Twaalfde Miræus-lezing 'Morris' Book Collecting and the Kelmscott Press'

Portret William Morris

Op 28 september kan u de twaalfde lezing van de Miræus Lectures bijwonen: the Mirror of Everyday Life: Morris's Book Collecting and the Kelmscott Press, verzorgd door Dr. Yuri Cowan.

In samenhang met zijn theorieën over geschiedenis en materiële cultuur fungeerden de middeleeuwse handschriften, vroege drukken en boeken over middeleeuwse kunst en materiële cultuur die William Morris verzamelde tegelijk als kunstvoorwerpen, als gebruiksvoorwerpen en als leesteksten die een veelzijdig en stimulerend beeld konden geven van het dagelijkse leven van vroeger. De wiegendrukken en manuscripten in zijn bibliotheek golden niet enkel als voorbeelden ter ondersteuning van zijn historische en sociale theoriën. Ze oefenden ook een grote invloed uit op de vormgeving van boeken van zijn eigen Kelmscott Press. In deze lezing wordt nieuw onderzoek naar de verzamelpraktijk van Morris behandeld, en de invloed die Morris' bibliotheek had op zijn theorieën op het gebied van boekvormgeving, in kaart gebracht.

Details
Datum 
28-09-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 20-09-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)