Tentoonstelling 'Jan van Eyck terug in Den Haag?'

Afbeelding van Den Haag, toegeschreven aan Jan van Eyck

Museum Meermanno in Den Haag toont gedurende twee weken een unieke ingekleurde vroeg 15de eeuwse tekening uit het Louvre die Claudine Chavannes-Mazel, hoogleraar kunstgeschiedenis van de middeleeuwen aan de UvA, na diepgaand onderzoek toeschrijft aan Jan van Eyck. Én deze tekening zou de oudste afbeelding van Den Haag zijn. De tekening wordt op de tentoonstelling geflankeerd door de tot nu oudst bekende afbeelding van het Binnenhof (1489), archiefstukken die bewijzen dat Van Eyck in Den Haag woonde en diverse middeleeuwse handschriften in de stijl van Van Eyck. Ook wordt in de tentoonstelling het technisch onderzoek toegelicht.

Om de onderzoeksresultaten zo spoedig mogelijk aan een breed publiek voor te leggen, heeft het Louvre de tekening voor twee weken uitgeleend aan Museum Meermanno dat hiervoor extra ruimte maakt in zijn tentoonstellingsprogramma. In deze kleine presentatie krijgt de bezoeker uitvoerig uitleg over de tekening, het zeer geavanceerde onderzoek, de archiefstukken en de prenten van Den Haag, en van het Binnenhof in het bijzonder. Ook toont Meermanno een aantal middeleeuwse handschriften uit de rijke eigen collectie van het museum.

Details
Datum 
25-02-2012 - 11-03-2012
Praktisch
Locatie 

Museum Meermanno | Huis van het boek
Prinsessegracht 30
2514 ap Den Haag

  • Agendabericht
  • |
  • 19-01-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)