Tentoonstelling 'Tien topstukken uit de bibliotheek van Carel Victor Gerritsen (1850-1905)'

Carel Victor Gerritsen.

De Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen toont tot en met 6 mei 2012 werken uit de bibliotheek van Carel Victor Gerritsen, echtgenoot van Aletta Jacobs.

Gerritsen speelde een belangrijke rol in het maatschappelijke en politieke leven aan het eind van de negentiende eeuw en zijn enorme bibliotheek genoot internationale bekendheid. Zijn bibliotheek, die in de loop van zijn leven tot 30.000 boeken was uitgegroeid, had hij twee jaar voor zijn dood verkocht aan de John Crerar Library in Chicago. Deze openbare bibliotheek verkocht op haar beurt in 1954 een groot deel van de collectie door aan de Kenneth Spencer Research Library van de University of Kansas in Lawrence (Kansas).

Deelcollectie

Van een deel van de verzameling, dat gewijd was aan de ‘vrouwenkwestie’ en ruim 3000 titels telde, had Gerritsen in 1900 door de Amsterdamse bibliothecaris H.J. Mehler een catalogus laten maken. Van deze deelcollectie bestaat inmiddels een digitale versie, de Gerritsen Collection of Women’s History Online, die ondermeer via de Groningse Universiteitsbibliotheek raadpleegbaar is.

Topstukken in bruikleen

Voor de aan Gerritsen gewijde tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Groningen ontving de Bibliotheek een bruikleen van tien Nederlandstalige boeken uit de oorspronkelijke collectie-Gerritsen. Na ruim honderd jaar zijn enkele boeken van de grote feminist en boekenverzamelaar Carel Victor Gerritsen dus weer voor korte tijd terug in hun land van herkomst.

Details
Datum 
08-03-2012 - 06-05-2012
Praktisch
Locatie 

Universiteitsbibliotheek, trappenhuis 3e verdieping
Broerstraat 4
9712 CP Groningen

  • Agendabericht
  • |
  • 30-04-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)