Reflectie- en discussienamiddag: 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator?'

C/Rforum

Naar aanleiding van haar jaarlijkse algemene vergadering organiseert C/R Forum, de Vlaamse vereniging van conservators-restaurators, op zaterdag 10 maart een reflectie- en discussienamiddag in het Museum STAM in Gent. De centrale vraag van deze namiddag is 'Wat verwacht men van een conservator-restaurator?' Welke aanpak en welke taken verwachten de verschillende erfgoed-hoeders in Vlaanderen (en daarbuiten) van een conservator-restaurator? Tegen welke prijs? Met welke achtergronden, kennis en kunde? Welke verantwoordelijkheden moet hij/zij aangaan? Welke positie neemt de conservator-restaurator nu in als erfgoedondernemer - en welke positie en taken zal hij/zij in de toekomst moeten opnemen?

Het programma ziet er uit als volgt:

  • Vanaf 13u00:  welkom - bezoek aan het STAM mogelijk (inbegrepen in deelname) 
  • 15.00: Inleiding door dr. Marc Laenen. Die was gedurende twintig jaar directeur van het Provinciaal Openluchtmuseum Borkrijk (1972-1992) en voorzitter van de vroegere Vlaamse Museumraad (1987-1991). Van 1992 tot 2000 was hij gedurende twee mandaten directeur van het UNESCO onderzoeks- en opleidingscentrum voor conservatie en restauratie van cultureel erfgoed, ICCROM in Rome. Na zijn terugkeer was hij tot 2010 directeur van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed in Limburg. Hij was ook secretaris-generaal van het   ICOMOS International Committee for Vernacular Architecture. Vanuit zijn landelijke en internationale ervaringen zal hij ingaan op de verwachtingen en eisen die aan de conservator-restaurator gesteld werden en worden.
  • 15.30: Debat met vertegenwoordigers van gebruikers (musea, archieven, kerkfabrieken, antiekhandel, monumentenzorgers,...)
  • 17.00: Afsluiting door een vertegenwoordiger van Minister Schauvlieghe (gevraagd) en Karlijn Deene, raadgever Onroerend Erfgoed bij Minister Bourgeois (toegezegd)
  • ca. 17.30: Drink aangeboden aan de deelnemers, netwerking

Inschrijven kan via mail (secretariaat@crforum.be) of fax (056/255173) en door storting van 25 euro (niet leden) of 15 euro (leden C/R Forum) op bankrekening van C/R Forum
IBAN: BE52 9730 5578 2209 - BIC : ARSP BE2223

Details
Datum 
10-03-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 01-03-2012
  • |
  • Eva Wuyts (Histories vzw)