Eerste bijeenkomst 'Plaform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen'

Digitale opslagmedia

Eerste plenaire bijeenkomst van het Plaform Duurzame Digitale Toegankelijkheid Vlaanderen (Platform DDT-Vl). Het Platform DDT-Vl ontwikkelt zich tot een netwerk van Vlaamse organisaties en instellingen die, vanuit hun eigen basiswerking en doelstellingen, actief willen samenwerken aan het versterken van de digitale duurzaamheid van het cultureel erfgoed in Vlaanderen. 

De doelstellingen van het Platform DDT-Vl zijn:

 • het versterken van het probleembewustzijn m.b.t. digitale duurzaamheid;
 • het bijdragen aan het vastleggen van de rollen en verantwoordelijkheden in de cultuur-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid;
 • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een infrastructuur voor de opslag en het duurzaam beheer van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
 • het bepleiten van de urgente noodzaak aan diensten en instrumenten m.b.t. digitale duurzaamheid;
 • het bepleiten van de urgente noodzaak aan een structurele financiering voor het bewaren en beheren van digitaal cultureel erfgoed, alsook het wegen op de politieke agendasetting hieromtrent;
 • het bijdragen aan goede afspraken in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. de selectie voor de digitale bewaring en digitaliseringacties;
 • het opbouwen en verspreiden van kennis en expertise in de cultureel-erfgoedsector m.b.t. digitale duurzaamheid.

Meer over de aanleiding tot de oprichting en de doelstellingen van het Platform DDT-Vl kan u lezen in de intentieverklaring.

Programma 

10:00 – 11:30 u. Deel 1

 • Verwelkoming
 • Voorstelling: missie platform DDT-Vl / Status quaestionis initiatieven rond duurzame digitale toegankelijkheid (VIAA, Archipel, eDavid, Move, ed.) en hoe verhouden deze zich tot elkaar
 • Debat over de missie met mogelijkheid tot amendering (moderator: Inge Schoups (Stadsarchivaris Antwerpen)
 • Formeel aannemen van de missie v/h platform DDT-Vl
 • Vastleggen van de structuur v/h platform DDT-Vl (woordvoerder, secretaris/contactpersoon, …)

Korte pauze

11:45 – 13:00 u. Deel 2

 • Debat over de voorstelde acties op korte- en lange termijn (moderator: Inge Schoups (Stadsarchivaris Antwerpen)
 • Aannemen v/d lijst van acties op korte- en lange termijn
 • Voorstel van vergadermomenten van de plenaire
 • Afsluiting
Details
Datum 
23-02-2012
Praktisch
Locatie 

FARO
Priemstraat 51
1000 Brussel

Tijd 

10:00 uur

Inschrijven 

Cultureel-erfgoedinstellingen in Vlaanderen worden uitgenodigd om lid te worden van het Platform DDT-Vl. Om de actieve deelname van uw organisatie aan DDT-Vl kenbaar te maken, stuurt u de naam van uw organisatie, de naam van de persoon die uw organisatie zal vertegenwoordigen en de nodige contactgegevens naar Bart De Nil (FARO), bart.denil@faronet.be.

 • Agendabericht
 • |
 • 17-01-2012
 • |
 • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)