

Voor meer informatie over de tentoonstelling in het STAM en de Koninklijke Bibliotheek zie:

 

Details
Datum 
08-09-2011 - 27-11-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 25-07-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)