Studiedag 'Toegankelijke Cultuur'

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Cultuur werkt. Toegankelijke cultuur nog beter! Cultuur is een recht voor ieder van ons. Voor mensen met een beperking, voor mensen zonder beperking. Cultuur is van en voor iedereen. Als uitlaatklep, als brug tussen mensen. Cultuur in al zijn vormen en facetten.

Mensen met een beperking hebben dezelfde passies, interesses en dromen als mensen zonder beperking. Ook op vlak van cultuurbeleving. Alleen lijkt de link tussen cultuur en toegankelijkheid vaak niet evident. De afgelopen jaren borrelen zowel in de culturele als in de welzijnssector initiatieven op om cultuur beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking: we zien meer kansen voor mensen met een beperking om creatieve en artistieke mogelijkheden te ontwikkelen en die naar een ruimer publiek te brengen, we zien culturele organisaties inspanningen leveren en netwerken uitbouwen om het culturele aanbod en de infrastructuur toegankelijk te maken. De studiedag ‘Toegankelijke Cultuur’ maakt een aantal van deze initiatieven zichtbaar en nodigt de brede culturele sector uit zich verder te komen informeren en mogelijke partners te ontdekken om samen (verder) aan de slag te gaan.

De hele dag door komen de verschillende aspecten van toegankelijke cultuur aan bod. Wat betekent het om deel te nemen aan cultuur wanneer je een beperking hebt? Op welke manier kan een kunstenaar met een beperking zijn werk tonen aan een publiek? Hoe kan iemand met een beperking zelf aan cultuur deelnemen? Welke infrastructurele en praktische drempels spelen? Welke andere barrières zijn er? En vooral: op welke manier kunnen we deze barrières wegwerken? Hoe ga je daar als culturele organisatie mee om? Op welke manier kan het aanbod toegankelijk gemaakt worden? Via welke kanalen kan hierover gecommuniceerd worden? Welke instrumenten zijn beschikbaar? Welke instanties kunnen hierin ondersteuning bieden en met welke partners is samenwerking mogelijk?

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) en het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen van de Vlaamse overheid, Intro vzw, CultuurNet Vlaanderen, Dēmos, Enter vzw Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid en NTGent brengen op 7 mei 2012 culturele aanbieders, dienstverleners, artistiek talent en mensen met en zonder beperkingen bij elkaar. Vragen, antwoorden en uitdagingen over alle facetten van toegankelijke cultuur komen aan bod. Verschillende initiatieven van de voorbije jaren worden toegelicht. De dag sluit in schoonheid af met de dansvoorstelling “Moving Tales” van Platform-K, Kumen vzw en Museum voor Schone Kunsten Gent.

De studiedag richt zich naar de diverse actoren in de culturele sector: cultuurhuizen, cultuur- en gemeenschapscentra, musea, sociaal-culturele organisaties, steden en gemeenten, dienstverleners … De studiedag zelf is uiteraard toegankelijk voor personen met een beperking. Meer informatie vindt u op de website van het Departement CJSM.

Details
Datum 
07-05-2012
  • Agendabericht
  • |
  • 10-04-2012
  • |
  • Eva Wuyts ()