Studievoormiddag 'Opensourcesoftware voor erfgoedorganisaties'

Logo Open Source

Op 12 oktober organiseert FARO een studievoormiddag rond het gebruik van opensourcesoftware in erfgoedorganisaties. Sprekers van uiteenlopende erfgoedinstellingen, waaronder de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, delen hun ervaringen met het gebruik van opensource in hun organisatie.

Inleiding Opensourcesoftware (Bram Wiercx, FARO)

De ochtend begint met een inleidende uiteenzetting over opensourcesoftware. Wat is het verschil met andere softwarelicenties zoals freeware en gesloten software? Is opensourcesoftware gratis? Met welke kosten moet u rekening houden bij het gebruik van opensourcesoftware? Hoe kan u een goede keuze maken uit het enorme aanbod aan opensourcesoftware & -projecten en beperkt u de afhankelijkheid aan één leverancier (lock-in). Wat is het belang van een actieve gebruikersgroep bij een opensourceproject en hoe kan u gebruik maken van deze gebruikersgroep of zelf bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de software? Welke valkuilen zijn er bij het gebruik en welke trends komen eraan? FARO maakt voor de eigen informatieinfrastructuur regelmatig gebruik van opensourcesoftware.

ICA-ATOM (Inge Roosens, VIOE)

Hoe maakt u als archiefinstelling met beperkte middelen uw archief op een aantrekkelijke manier toegankelijk? Archieven hadden tot voor kort slechts de keuze uit een handvol commerciële pakketten, zelf ontworpen databanken en pdf-inventarissen. De voorbije jaren is op initiatief van de Internationale Archiefraad ICA-ATOM ontwikkeld, een opensourcesoftwarepakket gebaseerd op alle huidige archiefstandaarden: ISAD(G), ISAAR-CPF, ISDF …. Het archief van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, dat zijn eerste digitale archiefinventaris met dit pakket heeft gemaakt, maakt een balans op van de voor- en nadelen.

CollectiveAccess (Bart Ooghe, Erfgoedcel Waasland)

Eind 2009 startte de Erfgoedcel Waasland aan een ontwikkeling van een Erfgoedbank om uiteenlopende erfgoedcollecties uit de streek toegankelijk te maken voor een breed publiek. Bij aanvang werd geopteerd om te werken met opensourcesoftware, om zo licentiekosten en een te sterke afhankelijkheid van één ontwikkelaar te vermijden. Uiteindelijk werd gekozen voor het collectiebeheersysteem CollectiveAccess (CA), gekoppeld aan een publieke ontsluitingswebsite op basis van Drupal CMS. Deze presentatie belicht de keuzes die tijdens de ontwikkeling gemaakt werden, de mogelijkheden van CollectiveAccess en enkele bedenkingen bij de implementatie door erfgoedcollecties.

Drupal en Open Atrium (David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek)

In 2010 koos de Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor de bouw van haar organisatiewebsite voor het opensourceproduct Drupal. Op basis van dit contentmanagementsysteem slaagde de vzw erin om op een snelle en kostefficiënte manier een site met uitgebreide mogelijkheden te realiseren. Daarvoor werd samengewerkt met een gespecialiseerde firma. In deze presentatie overlopen we de redenen om voor Drupal te kiezen en de gevolgde aanpak bij de realisering van de site, met de nodige 'do's en don'ts'. Ook de op Drupal gebaseerde opensourcetoepassing Open Atrium komt aan bod. Dit samenwerkingsplatform wordt door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek gebruikt om documenten en informatie te delen binnen haar (netwerk-)organisatie.

Opensource voor audio- en videobestanden (Rony Vissers, Packed)

PACKED vzw is een expertisecentrum voor digitaal cultureel erfgoed dat de kennis, ervaring en deskundigheid omtrent digitalisering en digitale archivering wil centraliseren én verspreiden. PACKED vzw is verantwoordelijk voor het onderhouden en verder uitbouwen van Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox (CEST). CEST is een hulpmiddel dat erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maakt in het gebruik van standaarden en instrumenten bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. In deze sessie wordt de balans opgemaakt van de actuele opensourcetools voor het omzetten en afspelen van audio- en videobestanden, met bijzondere aandacht voor het identificeren, valideren en gebruiken van duurzame bestandsformaten en codecs.

Na de presentaties volgt een vragenhalfuurtje. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan een panel bestaande uit de voormiddagsprekers. De voormiddag eindigt met een broodjeslunch.

Meer informatie vindt u op de website van FARO.

Details
Datum 
12-10-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 20-06-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)