Voorjaarslezing van het Ruusbroecgenootschap

Logo Ruusbroecgenootschap

Op vrijdag 27 april 2012 organiseert het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen de derde van vier voorjaarslezingen. Deze lezing wordt gegeven door Sabrina Corbellini  en Suzanne Folkerts (Rijksuniversiteit Groningen) met als onderwerp '‘Dat si dat woert Gods gheerne horen ende des savens te samen vercallen’: Bijbelgebruik door leken in de vijftiende-eeuwse Nederlanden'.

In deze voorjaarslezing staat het onderzoeksproject ‘Holy Writ and Lay Readers: A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages’, dat wordt uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, centraal. Dr. Sabrina Corbellini zal een algemene introductie geven op het project. Zij is projectleider en onderzoekt bijbelvertalingen en hun lezers in Italië. Dr. Margriet Hoogvliet bestudeert Franse bijbelhandschriften en dr. Suzan Folkerts, die het tweede deel van de lezing verzorgt, Middelnederlandse bijbelhandschriften en hun publiek. Het projectteam kent voorts nog een promovendus, drs. Mart van Duijn, die een proefschrift schrijft over de eerste gedrukte bijbel in de Nederlanden, de Delftse bijbel uit 1477. Het project is inmiddels het laatste jaar ingegaan en de verschillende onderzoekslijnen die zijn uitgezet, worden door de onderzoekers samengetrokken.

Uit de Nederlanden zijn honderden manuscripten (en gedrukte exemplaren) van middeleeuwse bijbelvertalingen overgeleverd. Zij getuigen van een fenomeen dat door de geschiedenis heen onderwerp van discussie is geweest: bijbelvertalingen waren verspreid onder religieuzen én leken. Hoewel de meeste bijbelvertalingen in een monastiek milieu zijn ontstaan, circuleerden zij binnen en tussen verschillende groepen in de samenleving. Ook leken eigenden zich de Heilige Schrift toe, letterlijk en figuurlijk. De genoemde onderzoekslijnen betreffen drie ingangen of methoden voor de studie van bijbelbezit en bijbelgebruik door leken, namelijk de analyse van de bijbelhandschriften zelf, een onderzoek naar archivarische bronnen over bijbelbezit en een studie van instructie- en andere devotionele literatuur over bijbellezen en bijbelgebruik. In de lezing zal op elk van de drie onderzoekslijnen worden ingegaan, om te tonen hoe zij elkaar aanvullen en versterken en zicht bieden op de religieuze acculturatie van leken.

Details
Datum 
27-04-2012
Praktisch
Locatie 

Stadscampus van de Universiteit Antwerpen
lokaal Annexe Rodestraat 14

Tijd 

14.00 u

  • Agendabericht
  • |
  • 04-04-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)