Veertiende Miræus Lecture 'Preserving the oldest library in Christendom' (Nicholas Pickwoad, Ligatus Research Centre)

Nicholas Pickwoad met een stuk perkament

In 1996 werd de Saint Catherine Foundation gesticht om geld in te zamelen voor de bewaring van de legendarische bibliotheek van het beroemde Sint-Catharinaklooster op het schiereiland Sinaï in Egypte. Sinds 1998 is professor Nicholas Pickwoad verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van het conservatie-project van deze collectie, die meer Byzantijnse en Griekse banden bevat dan om het even welke andere collectie in de wereld. Het feit dat veel van de boeken vaak meer dan 1000 jaar lang in uiterst droge omstandigheden hebben vertoefd, hebben tot een grondige herziening van gangbare opvattingen over conservatie en preservatie genoopt. Ook de specifieke bewaarplaats van de collectie – een Unesco Wereld Erfgoed-site uit de zesde eeuw – heeft een bijzondere weerslag op het project. In deze presentatie worden de locatie, de bibliotheek en de toekomstplannen voor de collectie nader toegelicht.

Over de spreker

Professor Nicholas Pickwoad behaalde een doctoraat Engelse Literatuur aan Oxford University. Hij studeerde boekbinden en conservatie bij Roger Powell, en hij leidde een atelier van 1977 tot 1989. Hij was Adviser on book conservation to the National Trust of Great Britain vanaf 1978, en redacteur van Paper Conservator. Hij onderwees boekconservatie aan de Columbia University Library School in New York van 1989 tot 1992 en was hoofdconservator in Harvard University Library van 1992 tot 1995.

Momenteel is hij projectleider van het St Catherine’s Monastery Library Project, verbonden aan de University of the Arts, London en is hij directeur van het Ligatus Research Centre, dat gewijd is aan de geschiedenis van het boekbinden. In 2008 verzorgde hij de Panizzi
Lectures aan de British Library, en in 2009 kreeg hij de Plowden medal for Conservation. Daarnaast is hij Fellow of the IIC en van de Society of Antiquaries. Ook zetelt hij in de Raad van Bestuur van de Bibliographical Society of Great Britain. Hij geeft cursussen in Groot-Brittannië, Europa en Amerika over de boekband in Europa tijdens de handpersperiode, een onderwerp waarover hij al menige bijdrage liet verschijnen.

Details
Datum 
01-12-2011
Praktisch
Locatie 

Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
Hendrik Conscienceplein 4
B-2000 Antwerpen
http://www.consciencebibliotheek.be

Tijd 

18:00 uur

Prijs 

Gratis

  • Agendabericht
  • |
  • 26-11-2011
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)