Tweede overlegplatform voor erfgoedbibliotheken

Eerste overlegplatform

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de VVBAD organiseren minimaal één keer per jaar een overlegplatform voor alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Deze bijeenkomst moet uitgroeien tot een forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor alle medewerkers van erfgoedbibliotheken. Het eerste overlegplatform vond plaats op 11 juni 2010. Het tweede gaat door op 5 oktober (in de namiddag) in de Universiteitsbibliotheek van Gent.

Het programma bestaat uit:

 • 13u30-14u: Ontvangst met koffie
 • 14u-14u15: Verwelkoming door Pierre Delsaerdt, voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
 • 14u15-14u45: Voorstelling van de eerste onderzoeksresultaten van de Masterplannen Preservering/Conservering en Digitalisering/Ontsluiting door Sam Capiau, onderzoeksmedewerker Universiteit Antwerpen 
 • 14u45-15u: Vragen en opmerkingen
 • 15u-15u30: Discussie i.s.m. de aanwezigen rond een aantal stellingen i.f.v. conclusies en mogelijke beleidsaanbevelingen 
 • 15u30-16u: Voorstelling van de werking van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek a.h.v. enkele nieuwe projecten door Eva Wuyts, coördinator en David Coppoolse, stafmedewerker
 • 16u-16u15: Voorstelling van de deontologische code voor (erfgoed)bibliotheken door Steven Van Impe, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • 16u15-16u30: Presentatie van de resultaten van de discussie n.a.v. de Masterplannen door Diederik Lanoye, projectmedewerker STCV en Eva Wuyts
 • 16u30: Receptie

Na elke presentatie wordt er tijd voorzien voor vragen en opmerkingen.

Deelname aan het overlegplatform is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Daarom vragen we u om vóór 1 oktober in te schrijven.

Inmiddels verscheen in het tijdschrift META een verslag van deze bijeenkomst.

Details
Datum 
05-10-2011
Praktisch
Locatie 

Universiteitsbibliotheek Gent
Tijdschriftenzaal
Rozier 9
9000 Gent

Uiterste inschrijfdatum 

01-10-2011

Inschrijven 
 • Agendabericht
 • |
 • 14-07-2011
 • |
 • Eva Wuyts ()