Lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik 2011': Stads- en regiomusea: identiteiten, collecties en aankoopbeleid

Lezing in de Nottebohmzaal

Het Agentschap Kunsten en Erfgoed, BAM en FARO organiseren samen een lezingenreeks rond het thema collectievorming en aankoopbeleid. Met deze lezingenreeks brengen ze het collectiebeleid van de federale instellingen, van kleinere of andersoortige erfgoedinstellingen, van bedrijven enz. onder de aandacht. Onderzoek, samenwerking tussen instellingen en publiek-private samenwerkingen vormen de centrale thema's.

In het kader van deze reeks wordt op 28 oktober van 14u tot 17u in het STAM te Gent een namiddag met lezingen en discussies over de collectievorming en het aankoopbeleid van eigentijdse identiteitsmusea, in casu van steden en regio’s of provincies. Destads- en regiomusea zijn een bijzondere variant van wat men tegenwoordig ook 'identiteitsmusea' noemt. Wat zijn de gevolgen voor het verzamel- en aankoopbeleid? Zijn er speciale kenmerken of is er een evolutie merkbaar? Welke strategieën worden in de 21ste eeuw gecultiveerd? Speelt digitalisering een cruciale rol? Hoe verhoudt de (eigen of getoonde) collectie zich tot andere collecties (musea, archieven …) in de stad of streek? Is er afstemming tussen stads- of regiomusea? 

Programma 

Tijdens het eerste deel van de middag is Engels de voertaal. Dr. Cathy Ross, director of Collections and Learning van het Museum of London licht het collectiebeleid van een van de bekendste stadsmusea ter wereld toe. Het Museum of London werd geopend in 1976 na een fusie van het Guildhall Museum (1826) en het  London Museum (1912). In 2011 werd het hele collectiebeleid van het Museum of London geëvalueerd, herdacht en op punt gesteld. Dr. Cathy Ross geeft in haar bijdrage tekst en uitleg bij de vroegere en huidige aanpak van het museum, de discussies die de afgelopen maanden gevoerd werden en de strategieën die daaruit voortvloeiden. De bevindingen van het Museum of London worden gekaderd in de bredere evoluties en debatten die de momenteel onder druk staande Britse museumwereld in de ban houden. De lezing wordt gevolgd door een discussie.

Het tweede deel van de namiddag verloopt in het Nederlands. De uit Vlaanderen afkomstige conservator Dr. Ann Diels gaat dieper in op de evolutie van en de experimenten in het Zeeuws Museum in Middelburg (Nederland). Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van het museum wordt dit jaar een grondige publieke discussie gevoerd over het collectiebeleid, met name rond de rol van de bevolking van Zeeland in het verleden en in de huidige digitale maatschappij. Het jubileumjaar wordt opgevat als een proeftuin om mogelijke rollen voor het publiek in collectiebeleid uit te testen. Welke rollen spelen hedendaagse kunstenaars? Welke rollen zijn er voor museumprofessionals?

Gastvrouw en directrice Christine Deweerdt licht toe welke strategieën het STAM gebruikt ten opzichte van de collecties van erfgoed en geschiedenis van Gent. Welke visies werden de voorbije jaren jaren ontwikkeld? Wat zijn de ervaringen een jaar na de opening van het stadsmuseum? Is er een aankoop- en/of collectiebeleid? Welke rollen spelen bewoners en professionals in Gent hierin? Hoe is de verhouding met de collecties in musea, archieven, bibliotheken en andere organisaties in en buiten Gent?

Dr. Marc Jacobs (FARO) licht enkele andere relevante cases toe (Musée de Flandre in Cassel, Limburgs Museum) om de discussie (in het Nederlands) in te leiden en te voeden.

Details
Datum 
28-10-2011
Praktisch
Locatie 

STAM, Bijlokesite, Godshuizenlaan 2, 9000 Gent.

Prijs 

Deelname is gratis.

Inschrijven 

Inschrijven is verplicht en kan via inschrijvingen@bamart.be

  • Agendabericht
  • |
  • 11-10-2011
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)