Colloquium 'New Perspectives on Flemish Illumination'

Een voorbeeld van laatmiddeleeuwse boekverluchting

In het verlengde van de tentoonstelling Vlaamse miniaturen organiseren de Koninklijke Bibliotheek van België, Illuminare - Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst (K.U.Leuven), en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium van 16 tot 18 november 2011 een internationaal colloquium: New Perspectives on Flemish Illumination maakt de balans op van een halve eeuw onderzoek naar de laatmiddeleeuwse Vlaamse boekverluchting.

Zo’n vijftig jaar geleden organiseerde Léon Delaissé de grensverleggende tentoonstelling De Vlaamse miniatuur. Het mecenaat van Filips de Goede. Dankzij nieuwe onderzoekstechnieken en -vragen is de kennis van het verluchte handschrift in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Bourgondische periode inmiddels enorm toegenomen. Het colloquium maakt een stand van zaken op van de recente onderzoeksresultaten en de nieuwe perspectieven die ze bieden. Verbanden tussen enerzijds miniatuurkunst en anderzijds paneelschilderkunst, sculptuur, gravure en houtsnede, glasschilderkunst en het wandtapijt komen aan bod. Met het colloquium willen de organisatoren een vruchtbare interdisciplinaire dialoog tot stand te brengen.

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Bibliotheek België.

Aanvullende informatie 

Inschrijven vóór 1 november

Details
Datum 
16-11-2011 - 18-11-2011
  • Agendabericht
  • |
  • 25-07-2011
  • |
  • Webredactie (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)