Congres 'Towards flexible copyright?'

Copyright-teken met de tekst Towards flexible copyright

Op 10 februari vindt in het Vredespaleis in Den Haag het congres ‘Towards flexible copyright?’ plaats. Gezaghebbende sprekers uit binnen- en buitenland delen op het congres hun opvattingen over het auteursrecht en hoe dat beter kan aansluiten bij technologische ontwikkelingen.

Consumenten kunnen tegenwoordig eenvoudig eigen producties publiceren en uitwisselen via internet, bijvoorbeeld door middel van social media (zogenaamde user generated content). Vaak is daarbij sprake van (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De EU-auteursrechtrichtlijn en de Nederlandse auteurswet bevatten een - limitatieve - lijst met uitzonderingen, bedoeld om creatief (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te stimuleren.

Critici menen dat de lijst te rigide is en niet voldoende tegemoet komt aan de huidige technologische ontwikkelingen. Zij geven de voorkeur aan een flexibeler systeem van uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten dat kennen.

Meer flexibiliteit mag niet ten koste van auteursrechthebbenden gaan. Hoe deze twee elementen met elkaar in balans te brengen? Die vraag staat op dit congres centraal.

Meer informatie vindt u in de congresbrochure.

Details
Datum 
10-02-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 06-02-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)