Dertiende Miræus Lecture 'Medieval Manuscript Production in the Latin West' (Eltjo Buringh, Universiteit Utrecht)

Omslag 'Medieval Manuscript Production in the Latin West'

In deze lezing behandelt Eltjo Buringh de productie van middeleeuwse manuscripten en hun gebruik in elf regio's van het Latijnse Westen. Met behulp van een uitgebreide bibliotheek en andere informatie werd een steekproef genomen op basis waarvan een statistische analyse van overgeleverde manuscripten kon worden uitgevoerd voor de periode 500–1500. Ook andere data werden benut om verlies-ratio's van dergelijke boeken in het Latijnse Westen te kwantificeren.

Door beide datasets te combineren is het mogelijk om een schatting te maken van de middeleeuwse productie van manuscripten. Hieruit komt voort dat de gemiddelde middeleeuwse boekproductie per eeuw kan worden beschouwd als een indicator voor lokale economische productie in zijn geheel. Een aantal variabelen, zoals kloosters enuniversiteiten, helpen om de middeleeuwse boekproductie in het Latijnse Westen adequaat te bepalen.

Over de spreker

Eltjo Buringh studeerde milieu- en beroepshygiëne (MA en PhD) aan de Universiteit van Wageningen, een studie waarbij epidemeologie een grote rol speelt. Hij werkte meer dan dertig jaar in de industrie, voor de overheid en in de academische wereld, en hij bekleedde daarbij uiteenlopende onderzoeks- als beleidsposities. Hij publiceerde negen boeken en talloze artikels over milieu- en beroepshygiëne en hij doceerde beroepshygiëne aan de Universiteit van Wageningen.

Na een vroege pensionering in 2005 had hij meer tijd voor zijn liefhebberij: middeleeuwse manuscripten. Het resultaat van deze hobby groeide uit tot een tweede doctoraatsthesis. Sinds september 2008 werkt hij deeltijds als postdoctoraal onderzoeker aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur: Economische en Sociale Geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Details
Datum 
23-11-2011
Praktisch
Locatie 

Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen
http://www.consciencebibliotheek.be

Prijs 

Gratis

  • Agendabericht
  • |
  • 11-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)