Conferentie 'Academisch Erfgoed: van en voor wie?'

Grammofoonspeler

Het Interuniversitair Overlegplatform Academisch Erfgoed organiseert op vrijdagnamiddag 4 mei in Antwerpen de werkconferentie 'Academisch Erfgoed: van en voor wie?'.

Programma

13u30-13u50: Aankomst

13u50-14u00: Welkomstwoord

14u00-14u20: Ontsluiting van academische collecties: het Nederlandse succesverhaal - Steph Scholten (Directeur UvA Erfgoed)

14u20-14u40: Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent - Prof. dr. Danny Segers (Diensthoofd Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen - UGent)

14u40-15u00: Stichting Academisch Erfgoed als belangenbehartiger van het universitair erfgoed in Nederland - Esther Boeles (Coördinator Stichting Academisch Erfgoed)

15u00-15u20: De rol van Academisch Erfgoed binnen de erfgoedsector

15u20-15u45: Koffiepauze

15u45-16u00: Toelichting bij de inventarisatie van het Academisch Erfgoed in Vlaanderen - Nathalie Poot (Projectmedewerker Academisch Erfgoed)

16u00-16u15: Synthese van het project "Balans en Perspectief. Verkenning en ontwikkeling van de erfgoedgemeenschap rond Academisch Erfgoed in Vlaanderen" - Vertegenwoordiger van het interuniversitair overlegplatform

16u15-17u15: Panelgesprek

17u15-17u45: Receptie

Aanvullende informatie 

Deelname is gratis, maar reserveren is verplicht. Gelieve u in te schrijven voor vrijdag 27 april via e-mail naar nathalie.poot@ua.ac.be.

Meer informatie vindt u op de website van Academisch erfgoed in Vlaanderen.

Details
Datum 
04-05-2012
Praktisch
Locatie 

Universiteit Antwerpen - Hof Van Liere
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen

  • Agendabericht
  • |
  • 16-04-2012
  • |
  • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)