Tentoonstelling 'Van Victor Hugo tot René Magritte... Brussel als kunsthoofdstad'

Affiche tentoonstelling 'Van Victor Hugo tot René Magritte'

Vanaf 22 maart is in het Museum der Letteren en Manuscripten in Brussel de tentoonstelling 'Van Victor Hugo tot René Magritte... Brussel als kunsthoofdstad' te bezichtigen. Deze tentoonstelling laat brieven en manuscripten zien van prominente persoonlijkheden die essentieel zijn geweest voor Brussel als kunsthoofdstad.

Victor Hugo krijgt hierin een centrale plek en er wordt gefocust op zijn Brusselse periode als balling. Zo beschikt het museum onder meer over een manuscript van Napoléon le Petit, een pamflet dat Hugo schreef in 1852. Na publicatie ervan moest hij België verlaten en trok hij richting Kanaaleilanden. Ook andere ballingen in Brussel krijgen aandacht, zoals Dumas en Verlaine, allebei goed bevriend trouwens met Hugo.

Details
Datum 
22-03-2012 - 24-06-2012
Praktisch
Locatie 

Museum der letteren en manuscripten
Koningsgalerij 1
1000 Brussel

  • Agendabericht
  • |
  • 22-03-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)