Tentoonstelling '"Die van mij is mooier!” Hartstochtelijk verzamelen en het begin van Museum Meermanno’

De oude collectie van het Museum Meermanno werd door één man bijeengebracht, baron Van Westreenen. De stichter van het museum, geboren in 1783, was een verwoed verzamelaar die tussen ca. 1795 en 1848 een collectie van meer dan nationale betekenis bijeenbracht, met daarin onder meer middeleeuwse handschriften, zeer vroege en bijzondere gedrukte werken, Egyptische, Griekse, Etruskische en Romeinse oudheden, antieke munten, vroege paneelschilderkunst.

De veelheid en de verscheidenheid van deze gesloten verzameling die permanent te zien is op de middenverdieping van het museum, maken gewoonlijk grote indruk op de bezoekers. De tentoonstelling ‘Die van mij is mooier!’ laat nu zien hoe deze uitzonderlijke verzameling in de loop van meer dan vijftig jaar fanatiek verzamelen tot stand kwam en ook wat onze baron bewoog deze stukken bijeen te brengen. De belangrijkste bron van informatie hierover is het omvangrijke archief dat hij naliet.

De tentoonstelling laat zien hoe deze verzamelaar leefde maar ook hoe deze uitzonderlijke verzameling tot stand kwam. Een keur van objecten samen met de genoemde schriftelijke bronnen laten de verscheidenheid en onderlinge samenhang zien van een collectie die door één man bijeen werd gebracht, maar die in betekenis de verzamelaar ver overstijgt. Na een biografische inleiding komen in een grotendeels chronologische volgorde de diverse aspecten en ontwikkelingen van zijn verzamelstrategie over het voetlicht. De tentoonstelling sluit af met Van Westreenens geslaagde poging zijn collectie in een museum te laten voortbestaan.

Details
Datum 
17-03-2012 - 20-05-2012
Praktisch
Locatie 

Museum Meermanno | Huis van het boek
Prinsessegracht 30
2514 ap Den Haag

  • Agendabericht
  • |
  • 01-03-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)